ไข้เหลือง (Yellow Fever) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ไข้เหลืองคืออะไร

ไข้เหลือง (Yellow Fever) เป็นไข้ที่มีความรุนแรง ที่สามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเชื้อไวรัสนี้มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง และตัวเหลือง หรือโรคดีซ่าน เลยเป็นที่มาของโรคไข้เหลืองนั่นเอง โดยโรคนี้จะแพร่ระบาดมากในแอฟริกาและอเมริกาใต้ โรคไข้เหลืองไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่มีวัคซีนป้องกัน   

กำลังโหลด

Yellow Fever

อาการไข้เหลือง

ไข้เหลืองอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังได้รับเชื้อ โดยมีอาการเกิดขึ้นสามถึงหกวันหลังการสัมผัส อาการเริ่มต้นของการติดเชื้อคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ :

ไข้เหลืองระยะเฉียบพลัน

ระยะนี้เกิดขึ้นภายในเวลาสามถึงสี่วัน โดยจะมีอาการดังนี้:

หลายคนเมื่อป่วยเป็นไข้เหลืองระยะเฉียบพลันอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคทีเป็นอันตรายได้

ไข้เหลืองเป็นพิษ

อาการระยะเฉียบพลันอาจหายไปภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นอาการเหล่านั้นจะกลับมาพร้อมกับอาการใหม่และรุนแรงมากขึ้น โดยมีอาการดังนี้ :

ระยะนี้ของโรคไข้เหลืองเป็นพิษโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอันตรายถึงชีวิต แต่มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

กำลังโหลด

สาเหตุของไข้เหลือง

เชื้อไวรัว  Flavivirus เป็นสาเหตุของการเกิดไข้เหลือง  และแพร่กระจายเมื่อยุงที่ติดเชื้อกัด  ยุงจะติดเชื้อไวรัสเมื่อกัดมนุษย์หรือลิงที่ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามโรคไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้

ไข้เหลืองรักษาอย่างไร

ไข้เหลืองไม่มีวิธีรักษา แต่จะเป็นการรักษาตามอาการ และช่วยระบบภูมิคุ้มกันของคุณในการต่อสู้กับการติดเชื้อโดย:

  • เพิ่มน้ำในร่างกายเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
  • ให้ออกซิเจน
  • คงค่าระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ
  • การถ่ายเลือด
  • ฟอกไตหากผู้ป่วยมีอาการไตวาย
  • รักอาการติดเชื้ออื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ภาพรวม

ผู้ป่วยร้อยละ 50% ของผู้ที่มีอาการรุนแรงสามารถนำไปสู่การเสียชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง มีความน่าเป็นห่วงอย่างสูง ผู้ที่มีความเสี่ยงควรฉีดวัคซีนไข้เหลืองเพื่อป้องกัน


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply