Tag: ปรสิต

โลน (Pubic Lice) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โลน (Pubic lice)  คือ แมลงขนาดเล็กมาก ที่เข้ามาทำลายอวัยวะเพศได้ โลนเป็นหนึ่งในสามประเภทของเหาที่รบกวนมนุษย์: เหาบนหัว Pediculus humanus capitis เหาบนร่างกาย Pediculus humanus corporis เหาในอวัยวะเพศ หรือ โลน โลนสามารถดำรงวงจรชีวิตได้ด้วยการกินเลือดมนุษย์ และทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรงในบริเวณนั้น ...

พยาธิตัวจี๊ด (Ganathostoma Spinigerum) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคพยาธิตัวจี๊ด (Ganathostoma spinigerum) คือพยาธิตัวกลมประเภทหนึ่งที่คนเราสามารถติดเชื้อหรือรับพยาธิตัวนี้เข้าสู่ร่างกายได้โดยการที่มีไข่พยาธิปนเปื้อนมากับอาหาร หรือการถูกไชชอนเข้าผิวหนังโดยตรง เมื่อพยาธิชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายแล้ว พยาธิจะเข้าไปอาศัยภายในอวัยวะต่าง ๆ และอาจจะก่อให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยปกติพยาธิตัวจี๊ดจะอาศัยอยู่ในสัตว์ และไข่ของพยาธิจะถูกถ่ายออกมากับมูลสัตว์ และกระจายไปยังแหล่งน้ำหรือพื้นดิน หรืออยู่ในสัปอดบวมตว์ที่เรารับประทานเป็นอาหาร ดังนั้นการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อพยาธิได้  สาเหตุของการติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด ผู้ป่วยสามารถได้รับไข่พยาธิตัวจี๊ดจากการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ...

โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) : อาการ สาเหตุ ภาวะแทรกซ้อน

โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) คือ โรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมซึ่งมีอยู่สามชนิดคือ  Wuchereria bancrofti (เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในไทย) Brugia malayi Brugia Timoli โดยพยาธิตัวกลมประเภทนี้อาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองของคน ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อผู้ป่วยถูกยุงที่มีเชื้อนี้กัน จะทำให้เกิดภาวะระบบน้ำเหลือบกพร่อง เช่น ท่อน้ำเหลืองอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ท่อน้ำเหลืองขยาย พร้อมกับมีอาการอุดตันที่ท่อทางเดินน้ำเหลือง ...

มาลาเรีย

มาลาเรีย (Malaria) : อาการ สาเหตุ การรักษา ภาวะแทรกซ้อน

มาลาเรียคืออะไร โรคมาลาเรีย (Malaria) คือโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในกลุ่ม“พลาสโมเดียม” (Plasmodium)เข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ที่ติดเชื้อซึ่ง เกิดจากการที่ถูกยุงก้นป่องกัด เมื่อติดเชื้อมาลาเรียแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเวลาผ่านไป เชื้อนี้จะส่งผลต่อตับ เมื่อเชื้อเจริญเติบโตเต็มที่ เชื้อนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือด และแพร่เชื้อมาลาเรียที่เซลล์เม็ดเลือดแดง เชื้อมาลาเรียนี้อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงและจะเพิ่มขึ้นภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมง เชื้อมาลาเรียนั้นยังลุกลามต่อไปในเซลล์เม็ดเลือดแดง มาลาเรียนั้นมักพบในภูมิอากาศที่ร้อนชื้นและกึ่งเขตร้อน ซึ่งทำให้เชื้อมาลาเรียนั้นเติบโตได้ดี ...

