มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ (Testicular Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

มะเร็งอัณฑะคืออะไร?

มะเร็งอัณฑะ (Testicular Cancer) คือ เซลล์มะเร็งที่เกิดในอัณฑะ หน้าที่ของอัณฑะคือต่อมสืบพันธุ์ของผู้ชายที่อยู่ภายในถุงอัณฑะซึ่งเป็นถุงผิวหนังที่อยู่ใต้อวัยวะเพศของ อัณฑะมีหน้าที่ในการผลิตอสุจิ และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

มะเร็งอัณฑะส่วนใหญ่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะที่ผลิตอสุจิกลายเป็นเนื้องอก

กำลังโหลด

นี่คือ 2 ประเภทของมะเร็งอัณฑะ

  • Seminomas เป็นมะเร็งอัณฑะที่เติบโตช้า มักจะไม่ลุกลามเกินกว่าอัณฑะ แต่อาจส่งผลถึงต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วย
  • Nonseminomas เป็นมะเร็งอัณฑะที่พบได้บ่อย มะเร็งชนิดนี้เติบโตเร็ว และสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

มะเร็งอัณฑะสามารถเกิดขึ้นได้ในเนื้อเยื่อที่ผลิตฮอร์โมน เนื้องอกเหล่านี้เรียกว่า Gonadal stromal tumors

มะเร็งอัณฑะเป็นมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยพบบ่อยที่สุดในผู้ชายอายุ 15 – 35 ปี แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุ และเป็นมะเร็งที่มีแนวโน้มในการรักษาสำเร็จสูงกว่ามะเร็งอื่นๆ แม้จะเป็นในระยะลุกลาม

อาการมะเร็งอัณฑะ

ในผู้ชายบางรายไม่มีอาการใดๆ ปรากฎและจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัย ต่อไปนี้คืออาการที่มักพบในมะเร็งอัณฑะ

หากมีอาการเหล่านี้ โปรดพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

การวินิจฉัยมะเร็งอัณฑะ

การทดสอบที่แพทย์ใช้วินิจฉัยมะเร็งอัณฑะได้แก่

กำลังโหลด
  • การตรวจร่างกายที่เปิดเผยความผิดปกติของอัณฑะ เช่น อัณฑะเป็นก้อนหรือบวม
  • อัลตราซาวนด์ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างภายในของอัณฑะ
  • การตรวจเลือดเพื่อหาสิ่งบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งอาจแสดงระดับสูงของสารที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอัณฑะ เช่น Alpha-fetoprotein หรือ Beta-human chorionic gonadotropin

หากแพทย์สงสัยว่าเป็นมะเร็งอัณฑะ ลูกอัณฑะทั้งหมดของผู้ป่วยอาจต้องถูกเอาออก เพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ เนื่องจากการนำเนื้อเยื่อออกไปไม่สามารถทำได้ในขณะที่ลูกอัณฑะยังอยู่ในถุงอัณฑะ เพราะจะทำให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจาย

อาจมีการทำ CT Scan ในบริเวณข้างเคียงร่วมด้วย เพื่อตรวจหาการลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ

ระยะของมะเร็งอัณฑะมีดังนี้:

  • ระยะที่ 1 เกิดเซลล์มะเร็งเฉพาะในอัณฑะ
  • ระยะที่ 2 เซลล์มะเร็งแพร่ไปยังอุ้งเชิงกราน
  • ระยะที่ 3 แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้แก่ ปอด ตับ กระดูก และสมอง

มะเร็งถูกจัดเป็นหมวดหมู่ตามตำแหน่งการเกิด เพื่อให้สามารถรักษาและแก้ไขได้อย่างตรงจุด

การรักษามะเร็งอัณฑะ

การรักษามะเร็งอัณฑะโดยทั่วไปมี 3 วิธี ขึ้นกับระยะของมะเร็ง โดยอาจจะใช้วิธีการรักษาเพียงหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน

การผ่าตัด

การผ่าตัดมักถูกใช้ในการตัดลูกอัณฑะหนึ่งหรือสองข้างที่เกิดมะเร็ง และอาจรวมถึงต่อมน้ำเหลืองโดยรอบ เพื่อทำการกำจัดเซลล์มะเร็ง

รังสีบำบัด

การรักษาด้วยรังสีพลังงานสูง เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง อาจจะใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย

การฉายรังสีจากภายนอกใช้เครื่องที่มีเป้าหมายในการฉายรังสีไปที่บริเวณที่เป็นมะเร็ง ในขณะที่การฉายรังสีภายในเป็นการใช้สารกัมมันตภาพรังสีวางลงในตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง

เคมีบำบัด

เคมีบำบัด เป็นการใช้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย อาจเป็นการรับประทานทางปากหรือให้ทางหลอดเลือดดำมัน เพื่อให้ตัวยาผ่านกระแสเลือดไปฆ่าเซลล์มะเร็ง

ในกรณีที่เป็นมะเร็งอัณฑะในระยะลุกลามรุนแรง การรักษาด้วยเคมีบำบัดในปริมาณสูงอาจตามมาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เพราะเมื่อเคมีบำบัดได้ทำลายเซลล์มะเร็งแล้ว เซลล์ต้นกำเนิดจะได้รับการดูแลและพัฒนาเป็นเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรงต่อไป


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply