Tag: ระบบประสาท

ปวดเส้นประสาทใบหน้า (Trigeminal Neuralgia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปวดเส้นประสาทใบหน้า (Trigeminal Neuralgia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปวดเส้นประสาทใบหน้า (Trigeminal Neuralgia) คือมีอาการปวดเรื้อรังที่หน้า เนื่องจากเส้นประสาท trigeminal ที่มาเลี้ยงใบหน้า เส้นประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้ามีสองเส้น ซ้ายและขวา ทำหน้าที่รับความรู้สึกเจ็บปวดและความรู้สึกอื่นจากใบหน้าส่งไปที่สมอง เส้นประสาทแต่ละเส้นแยกเป็นสามสาขา (หน้าผาก กลางใบหน้าและคาง) มีความเป็นไปได้ที่จะปวดเส้นประสาททุกเส้นหรือเส้นใดเส้นหนึ่ง ทำให้ปวดบางส่วนหรือทุกส่วนของใบหน้าก็ได้ ความเจ็บปวดเกิดได้แม้มีสิ่งกระตุ้นเล็กน้อย เช่นหวีผม โกนหนวด อาการปวดแปลบคล้ายไฟฟ้าช็อตหรือถูกแทง ผู้ป่วยมักเริ่มด้วยอาการปวดแปลบๆ ...

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งคืออะไร โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ( Multiple Sclerosis) หมายถึงอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของปลอกประสาทภายในระบบประสาทส่วนกลาง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทำลายไมอีลิน ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่ทำหน้าที่ป้องกันเส้นใยประสาท นอกจากนี้การที่ปลอกประสาทอักเสบและการเป็นแผลเป็นเนื้อเยื่อหรือรอยโรคส่งผลทำให้สมองส่งสัญญาณไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ลำบากมากขึ้นเช่นกัน สาเหตุของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหมายความว่าเกิดความเสียหายที่เนื้อเยื่อปลอกหุ้มประสาทไมอีลินที่อยู่บริเวณรอบเส้นประสาทส่วนกลาง ความเสียหายเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ นักวิจัยคาดว่าเกิดจากการปัจจัยกระตุ้นในสิ่งแวดล้อม เช่นเชื้อไวรัสหรือสารพิษ ซึ่งส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำลายไมอีลินก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นและนำไปสู่การเกิดแผลเป็นที่เนื้อเยื่อหรือรอยโรค ซึ่งการอักเสบและเนื้อเยื่อแผลเป็นสิ่งที่ขัดขวางการส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาทจากสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย แม้ว่าโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งไม่ใช่โรคที่เกิดจากพันธุกรรม แต่หากบุคคลใดมีพ่อแม่หรือญาติเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง บุคคุลนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน ...

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) คือการติดเชื้อในบริเวณตั้งเเต่เยื่อหุ้มสมองไปจนถึงกระดูกไขสันหลัง โดยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้เกิดจากของเหลวภายในระบบประสาทบริเวณเยื่อหุ้มสมองเเละกระดูกไขสันหลังเกิดการติดเชื้อ สาเหตุส่วนใหญ่ทั่วไปที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้แก่การติดเชื้อจากไวรัสเเละแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆได้แก่  โรคมะเร็ง สารเคมีที่เข้าไปรบกวน เชื้อรา การแพ้ยา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสามารถเเพร่กระจายได้ ด้วยการไอและจามหรือการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย  อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอะไรบ้าง  อาการของการติดเชื้อไวรัสเเละเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการคล้ายกับการเกิดเนื้องอก อย่างไรก็ตามโดยปกติอาการเชื้อราในสมองที่เกิดจากแบคทีเรียมีอาการที่หลากหลาย โดยอาการของโรคขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองจากไวรัส อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสในทารกสามารถทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ เบื่ออาหาร อาการระคายเคือง ...

โรคลมชัก (Epilepsy) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคลมชัก (Epilepsy) คือ โรคที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย ซึ่งเป็นอาการชักที่เกิดอย่างเรื้อรัง เกิดอาการชักอย่างซ้ำๆ  อาการชักเกร็งเกิดจากการสั่งการของสมองที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป โรคลมชักนั้นมี 2 ประเภท คือ อาการชักที่มีผลต่อทุกส่วนของสมอง ซึ่งแสดงอาการที่มีผลต่อทุกส่วนของสมอง และอาการชักที่มีผลเฉพาะบางส่วนของสมอง ซึ่งแสดงอาการที่มีผลต่อบางส่วนของสมองเท่านั้น โรคลมชักที่ไม่รุนแรงอาจไม่แสดงอาการที่เห็นชัด ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 วินาที ในระหว่างที่คุณนั้นไม่มีความรู้สึกใดๆ ...

ท้าวแสนปม

ท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ท้าวแสนปมคือ โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) คือโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ เกิดจากเนื้องอก บริเวณแนวเส้นประสาท ที่อยู่ในสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท อาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของโครโมโซม โรคท้าวแสนปมแบ่งเป็น 3  ประเภท ซึ่งอาการทั้ง 2 ชนิดนั้นก็มีเนื้องอกเติบโตในส่วนต่างๆของร่างกาย โรคท้าวแสนปม Neurofibromatosis ชนิดที่ 1มีเนื้องอกไปเติบโตที่เนื้อเยื่อและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ...

ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral Neuropathy) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปลายประสามอักเสบ (Peripheral Neuropathy) คือการที่ระบบประสามที่รับคำสั่งจากสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากเกิดโรคหรือความผิดปกติขึ้นกับเส้นประสาทเหล่านั้น  โดยระบบประสาทส่วนปลายของคุณเชื่อมต่อเส้นประสาทจากสมองและไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนกลางไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น แขน มือ เท้า ขา อวัยวะภายใน ปาก หน้า การทำงานของเส้นประสาทเหล่านี้คือการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความรู้สึกทางร่างกายกลับไปที่สมองของคุณ เส้นประสาทส่วนปลายเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทเหล่านี้ทำงานผิดปกติเพราะถูกทำลาย หรือถูกรบกวนการทำงาน ซึ่งจะส่งสัญญาณความเจ็บปวดเมื่อไม่มีสิ่งใดก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรืออาจไม่ส่งสัญญาณความเจ็บปวดถึงแม้ว่ามีบางสิ่งที่ทำร้าย  นี่อาจเป็นเพราะ ...

โรคอัมพาต (Paralysis) : สาเหตุ อาการ ประเภท วิธีการรักษา

โรคอัมพาต (Paralysis) คือ การสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยสามารถเกิดขึ้นได้ในบางส่วน หรือซีกหนึ่งของร่างกาย (ที่เราเรียกว่าอัมพาตครึ่งซีก) หรือทั้งร่างกาย และอาจเกิดได้แบบชั่วคราวหรือถาวร อัมพาตสามารถส่งผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของไปตลอดชีวิต หากพบว่ามีอาการไม่รับรู้ความรู้สึกหรือไม่สามารถควบคุมส่วนที่เกิดอาการอัมพาตในร่างกายได้ แผนและภาพรวมของการรักษาอัมพาตนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของอัมพาตและอาการที่พบ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการบำบัดรักษา สามารถให้คุณรักษาอาการผิดปกติและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ อาการผู้ป่วยอัมพาต อาการของอัมพาตนั้นวินิจฉัยได้ง่าย เพราะผู้ป่วยอัมพาตจะสูญเสียการทำงานในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงหรือทั่วร่างกาย บางครั้งความรู้สึกเสียวซ่าหรือชาเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นอัมพาต ...

โรคหนองในเทียม (Chlamydia) : อาการ สาเหตุ วิธีการรักษา

โรคหนองในเทียม (Chlamydia) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ที่เกิดจากแบคทีเรีย โดยผู้ที่เป็นหนองในเทียมมักจะไม่แสดงอาการออกมาในระยะแรก จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค พบอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน(Gonorrhea) หนองในเทียม แผลริมอ่อน(Chancroid) และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (ฝีมะม่วง) เพิ่มขึ้นจากอัตราป่วย 18.9 ...

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) : อาการ ประเภท สาเหตุ การรักษา

โรคพาร์กินสัน โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) คือโรคทางระบบประสาทที่ก่อให้เกิดปัญหากับการเคลื่อนไหว เกิดจากความเสื่อมของสมองที่บริเวณส่วนกลางของก้านสมองที่เรียกว่า substantia nigra หน้าที่ของสมองส่วนนี้คือสร้างสารสื่อประสาทตัวหนึ่งชื่อ โดปามีน และสารตัวนี้เองที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าขาดสารตัวนี้ หรือ เซลล์เริ่มตาย ระดับโดปามีนก็จะลดลง 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์อาการของโรคพาร์คินสันก็เริ่มปรากฏขึ้น ...

กล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis) : อาการ ประเภท สาเหตุ การรักษา

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis) คือ อาการอักเสบและอาการติดเชื้อในกล้ามเนื้อแบบเรื้อรังและในระยะยาวต่อเนื่องกัน โรคกล้ามเนื้ออักเสบบางประเภทเกี่ยวข้องกับผื่นที่ขึ้นบนผิวหนัง โรคนี้เป็นโรคที่พบได้น้อย และการวินิจฉัยโรคทำได้ยากเพราะบางครั้งไม่สามารถทราบสาเหตุของการเกิดโรคได้ อาการของโรคสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อาการเบื้องต้นได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้ออ่อนเเรง มีปัญหากับการกลืนและหายใจลำบาก  โรคกล้ามเนื้ออักเสบเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กเเละผู้ใหญ่ ยกเว้นโรคกล้ามเนื้ออักเสบบางประเภทที่มีเเนวโน้มเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  ประเภทของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคกล้ามเนื้ออักเสบแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้  dermatomyositis ...

Page 1 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.