โรคต่อมลูกหมากโต (Enlarged Prostate) : อาการ สาเหตุ การรักษา 

โรคต่อมลูกหมากโต (Enlarged Prostate) คือ การที่ต่อมลูกหมากขยายตัวใหญ่ขึ้นผิดปกติ เรียกว่า ต่อมลูกหมากโต (BPH) เกิดขึ้นเมื่อเซลล์เริ่มเพิ่มทวีคูณ เซลล์ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ทำให้ต่อมลูกหมากมีอาการบวมและไปบีบท่อปัสสาวะ จนทำให้ปัสสาวะติดขัด โรคต่อมลูกหมากโตไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากและจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามอาจทำให้มีอาการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ต่อมลูกหมากโตเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ภาพรวมต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากนั้นมีขนาดเล็กเป็นต่อมกล้ามเนื้อในระบบสืบพันธุ์เพศชาย โดยต่อมลูกหมากจะล้อมรอบท่อปัสสาวะและทำให้ของเหลวในน้ำอสุจิส่วนใหญ่ กล้ามเนื้อของต่อมลูกหมากจะช่วยขับเคลื่อนของเหลวและน้ำอสุจิผ่านอวัยวะเพศชายเมื่อมีการร่วมรักและถึงจุดสุดยอดทางเพศ ในผู้ชายหลายคนต่อมลูกหมากจะโตขึ้น บางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ  สาเหตุของต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากโตถือเป็นเรื่องปกติของอายุผู้สูงอายุและผู้ชายหลายคนที่มีอายุมากกว่า 80 ปีมีอาการต่อมลูกหมากโต แม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายที่มากับความชราที่อาจเป็นปัจจัย หรือประวัติคนในครอบครัวที่มีปัญหาต่อมลูกหมากหรือความผิดปกติของต่อมลูกหมาก กับลูกอัณฑะอาจเพิ่มความเสี่ยงของต่อมลูกหมากโต … Read More

โรคหูดหงอนไก่ (Genital Warts): สาเหตุ อาการ การรักษา

โรคหูดหงอนไก่ (Genital Warts) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการได้รับเชื้อ HPV (Human Papillomavirus) โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หูดจะเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ มีลัษณะเป็นตุ่มอ่อนนุ่มอยู่บริเวณอวัยวะเพศ หากเป็นแล้วจะรู้สึกเจ็บ ไม่สบายตัว และมีอาการคัน HPV  (human papillomavirus)  คือ  เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อมากที่สุด หากชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์ จะมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื่อ HPV และเชื้อไวรัส HPV เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง เพราะหากผู้หญิงได้รับการติดเชื้อ HPV แล้ว อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูก … Read More

โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer): สาเหตุ อาการ การรักษา

โรคมะเร็งปากมดลูก  (Cervical Cancer)  คือ มะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูก ปากมดลูกเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นท่อที่เชื่อมต่อส่วนล่างของมดลูกของผู้หญิงเข้ากับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เริ่มต้นในเซลล์บนพื้นผิวของปากมดลูก สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เกิดกับโรคหูดหงอนไก่ เชื้อ HPV มีประมาณ 100 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน มีเพียงบางประเภทเท่านั้นที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสชนิด HPV ที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มี 2 ชนิด คือ HPV-16 และ HPV-18 การติดเชื้อ … Read More

โรคเอดส์ (AIDS) : อาการ สาเหตุ การรักษา 

โรคเอดส์คืออะไร โรคเอดส์ (AIDS) คือโรคมาจากผู้ที่มีเชื้อ HIV  ซึ่งเชื้ออาจกลายพันธ์ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ ถึงแม้ว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV แต่หากมีการรักษาภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทันเวลา นั่นก็หมายความว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV ก็ไม่ได้หมายความจะกลายเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ เชื้อ HIV จะฆ่าเซลล์ CD4 ในร่างกายของผู้ใหญ่โดยทั่วไปจะมีค่า CD4 อยู่ที่ 500 ถึง 1,500 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ที่มีเชื้อ HIV ที่มีค่า CD4 ในร่างกายต่ำกว่า 200 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร … Read More

โรคซิฟิลิส (Syphilis): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคซิฟิลิส (Syphilis) คือ โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งทางทวารหนักและทางอวัยวะเพศ  โรคซิฟิลิสสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด ทริปโปนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum)  แบคทีเรียชนิดนี้มีขนาดเล็กมากและสามารถอาศัยอยู่ได้เกือบทุกส่วนในร่างกาย หากส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเชื้อตัวนี้มีลักษณะเหมือนเกลียวสว่าน อาการของโรคซิฟิลิสเริ่มแรก จะเจ็บปวดเล็กน้อย ที่บริเวณอวัยวะเพศ ปาก และปลายทวารหนัก ลักษณะของแผลจะเป็นแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บ (Painless sore)  หรือเรียกว่าแผลริมแข็ง (Chancre) ลักษณะแผลจะไม่ค่อยสังเกตเห็นได้ง่าย  โรคซิฟิลิสวินิจฉัยได้ยาก ผู้ป่วยบางรายมีเชื้อซิฟิลิสแล้วแต่ไม่มีอาการใดๆ ในระยะเวลาเป็นปีเลยทีเดียว แต่หากรู้ตัวหรือตรวจพบได้เร็วว่าเป็นโรคซิฟิลิส และรักษาได้ทันเวลา จะดีกว่าไม่เจออาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นอาการเรื้อรังและอาจทำให้มีผลกระทบอันตรายไปถึงอวัยวะสำคัญของร่างกายคือสมองและหัวใจได้  … Read More