ผึ้งต่อย (Bee sting) : อาการ การรักษา การป้องกัน วิธีแก้ผึ้งต่อย

การโดนผึ้งต่อย ผึ้งต่อย (Bee sting) สำหรับคนทั่วไป การโดนผึ้งต่อย อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ อาจจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ หากคนที่ถูกต่อยนั้นไม่ได้แพ้พิษของผึ้ง การโดนผึ้งต่อย ผึ้งนั้นจะทิ้งเหล็กในที่คล้ายเข็มแทงเข้าไปในผิวหนัง ซึ่งจะทำให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนและคันที่บริเวณที่โดนผึ้งต่อย แต่มักจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หากคุณมีอาการแพ้ผึ้งต่อย หรือมีอาจโดนผึ้งต่อยหลายจุด จนมีปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อผึ้งต่อยคุณได้แล้ว มันจะปล่อยเหล็กในออกมาที่ผิวของคุณ และผึ้งก็จะตายทันทีหลังจากที่ต่อยเสร็จ  ผึ้งที่ผลิตน้ำผึ้งนั้น เป็นผึ้งชนิดเดียวที่ตายหลังจากที่ต่อยเสร็จแล้ว ตัวต่อและแมลงชนิดอื่นๆมักจะไม่เป็นอะไรหลังต่อย และพวกมันอาจจะต่อยคุณได้มากกว่า 1 ครั้ง หากผึ้งต่อยคุณ … Read More

ปวดคอ (Neck pain) : สาเหตุ อาการ การรักษา

อาการปวดคอ ปวดคอ (Neck pain) คืออะไร กระดูกบริเวณคอของคุณประกอบไปด้วยกระดูกสันเชื่อมจากกระโหลกไปยังลำตัวส่วนบน กระดูกส่วนคอช่วยรับแรงกระแทกระหว่างกระดูกด้วยกัน กระดูกต้นคอ เส้นเอ็นประสาท และกล้ามเนื้อส่วนคอของคุณช่วยรองรับศีรษะและเคลื่อนไหวไปมาได้ ซึ่งหากเกิดบาดเจ็บหรืออักเสบที่ต้นคอ ก็ทำให้เกิดอาการปวดคอหรืออาการตึงที่ต้นคอได้ ทุกคนมักเคยพบอาการปวดคอมาบ้างแล้วเป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวผิดจังหวะ หรือการใช้งานบริเวณคอมากจนเกินไป และบางครั้งอาการปวดคอนั้นเกิดจาการตกจากที่สูง การเล่นกีฬาที่รุนแรงเกินไปหรือการเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อต้นคอ  ส่วนใหญ่แล้ว อาการปวดคอนั้นไม่ใช่อาการที่รุนแรง และสามารถรักษาหายได้ภายใน 1 วัน แต่บางกรณีนั้น อาการปวดคอนั้นอาจเป็นอาการที่รุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ซึ่งควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษา หากคุณมีอาการปวดคอที่มีความรุนแรงต่อเนื่องมากกว่า 1 สัปดาห์หรือมีอาการอื่นร่วมด้วย ควรพบแพทย์โดยทันที  สาเหตุอาการปวดคอ … Read More

ปวดตา (Eyepain) เกิดจากอะไร

ปวดตา ปวดตา (Eyepain) คือความเจ็บปวดในดวงตา ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับคนทั่วไป แต่มันอาจจะเป็นอาการที่ร้ายแรงขึ้นได้ โดยปกติแล้วอาการปวดตารักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา อาการปวดตาเรียกในทางศัพท์เทคนิคว่า ophthalmalgia อาการปวดตานั้นอาจจะมีอาการปวดแค่ข้างเดียวหรือว่าสองข้างก็ได้ แล้วแต่อาการที่ปรากฎ  อาการปวดตาที่เกิดจากการระคายเคือง อาจจะมีการคัน แสบร้อน หรือรู้สึกปวดตา อาการปวดตานี้มักจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในดวงตา การติดเชื้อ หรือการเจ็บปวด ซึ่งอาการปวดตาแบบนี้ มักจะรักษาได้โดยการหยอดยาที่ตา และการพักผ่อนให้เพียงพอ อาการปวดตาที่เกิดขึ้นลึกไปกว่านั้น อาจมีอาการปวดที่รุนแรง หรือมีทรายเข้าตา ดวงตาถูกทำร้าย หรือมีการสั่นสะเทือนของดวงตา อาการปวดตาประเภทนี้จำเป็นต้องใช้การรักษาในเชิงที่ลึกขึ้น  อาการปวดตาที่เกิดจากการสูญเสียการมองเห็น อาจจะเป็นอาการที่ต้องรักษาโดยด่วน: ควรไปพบจักษุแพทย์โดยทันที … Read More

เจ็บหน้าอก (Chest pain) : อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา

การเจ็บหน้าอกหรือ (Chest pain) คืออาการที่ทำให้ผู้ป่วยหลายคนต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากสาเหตุนี้บ่อย ๆ อาการเจ็บอกอาจจะเป็นได้จากหลายสาเหตุ เช่นโรคหัวใจ กล้ามเนื้อหน้าอกอักเสบ หรือความดัน ที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บหน้าอก สาเหตุของการเจ็บหน้าอก เราสามารถแบ่งสาเหตุของอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้จากโรคที่เป็น โดยจำแนกได้ดังนี้ ระบบทางเดินอาหารก่อให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก นิ่วในถุงน้ำดี (gallstones) กรดไหลย้อน (acid reflux) โรคไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia) เจ็บหน้าอกที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ  โรคเจ็บหน้าอกที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจมีดังนี้: หัวใจวาย(heart attack) เมื่อมีอาการหัวใจวายจะส่งผลให้เกิดการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกเพราะเลือดไม่สามารถส่งไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจได้ตามปกติ  ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis) คือการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ … Read More

ปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic knee pain) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic knee pain) คือ อาการเจ็บปวดหัวเข่า หัวเข่าบวม หรือเสียวหัวเข่าทั้งสองข้างในระยะยาว หลายสาเหตุ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้คุณเกิดอาการปวดเข่าเรื้อรังได้ โดยอาการปวดเข่าเรื้อรังในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ อาการปวดหัวเข่าเรื้อรัง อาการปวดหัวเข่าเรื้อรังแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สาเหตุการปวดเข่ามีผลต่อความเจ็บปวดที่ผู้ป่วยได้รับ อาการปวดเข่าสามารถแสดงได้ดังนี้ ปวดอย่างต่อเนื่อง เจ็บปวดรุนแรงเมื่อต้องใช้งานหัวเข่า ความรู้สึกไม่สบาย ปวดร้อน ปวดหัวเข่าเกิดจากอะไร อาการปวดเข่าเรื้อรังกับอาการปวดเข่าแบบชั่วคราวนั้นแตกต่างกัน หลายคนที่มีอาการปวดเข่าแบบชั่วคราวจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ในขณะที่อาการปวดเข่าแบบเรื้อรังหายไปได้ยากหากไม่ได้รับการรักษาและไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่จะเกิดจากสาเหตุหรือเงื่อนไขหลายประการ ปัจจัยเสี่ยงหรือโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดเข่าเรื้อรัง โรคข้อเข่าเสื่อม(Knee Ostoearthritis): อาการปวด หัวเข่าอักเสบและการทำลายข้อต่อที่เกิดจากการเสื่อมและการเสื่อมของข้อต่อ … Read More