พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke) : อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา

พยาธิใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ตับหรือ (Liver fluke) คือ พยาธิชนิดหนึ่งที่สามารถอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมได้ ในแมวและสุนัข พยาธิชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ มีหัวและท้ายเรียวมน ลักษณะลำตัวเป็นสีแดงอ่อน ๆ  โดยการติดเชื้อจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานปลาหรือสัตว์น้ำที่ปรุงไม่สุก โดยเมื่อพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้ว จากนั้นพยาธิจะไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี อาการและผลข้างเคียงของพยาธิใบไม้ตับ เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ให้สังเกตุถึงอาการจุกและแน่นบริเวณท้องใต้ชายโครงด้านขวา และลิ้นปี่ มีอาการท้องอืด ตับโต เมื่อเป็นไปถึงระยะสุดท้ายจะทำให้ตัวเหลือง เกิดโรคดีซ่าน เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้ดังนี้: ท้องเสีย (diarrhea) มีไข้ (fever) เป็นผื่น เบื่ออาหาร … Read More

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) : สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา

โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) คือ การติดเชื้อของลำไส้เล็กที่เกิดจาก พยาธิตัวกลม Ascaris lumbricoides หนอนพยาธิตัวกลมเป็นหนอนปรสิตชนิดหนึ่ง การติดเชื้อจากพยาธิตัวกลมเป็นเรื่องธรรมดา การติดเชื้อพยาธิตัวกลมที่พบได้บ่อยที่สุด คือ พยาธิไส้เดือน Ascariasis ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศกำลังพัฒนา ที่มีรายงานการติดเชื้อพยาธิในลำไส้ตามรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO). พยาธิไส้เดือนพบได้ในสถานที่ที่ปราศจากสุขอนามัย ผู้คนได้รับปรสิตจากอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด การติดเชื้อนี้ไม่แสดงอาการ แต่ปริมาณพยาธิที่เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของปอดและลำไส้ได้ อาการพยาธิไส้เดือน ผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิไส้เดือนส่วนมากจะไม่แสดงอาการ อาการจะแย่ลงเมื่อพยาธิไส้เดือนไปที่ลำไส้ พยาธิไส้เดือนในปอดจะทำให้มีอาการดังนี้ ไอ(cough) หายใจดังเสียงฮืดๆ หรือหายใจถี่ … Read More

เหา (Lice) : อาการ สาเหตุ ประเภท การรักษา

เหาคืออะไร  โรคเหา (Lice) เหาเกิดจากอะไร เหา คือแมลงตัวเล็ก ๆ มีขนาด 3-4 มิลลิเมตร ที่อาศัยอยู่บนหนังศรีษะ และดูดเลือดของคนหรือสัตว์เป็นอาหาร โดยทั่วไปแล้วเหามีอยู่มากกว่า 3000 ชนิดด้วยกัน แต่ชนิดที่เป็นปรสิตของมนุษย์ จะมีแค่ 3 ชนิด ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายที่ต่างกันออกไป  เหาที่เป็นปรสิตของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ เหาบริเวณศีรษะ (Pedeculosis Capitis) อาศัยบนศีรษะ มีสีเทา … Read More

อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning): อาการ สาเหตุ การรักษา

อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) คืออะไร อาหารเป็นพิษเกิดจากร่างกายได้รับอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ รับประทานอาหารเสียเข้าไป หรืออาหารที่มีเชื้อโรค สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ  สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษมีดังนี้ : เชื้อแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษมากที่สุด หากมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้แก่ Escherichia coli : เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษซึ่งทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร Listeria :เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย Salmonella :เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด เชื้อปรสิต  หากเชื้อปรสิต ปนเปื้อนกับอาหารจะส่งผลให้มีอาการท้องเสียรุนแรงมาก ปรสิตชนิด Toxoplasmais เป็นเชื้อปรสิตที่รุนแรงมาก และพบได้บ่อยที่สุดหากผู้ป่วยมีอาการอาหารเป็นพิษอันเนื่องมาจากการได้รับเชื้อปรสิต เชื้อปรสิตสามารถอยู่ในทางเดินอาหารในร่างกายของคนเราโดยไม่แสดงอาการใดๆ ได้ยาวนานเป็นปี … Read More

โรคหิด (Scabies) : สาเหตุ อาการ การรักษาด้วยตัวเองที่บ้าน

โรคหิดคืออะไร โรคหิด (Scabies) เกิดจากอะไร โรคหิดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวหิดที่รู้จักกันในชื่อ Sarcoptes scabiei เป็นไรชนิดหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่บนผิวคนได้เป็นเวลาหลายเดือน ตัวหิดนี้สามารถขุดผิวหนังและลงไปและวางไข่ ทำให้เกิดผื่นแดงคันบนผิวหนัง หรือกัดกินเซลล์ผิวของคุณทำให้เป็นผื่น(rash)  และผิวมีอาการคัน(itchy skin)และแดงที่ผิวหนังอาการคันรุนแรงอาจเกิดมาจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันร่างกายที่มีต่อน้ำลาย ไข่ ของตัวหิด และโรคหิดสามารถติดต่อกันได้ สาเหตุของโรคหิต บางคนอาจจะติดโรคนี้มาจากบุคคลอื่น ๆ หรือไรตามที่นอน เมื่อหิดมาอาศัยอยู่บนตัวคนแล้วหิดตัวเมียจะทำการขุดเจาะผิวหนังวางไข่ในวันละ 1-3 ฟอง หิดตัวเมียนี้จะขุดผิวหนังต่อไปเรื่อย ๆ วันละ 2-3 มิลลิเมตร และวางไข่ไปได้เรื่อย ๆ … Read More