โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer) คือ การที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในกระเพาะอาหาร บางครั้งเราเรียกโรคนี้ว่า มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งประเภทนี้ยากที่จะทำการวินิจฉัย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในระยะที่มะเร็งเริ่มต้น  มะเร็งกระเพาะอาหาร มีสาเหตุการตายอันดับที่ 3 จากการตายจากโรคมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 6 ในผู้ชาย และอันดับที่ 9 ในผู้หญิง โดยพบ 5 รายในประชากร 100,000 คน ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อยในคนไทยแต่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย มักพบในระยะท้ายของโรค  ในขณะที่มะเร็งกระเพาะอาหารนั้นค่อนจะวินิจฉัยได้ยาก เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น … Read More

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) คือ โรคร้ายที่พบในเพศชายที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยใพระบรมราชูปถัมภ์ให้ข้อมูลว่า ชายไทยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น โดยมีอุบัติการณ์อยู่ที่ 2.5-3 รายต่อแสนประชากร จากเดิมเป็นมะเร็งชายไทยอันดัน 7-8 ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโรคมะเร็งทั่วไปในชายไทย ต่อมลูกหมากนั้นเป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่ต่ำกว่าหน้าท้องช่วงล่างของเพศชาย ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบด้วยท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรน (Testosterone) และเป็นส่วนผลิตของเหลวที่เรียกว่า น้ำอสุจิ เมื่อเกิดความผิดปกติที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในต่อมลูกหมาก เราจะเรียกว่า โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเซลล์มะเร็งนี้สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกายได้ ประเภทของเซลมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับต่อม … Read More

มะเร็งตับ (Liver cancer) : อาการ สาเหตุ ประเภท การรักษา

มะเร็งตับคืออะไร มะเร็งตับ (Liver cancer) คือโรคมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของตับเกิดเป็นมะเร็ง และโรคมะเร็งตับนี้เป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดโรคหนึ่งเลยก็ว่าได้ เนื่องจาโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยมักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งเซลล์มะเร็งลุกลามจนทำให้ยากต่อการรักษาจึงจะสามารถสังเกตุเห็นอาการได้ ตับเป็นอวัยวะสำคัญอวัยวะหนึ่งที่ช่วยร่างการสร้างสารสำคัญต่างๆ ผลิตน้ำดีและเกลือน้ำดีเพื่อย่อยสลายไขมัน ทำหน้าที่สะสมสารอาหารสำคัญต่าง ๆ และถับถ่ายของเสียและสารพิษในร่างกาย ดังนั้นเมื่อตับมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นจะส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบร่างกาย  สาเหตุของโรคมะเร็งตับ สาเหตุมะเร็งตับสามารถเกิดจากหลายประการ ทั้งนี้มีโรคต่าง ๆ ที่และพฤติกรรมที่ผู้ป่วยเป็่นแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับคือ:  ไวรัสตับอักเสบบี รู้หรือไม่ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับสูงมาก โดยผู้ป่วย 55% ของโรคมะเร็งตับนั้นมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอัสเสบบี  ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซี มีโอกาศสูงเช่นกันที่จะพัฒนาเป็นโรคมะเร็งตับ โดยไวรัสตับอักเสบซีนี้มักจะพบได้มากในฝั่งตะวันตก  โรคตับแข็ง ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคตับแข็งอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับได้  ไขมันแทรกในตับ  … Read More

โรคมะเร็งปอด (lung-cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งปอด (lung-cancer)  คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในปอด ชนิดที่พบมากที่สุดคือมะเร็งปอดเซลล์ที่ไม่ใช่ขนาดเล็ก (NSCLC)    มะเร็งปอดที่มีเซลล์ขนาดเล็ก(SCLC) เติบโตและแพร่กระจายเร็วกว่าชนิด  NSCLC  ในบางกรณีเนื้องอกของมะเร็งปอดมีทั้งเซลล์ NSCLC และ SCLC เนื้องอกในปอดจะเจริญเติบโตขึ้น และแสดงอาการในภายหลัง อาการเริ่มแรกคล้ายๆ อาการหวัดหรืออาการอื่นๆ  ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกไม่ได้เข้ารับการรักษาในทันที ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรคมะเร็งปอดมักตรวจวินิจฉัยแล้วไม่พบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะแรก  อาการของโรคมะเร็งปอด อาการของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ไม่ใช่ขนาดเล็กและโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก จะมีอาการเหมือนกัน  อาการเริ่มแรกมีดังนี้ : ไอเสมหะหรือไอมีเลือด เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก เมื่อหายใจเข้าลึก ๆ เวลาหัวเราะ หรือเวลาไอ … Read More

โรคต่อมลูกหมากโต (Enlarged Prostate) : อาการ สาเหตุ การรักษา 

โรคต่อมลูกหมากโต (Enlarged Prostate) คือ การที่ต่อมลูกหมากขยายตัวใหญ่ขึ้นผิดปกติ เรียกว่า ต่อมลูกหมากโต (BPH) เกิดขึ้นเมื่อเซลล์เริ่มเพิ่มทวีคูณ เซลล์ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ทำให้ต่อมลูกหมากมีอาการบวมและไปบีบท่อปัสสาวะ จนทำให้ปัสสาวะติดขัด โรคต่อมลูกหมากโตไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากและจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามอาจทำให้มีอาการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ต่อมลูกหมากโตเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ภาพรวมต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากนั้นมีขนาดเล็กเป็นต่อมกล้ามเนื้อในระบบสืบพันธุ์เพศชาย โดยต่อมลูกหมากจะล้อมรอบท่อปัสสาวะและทำให้ของเหลวในน้ำอสุจิส่วนใหญ่ กล้ามเนื้อของต่อมลูกหมากจะช่วยขับเคลื่อนของเหลวและน้ำอสุจิผ่านอวัยวะเพศชายเมื่อมีการร่วมรักและถึงจุดสุดยอดทางเพศ ในผู้ชายหลายคนต่อมลูกหมากจะโตขึ้น บางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ  สาเหตุของต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากโตถือเป็นเรื่องปกติของอายุผู้สูงอายุและผู้ชายหลายคนที่มีอายุมากกว่า 80 ปีมีอาการต่อมลูกหมากโต แม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายที่มากับความชราที่อาจเป็นปัจจัย หรือประวัติคนในครอบครัวที่มีปัญหาต่อมลูกหมากหรือความผิดปกติของต่อมลูกหมาก กับลูกอัณฑะอาจเพิ่มความเสี่ยงของต่อมลูกหมากโต … Read More