โรคถุงน้ำในรังไข่ (Ovarian Cyst): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคถุงน้ำในรังไข่ (Ovarian Cysts) คืออะไรและถุงน้ำในรังไข่เกิดจากอะไร รังไข่เป็นอวัยวะสืบพันธ์ของผู้หญิง รังไข่อยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานของมดลูกทั้ง 2 ข้าง ทำหน้าที่ผลิตไข่ ซึ่งเป็นเซลล์ในการสืบพันธ์ของเพศหญิงและจะทำหน้าที่ตกไข่ในแต่ละรอบเดือน พร้อมทั้งสร้างฮอโมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศหญิงอีกด้วย   การเกิดซีสต์ในรังไข่ของผู้หญิงจะไม่การแสดงอาการใดๆ เลย  ประเภทของถุงน้ำในรังไข่  การทำงานของซีสต์ในรังไข่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซีสต์ถุงน้ำที่รังไข่ (Follicle Cyst)   ถุงน้ำในรังไข่เกิดจากการตกไข่ในกระบวนการมีรอบเดือน ในช่วงที่ผู้หญิงเกิดรอบประจำเดือน ไข่จะเจริญขึ้นในถุงน้ำที่อยู่ภายในรังไข่  โดยปกติถุงน้ำจะแตกออกและปล่อยไข่ออกมา แต่หากถุงน้ำไม่แตกออกมาขอเหลวที่อยู่ภายในถุงน้ำจะก่อตัวทำให้เกิดเป็นซีสต์ในรังไข่  แต่หากมีประจำเดือนมาหลาย ๆ … Read More

โรคซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง (Sebaceous cyst) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง (Sebaceous cyst) คือ ซีสต์มีลักษณะเป็นก้อน หรือตุ่มใต้ผิวหนัง เกิดจากการทำงานผิดปกติของตุ่มใต้ผิวหนัง ภายในก้อนหรือตุ่มมีของเหลว หรือสารอื่นๆ ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังมักจะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า ลำคอ และลำตัว ซีสต์ชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่หากพบอาการผิดปกติมากยิ่งขึ้น ควรรีบพบแพทย์  แพทย์จะวินิจฉัยบริเวณที่เป็นซีสต์ และสอบถามประวัติการรักษา บางรายอาจได้รับการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการนำไปสู่โรคมะเร็งด้วย  ลักษณะของซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง ไม่นำไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง ซีสต์ที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เบื้องต้นจะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมากและอาจต้องทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อออก หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดชิ้นโดยรอบของบริเวณที่เป็นซีสต์ จะไม่มีโอกาสในการเกิดซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังได้อีกในอนาคต กรณีที่เกิดซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังจากการติดเชื้อไวรัส กรณีนี้ไม่พบบ่อยนัก แต่หากซีสต์มีลักษณะบวมแดง และมีไข้ร่วมด้วย ควรได้รับการรักษาทันที การรักษาอาการติดเชื้อส่วนใหญ่รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะ … Read More

โรคก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ (Ganglion Cyst): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ (Ganglion Cyst) คือ โรคที่มีถุงก้อนเนื้อเยื่อที่เต็มไปด้วยของเหลว มักเกิดขึ้นบริเวณหลังข้อมือ ลักษณะของถุงน้ำเป็นเยื่อบุข้อหรือเยื่อซีสต์หุ้มเส้นติดกับเอ็น โรคก้อนถุงน้ำที่ข้อมืออาจเกิดขึ้นที่ข้อเท้าได้เช่นกัน ก้อนถุงน้ำจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 1 นิ้ว  ก้อนถุงน้ำที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะบางใสจนสามารถมองเห็นใต้ผิวหนัง แต่บางถุงอาจมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็นใต้ผิวหนัง   โรคก้อนถุงน้ำที่ข้อมือสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ไม่เป็นอันตราย และสามารถหายได้เอง  อาการของโรคก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ อาการที่พบมากที่สุดของผู้ป่วยที่เป็นโรคก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ จะมีอาการเจ็บตรงบริเวณที่เกิดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ หากผู้ป่วยบางรายเกิดเป็นก้อนถุงน้ำที่ข้อเท้า เวลาเดินจะมีอาการปวด หรือปวดมากเวลาสวมใส่รองเท้า และไม่สามารถเดินได้อย่างคล่องตัว  หากก้อนถุงน้ำอยู่ใกล้เส้นประสาท จะทำให้มีอาการดังนี้  ขาดความคล่องตัวในการทำงานหรือการใช้ข้อมือ เช่น การจับสิ่งของ  รู้สึกชา  … Read More