หายใจไม่ออก

หายใจไม่ออก (Breathing Difficulty) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาพรวม

การหายใจไม่ออก (Breathing Difficulty) คือความรู้สึกไม่สบายเมื่อหายใจและรู้สึกราวกับว่าคุณไม่สามารถหายใจได้อย่างเต็มที่ อาการนี้สามารถค่อยๆพัฒนาหรือเกิดขึ้นอย่างกะทันหันก็ได้

อาการหายใจลำบากอาจเกิดจากหลายสภาวะ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนามาจากความเครียดและความวิตกกังวลได้

กำลังโหลด

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการหายใจถี่บ่อยๆหรือหายใจลำบากอย่างกะทันหันอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ ดังนั้นคุณควรรีบปรึกษาแพทย์

Breathing Difficulty

ภาวะปอดที่อาจทำให้หายใจลำบาก

มีภาวะปอดหลายประการที่อาจทำให้คุณหายใจลำบาก ซึ่งหลายๆกรณีสมควรได้รับการดูแลจากแพทย์โดยทันที

โรคหอบหืด

โรคหอบหืดคือ การอักเสบและการตีบของทางเดินหายใจที่อาจทำให้เกิด:

 • การหายใจถี่
 • หายใจไม่ออก
 • อาการแน่นหน้าอก
 • ไอ

โรคหอบหืดเป็นภาวะที่พบได้บ่อยซึ่งอาจมีความรุนแรงได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดบวมคือ การติดเชื้อในปอดที่อาจทำให้เกิดการอักเสบและการสะสมของของเหลวและหนองในปอด ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อ โรคปอดบวมอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กำลังโหลด

อาการอาจรวมถึง:

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD หมายถึง กลุ่มของโรคที่ทำให้ปอดทำงานได้ไม่ดี อาการได้แก่ :

 • หายใจไม่ออก
 • ไออย่างต่อเนื่อง
 • มีเสมหะ
 • ระดับออกซิเจนต่ำ
 • มีอาการแน่นหน้าอก

โรคถุงลมโป่งพองซึ่งมักเกิดจากการสูบบุหรี่ จัดอยู่ในประเภทของโรคนี้

เส้นเลือดในปอดอุดตัน

หลอดเลือดแดงในปอดอุดตันหนึ่งเส้นหรือมากกว่า มักเป็นผลมาจากก้อนเลือดจากที่อื่นในร่างกายเช่น ขาหรือกระดูกเชิงกรานเดินทางมาที่ปอด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันที

อาการอื่น ๆ ได้แก่ :

ความดันโลหิตในปอดสูง

ความดันโลหิตในปอดสูง คือ อาการความดันโลหิตสูงที่มีผลต่อหลอดเลือดแดงในปอด มักจะเกิดจากการตีบหรือแข็งของหลอดเลือดแดง นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว อาการของภาวะนี้มักเริ่มจาก:

 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจถี่
 • ปัญหาในการออกกำลังกาย
 • เหนื่อยมาก

อาการอาจคล้ายกับอาการเส้นเลือดอุดตันในปอดมาก

คนส่วนใหญ่ที่มีอาการนี้ จะสังเกตเห็นอาการหายใจถี่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป อาการเจ็บหน้าอกหายใจถี่หรือหมดสติเป็นอาการที่ต้องพบแพทย์โดยทันที

โรคซาง

โรคซางเป็นภาวะทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน ที่ทำให้เกิดอาการไอ

หากคุณหรือบุตรหลานของคุณมีอาการของโรคซางควรรีบเข้าพบแพทย์โดยทันที เด็กอายุระหว่าง6 เดือนถึง 3 ปีมีความเสี่ยงต่อภาวะนี้มากที่สุด

ฝากล่องเสียงอักเสบ

ฝากล่องเสียงอักเสบ คือ การบวมของเนื้อเยื่อที่ปิดหลอดลมเนื่องจากการติดเชื้อ นี่เป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ควรต้องไปพบแพทย์ทันที

อาการอื่น ๆ ได้แก่ :

 • มีไข้
 • เจ็บคอ
 • น้ำลายไหล
 • ตัวซีด
 • หายใจลำบากและกลืนลำบาก
 • เสียงหายใจแปลก ๆ
 • หนาวสั่น
 • เสียงแหบ

สาเหตุทั่วไปของอาการฝากล่องเสียงอักเสบ อาจป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน haemophilus influenzae type b (Hib) โดยทั่วไปวัคซีนนี้ให้เฉพาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เนื่องจากการติดเชื้อในผู้ใหญ่มีโอกาสเกิดได้น้อย

