โลน (Pubic Lice) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โลน (Pubic lice)  คือ แมลงขนาดเล็กมาก ที่เข้ามาทำลายอวัยวะเพศได้ โลนเป็นหนึ่งในสามประเภทของเหาที่รบกวนมนุษย์: เหาบนหัว Pediculus humanus capitis เหาบนร่างกาย Pediculus humanus corporis เหาในอวัยวะเพศ หรือ โลน โลนสามารถดำรงวงจรชีวิตได้ด้วยการกินเลือดมนุษย์ และทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรงในบริเวณนั้น โลนมักจะอาศัยอยู่บริเวณขนหัวหน่าวและแพร่กระจายผ่านการสัมผัส ในบางกรณีอาจพบได้ในขนตา ขนรักแร้ และขนบนใบหน้า โลนจะมีขนาดเล็กกว่าเหาบนหัว การแพร่ระบาดของโลนส่วนมากติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เราจะติดโลนได้อย่างไร? โดยปกติโลนจะส่งผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าจะติดต่อผ่านการใช้ผ้าห่ม … Read More

พยาธิตัวจี๊ด (Ganathostoma Spinigerum) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคพยาธิตัวจี๊ด (Ganathostoma spinigerum) คือพยาธิตัวกลมประเภทหนึ่งที่คนเราสามารถติดเชื้อหรือรับพยาธิตัวนี้เข้าสู่ร่างกายได้โดยการที่มีไข่พยาธิปนเปื้อนมากับอาหาร หรือการถูกไชชอนเข้าผิวหนังโดยตรง เมื่อพยาธิชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายแล้ว พยาธิจะเข้าไปอาศัยภายในอวัยวะต่าง ๆ และอาจจะก่อให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยปกติพยาธิตัวจี๊ดจะอาศัยอยู่ในสัตว์ และไข่ของพยาธิจะถูกถ่ายออกมากับมูลสัตว์ และกระจายไปยังแหล่งน้ำหรือพื้นดิน หรืออยู่ในสัปอดบวมตว์ที่เรารับประทานเป็นอาหาร ดังนั้นการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อพยาธิได้  สาเหตุของการติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด ผู้ป่วยสามารถได้รับไข่พยาธิตัวจี๊ดจากการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ เข้าไป อาทิเช่น หมู ไก่ กุ้ง  หรือจากการถูกไชชอนทางผิวหนังในการเดินเท้าเปล่าตามแหล่งน้ำ หรือโคลนตม  หลังจากนั้นพยาธิจะไชชอนไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย … Read More

โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) : อาการ สาเหตุ ภาวะแทรกซ้อน

โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) คือ โรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมซึ่งมีอยู่สามชนิดคือ  Wuchereria bancrofti (เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในไทย) Brugia malayi Brugia Timoli โดยพยาธิตัวกลมประเภทนี้อาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองของคน ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อผู้ป่วยถูกยุงที่มีเชื้อนี้กัน จะทำให้เกิดภาวะระบบน้ำเหลือบกพร่อง เช่น ท่อน้ำเหลืองอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ท่อน้ำเหลืองขยาย พร้อมกับมีอาการอุดตันที่ท่อทางเดินน้ำเหลือง ก่อให้เกิดพังผืดและมีน้ำเหลืองคั่ง และส่งผลให้อวัยวะที่เป็นโรคบวมโต ที่เรียกว่าโรคเท้าช้าง โรคนี้อาจจะทำให้ถุงอัณฑะในเพศชายเกิดอาการบวมได้เช่นกัน รวมไปถึงกับอาการมีไข้  โรคเท้าช้างมีชื่อที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Lymphatic Filariasis หรือ elephantiasis … Read More

โรคมาลาเรีย (Malaria) : อาการ สาเหตุ การรักษา ภาวะแทรกซ้อน

โรคมาลาเรียคืออะไร โรคมาลาเรีย (Malaria) คือโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในกลุ่ม“พลาสโมเดียม” (Plasmodium)เข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ที่ติดเชื้อซึ่ง เกิดจากการที่ถูกยุงก้นป่องกัด เมื่อติดเชื้อมาลาเรียแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเวลาผ่านไป เชื้อนี้จะส่งผลต่อตับ เมื่อเชื้อเจริญเติบโตเต็มที่ เชื้อนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือด และแพร่เชื้อมาลาเรียที่เซลล์เม็ดเลือดแดง เชื้อมาลาเรียนี้อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงและจะเพิ่มขึ้นภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมง เชื้อมาลาเรียนั้นยังลุกลามต่อไปในเซลล์เม็ดเลือดแดง โรคมาลาเรียนั้นมักพบในภูมิอากาศที่ร้อนชื้นและกึ่งเขตร้อน ซึ่งทำให้เชื้อมาลาเรียนั้นเติบโตได้ดี จากการสถิติ ในปี 2559 มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 216 ล้านคนใน 91 ประเทศทั่วโลก  อาการไข้มาลาเรีย อาการโรคไข้มาลาเรียจะแสดงภายใน … Read More

พยาธิเข็มหมุด (Pinworm): อาการ สาเหตุ การรักษา การป้องกันการ

พยาธิเข็มหมุดคืออะไร พยาธิเข็มหมุด (Pinworm) คือปรสิตที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ เป็นพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก มีสีขาว มีลักษณะคล้ายเส้นด้ายหรือเข็มหมุด มีขนาดยาว2-13มิลิเมตร พยาธินี้มีอีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า พยาธิเส้นด้าย พยาธิเข็มหมุดนี้เป็นพยาธิที่พบได้ในทุกวัย แต่มักจะพบในเด็กมากที่สุด พยาธิเข็มหมุดสามารถพบเห็นได้ง่าย ทั่วไปแล้วเด็กอายุ 5 ถึง 10 ปี จะมีความเสี่ยงเป็นพยาธิเข็มหมุดได้ เด็กที่มีพยาธินี้ มักจะติดต่อมาจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก  การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดก็คือการใช้ยา แต่ก็มีภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว จึงควรระมัดระวังป้องกันก่อนแก้ สาเหตุของพยาธิเข็มหมุด การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดนั้นติดต่อได้ง่ายมาก พยาธิจะเข้าสู่รางกายทางปากและการหายใจคุณติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดโดยการกินหรือสูดดมไข่พยาธิเข็มหมุดโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยปกติแล้วไข่พยาธิเข็มหมุดเหล่านี้จะถูกฝากไว้บนพื้นผิวหรือวัตถุ โดยบุคคลที่ติดเชื้อก่อนหน้า … Read More