พยาธิเข็มหมุด (Pinworm): อาการ สาเหตุ การรักษา การป้องกันการ

พยาธิเข็มหมุดคืออะไร พยาธิเข็มหมุด (Pinworm) คือปรสิตที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ เป็นพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก มีสีขาว มีลักษณะคล้ายเส้นด้ายหรือเข็มหมุด มีขนาดยาว2-13มิลิเมตร พยาธินี้มีอีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า พยาธิเส้นด้าย พยาธิเข็มหมุดนี้เป็นพยาธิที่พบได้ในทุกวัย แต่มักจะพบในเด็กมากที่สุด พยาธิเข็มหมุดสามารถพบเห็นได้ง่าย ทั่วไปแล้วเด็กอายุ 5 ถึง 10 ปี จะมีความเสี่ยงเป็นพยาธิเข็มหมุดได้ ...

พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke) : อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา

พยาธิใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ตับหรือ (Liver fluke) คือ พยาธิชนิดหนึ่งที่สามารถอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมได้ ในแมวและสุนัข พยาธิชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ มีหัวและท้ายเรียวมน ลักษณะลำตัวเป็นสีแดงอ่อน ๆ  โดยการติดเชื้อจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานปลาหรือสัตว์น้ำที่ปรุงไม่สุก โดยเมื่อพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้ว จากนั้นพยาธิจะไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี อาการและผลข้างเคียงของพยาธิใบไม้ตับ เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ให้สังเกตุถึงอาการจุกและแน่นบริเวณท้องใต้ชายโครงด้านขวา และลิ้นปี่ มีอาการท้องอืด ตับโต ...

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) : สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา

โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) คือ การติดเชื้อของลำไส้เล็กที่เกิดจาก พยาธิตัวกลม Ascaris lumbricoides หนอนพยาธิตัวกลมเป็นหนอนปรสิตชนิดหนึ่ง การติดเชื้อจากพยาธิตัวกลมเป็นเรื่องธรรมดา การติดเชื้อพยาธิตัวกลมที่พบได้บ่อยที่สุด คือ พยาธิไส้เดือน Ascariasis ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศกำลังพัฒนา ที่มีรายงานการติดเชื้อพยาธิในลำไส้ตามรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO). พยาธิไส้เดือนพบได้ในสถานที่ที่ปราศจากสุขอนามัย ...

เหา

เหา (Lice) : อาการ สาเหตุ ประเภท การรักษา

เหาคืออะไร เหา (Lice) เหาเกิดจากอะไร เหา คือแมลงตัวเล็ก ๆ มีขนาด 3-4 มิลลิเมตร ที่อาศัยอยู่บนหนังศรีษะ และดูดเลือดของคนหรือสัตว์เป็นอาหาร โดยทั่วไปแล้วเหามีอยู่มากกว่า 3000 ชนิดด้วยกัน แต่ชนิดที่เป็นปรสิตของมนุษย์ จะมีแค่ 3 ชนิด ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ตามตำแหน่งต่าง ...

อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) : อาการ สาเหตุ การรักษา

อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) คืออะไร อาหารเป็นพิษเกิดจากร่างกายได้รับอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ รับประทานอาหารเสียเข้าไป หรืออาหารที่มีเชื้อโรค สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ  สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษมีดังนี้ : เชื้อแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษมากที่สุด หากมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้แก่ Escherichia coli : เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษซึ่งทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร Listeria :เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย Salmonella ...

หิด (Scabies) : สาเหตุ อาการ การรักษาด้วยตัวเองที่บ้าน

หิดคืออะไร หิด (Scabies) เกิดจากอะไร หิดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวหิดที่รู้จักกันในชื่อ Sarcoptes scabiei เป็นไรชนิดหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่บนผิวคนได้เป็นเวลาหลายเดือน ตัวหิดนี้สามารถขุดผิวหนังและลงไปและวางไข่ ทำให้เกิดผื่นแดงคันบนผิวหนัง หรือกัดกินเซลล์ผิวของคุณทำให้เป็นผื่น(rash)  และผิวมีอาการคัน(itchy skin)และแดงที่ผิวหนังอาการคันรุนแรงอาจเกิดมาจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันร่างกายที่มีต่อน้ำลาย ไข่ ของตัวหิด และหิดสามารถติดต่อกันได้ ...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.