ภาวะหัวใจที่อาจทำให้หายใจลำบาก

คุณอาจสังเกตว่าตัวเองรู้สึกหายใจไม่ออกบ่อยขึ้นหากคุณมีอาการเกี่ยวกับหัวใจ เพราะหัวใจของคุณกำลังดิ้นรนเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย สาเหตุของการเกิดปัญหานี้ได้แก่ :

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease – CAD) เป็นโรคที่ทำให้หลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบและแข็งตัว ภาวะนี้ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง ซึ่งอาจทำลายกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างถาวร อาการได้แก่ :

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด บางครั้งเรียกว่าหัวใจพิการบกพร่อง แต่กำเนิดหมายถึงปัญหาที่ได้รับจากโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ ปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่:

 • หายใจลำบาก
 • หายใจไม่ออก
 • จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นประเภทของการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรืออัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ผู้ที่เป็นโรคหัวใจมาก่อนมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure หรือ CHF) เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอและไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมักนำไปสู่การสะสมของของเหลวในและรอบๆปอด

ภาวะหัวใจอื่นๆที่อาจทำให้หายใจลำบาก ได้แก่ :

 • หัวใจวาย
 • ปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ

อาการที่ต้องระวัง

อาการหลักของปัญหาการหายใจคือ รู้สึกเหมือนว่าได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอเมื่อมีการหายใจ สัญญาณเฉพาะบางอย่าง ได้แก่ :

 • อัตราการหายใจเร็วขึ้น
 • หายใจไม่ออก
 • เล็บหรือริมฝีปากซีด
 • ผิวซีดหรือเทา
 • เหงื่อออกมากเกินไป
 • รูจมูกบาน

หากคุณหายใจลำบากกะทันหันควรรีบเรียกรถฉุกเฉินหรือไปพบแพทย์ทันที 

อาการบางอย่างที่มาพร้อมกับความยากลำบากในการหายใจ อาจบ่งบอกถึงปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงอาการแน่นหน้าอก ขาดออกซิเจนหรือหัวใจวาย อาการที่ควรระวัง ได้แก่ :

 • มีไข้
 • ปวดหรือรู้สึกกดทับที่หน้าอก
 • หายใจไม่ออก
 • อาการแน่นในลำคอ
 • ไอ
 • หายใจถี่ซึ่งทำให้คุณต้องลุกขึ้นนั่งตลอดเวลา
 • หายใจถี่ที่ทำให้คุณตื่นในตอนกลางคืน

 วิธีการรักษา

การรักษาอาการหายใจลำบากจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ

การเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวัน

หากมีอาการคัดจมูก การออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือการเดินป่าในที่สูง ทำให้เกิดอาการหายใจไม่สะดวก คุณมีแนวโน้มที่จะกลับสู่ภาวะปกติหากคุณมีสุขภาพที่ดี อาการชั่วคราวจะหายไปเมื่อร่างกายของคุณอุ่นขึ้น หรือคุณกลับสู่บริเวณที่ต่ำ

ลดความเครียด

หากความเครียดทำให้เกิดปัญหาในการหายใจ คุณสามารถลดความเครียดได้โดยใช้วิธีเหล่านี้ :

 • การทำสมาธิ
 • การเข้ารับคำปรึกษา
 • ออกกำลังกาย

การฟังเพลงที่ผ่อนคลายหรือพูดคุยกับเพื่อนสามารถช่วยให้คุณลืมความเครียดได้

หากคุณกำลังกังวลเกี่ยวกับปัญหาการหายใจของคุณ คุณควรเข้ารับการศึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ยา

อาการหายใจลำบากบางครั้งเป็นอาการของโรคหัวใจและปอดที่ร้ายแรง ในกรณีเหล่านี้แพทย์ของคุณจะสั่งจ่ายยาและวิธีการรักษาอื่นๆ เช่น หากคุณเป็นโรคหอบหืด คุณอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทันทีหลังจากประสบปัญหาการหายใจ

หากคุณมีอาการแพ้แพทย์ของคุณอาจสั่งยาต้านฮีสตามีนเพื่อลดอาการแพ้ของร่างกาย แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละอองหรือละอองเกสรดอกไม้

ในกรณีที่รุนแรงคุณอาจต้องได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจหรือการรักษาอื่นๆ

หากบุตรหลานของคุณมีอาการหายใจลำบากเล็กน้อย คุณอาจต้องลองวิธีการรักษาแบบแผนโบราณ ควบคู่ไปกับการรักษาจากแพทย์

อากาศเย็นหรือชื้นสามารถช่วยได้ ดังนั้นควรพาลูกออกไปข้างนอกในตอนกลางคืนหรือในห้องน้ำที่มีอากาศร้อน  คุณยังสามารถลองใช้เครื่องทำความชื้นแบบหมอกเย็นในขณะที่ลูกของคุณนอนหลับเพื่อลดอาการหายใจไม่สะดวกตอนกลางคืน

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply