ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever): อาการ วิธีรักษา สาเหตุ การวินิฉัย

ไข้อีดำอีแดงคืออะไร ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) หรือที่เรียกกันว่าสการ์ลาติน่าเป็นเชื้อที่เกิดมาจากการเริ่มต้นของผู้ป่วยที่มีคออักเสบ จะมีลักษณะอาการเป็นผื่นแดงตามร่างกาย ผู้ป่วยจะมักมีไข้สูงและมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย   และมีการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปเอ (Group A Streptococcus) ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) มักเกิดขึ้นกับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 15 ปี สาเหตุของไข้อีดำอีแดง ไข้อีดำอีแดงเกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม A Streptococcus หรือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตอยู่ในปากและจมูกของผู้ป่วยได้ แบคทีเรียเหล่านี้สามารถผลิตสารพิษหรือพิษที่ทำให้เกิดผื่นแดงตามร่างกาย … Read More