Tag: หัวใจ

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) คือการที่อัตราการเต้นของหัวใจเต้นต่ำกว่า 60 ครั้ง ต่อนาทึ โดยภาวะนี้สามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ อัตราการเต้นของหัวใจคือจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นใน 1 นาที อัตราการเต้นของหัวใจใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ หากอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที คืออัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจควรแรงและสม่ำเสมอในจังหวะปกติ หากเต้นช้ากว่าอัตราปกติอาจบ่งบอกถึงปัญหาได้ แต่บางกรณีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลงก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าหัวใจเกิดปัญหาหรือไม่ ตัวอย่างเช่นกรณีของนักกีฬามักมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักต่ำกว่าปกติได้ เนื่องจากหัวใจมีความแข็งแรงและกำลังพักจากการทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายขณะที่กำลังออกกำลังกาย ...

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Cardiomyopathy) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคืออะไร โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Cardiomyopathy) เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงทำหน้าที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะตีบตันส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอจึงทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ถ้าหากคุณมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่หัวใจห้องล่างซ้าย หัวใจของคุณจะพองโตขึ้นและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนเเรงส่งผลทำให้หัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดได้และทำให้เกิดหัวใจวายได้ แพทย์จะทำการวางแผนการรักษาโรคด้วยการพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัวใจและความสามารถในการทำงานของหัวใจในขณะพยายามรักษาอาการต่างๆของภาวะหัวใจขาดเลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของโรคและช่วยทำให้การทำงานของหลอดเลือดหัวใจดีขึ้นรวมถึงรักษาอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แพทย์ยังแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ทานยาหรือเข้ารับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นกัน การดูแลสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นได้   อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอะไรบ้าง  เป็นไปได้ว่าโรคที่เกี่ยวกับหัวใจไม่มีอาการใดเกิดขึ้นในระยะแรก แต่ถ้าหากเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ คุณอาจเคยมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นได้แก่ เหนื่อยมาก หายใจสั้น วิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม  เจ็บหน้าอกและมีความดันเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าอาการปวดเค้นในหน้าอก ...

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Low Platelet count) อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำคืออะไร เกล็ดเลือดต่ำ (Low Platelet Count) คือเลือดเกิดขึ้นจากเซลล์หลายชนิดซึ่งเซลล์ที่ลอยอยู่ในเลือดที่เป็นของเหลวเรียกว่าพลาสม่า โดยเกล็ดเลือดประกอบด้วยเซลล์ดังต่อไปนี้  เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือดหรือ thrombocytes เมื่อผิวหนังของคุณได้รับบาดเจ็บ เกล็ดเลือดจะเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนและรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเกล็ดเลือดเเข็งเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมา แต่เมื่อในร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำจึงไม่มีเกล็ดเลือดที่เพียงพอและทำให้ร่างกายไม่มีเกล็ดเลือดแข็งได้ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า thrombocytopenia มีระดับความรุนเเรงตั้งเเต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดับรุนเเรง ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิด ในบางกรณีภาวะเกล็ดเลือดต่ำสามารถทำให้เกิดเลือดไหลไม่หยุดและเสียชีวิตได้ ถ้าหากปล่อยไว้ไม่รักษา ...

หัวใจวาย หรือหัวใจล้มเหลว

หัวใจวาย หรือหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวคืออะไร หัวใจวาย (Heart failure) คือการเกิดภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ หากไม่มีการไหลเวียนของเลือดเพียงพอ จะส่งผลให้การทำงานของร่างกายที่สำคัญทั้งหมดจะหยุดชะงัก ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว   ในผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวหัวใจจะไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายได้ หรือในบางรายอาจมีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งขัดขวางหรือลดการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจส่งผลต่อหัวใจด้านขวาหรือด้านซ้ายหรือทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน อาจเป็นได้ทั้งภาวะเฉียบพลัน (ระยะสั้น) หรือเรื้อรัง   ในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน   อาการนี้มักเกิดขึ้นหลังจากหัวใจวาย ...

หัวใจสั่น

หัวใจสั่น (Heart Palpitations) : อาการ สาเหตุ วิธีการรักษา

อาการหัวใจสั่น (Heart Palpitations) คือ อาการที่หัวใจของคุณข้ามจังหวะ หรือมีบางจังหวะพิเศษ นอกจากนี้ยังอาจรู้สึกว่าหัวใจของคุณเต้นแรงหรือเต้นรัว คุณอาจกังวลเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจมากเกินไป ความรู้สึกนี้สามารถสัมผัสได้ที่ช่วงคอและช่วงอก จังหวะการเต้นของหัวใจของคุณสามารถเปลี่ยนไปได้เมื่อใจสั่น อาการใจสั่นบางประเภทนั้นไม่มีอันตราย และสามารถหายได้โดยไม่ต้องรับการรักษา แต่บางกรณีอาการใจสั่นสามารถเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายได้ สาเหตุของอาการใจสั่น สาเหตุที่สามารถเป็นได้ของอาการใจสั่นมีดังนี้ ออกกำลังกายหนัก บริโภคคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์มากเกินไป นิโคตินจากยาสูบ ความเครียด ความวิตกกังวล ...

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ (Heart disease) : สาเหตุ อาการ การรักษา 

โรคหัวใจ (Heart disease) คือโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ซึ่งภาวะของโรคหัวใจมีหลายโรคเช่น โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดหัวใจตีบตัน โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น โรคหัวใจอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่ก็สามารถป้องกันได้ ด้วยการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม และเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจเพื่อชีวิตที่ยืนยาว  โรคหัวใจ (Heart ...

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ (Coronary artery disease) คือ เกิดจากการเกาะของคราบไขมันภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนในหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปยังหัวใจไม่ดี ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและอุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสเลือด  หัวใจวายอาจมาจากสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ CAD คืออาการของหลอดเลือดที่มีการสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบ การไหลเวียนของเลือดที่ลดลงเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงเส้นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเส้นถูกขัดขวาง   เส้นเลือดหัวใจ ...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.