การกินอาหารสำหรับแม่และลูกในครรภ์

การรับประทานอาหารขณะตั้งครรภ์Healthy Eating during pregnancy                 ถ้าหากคุณตั้งครรภ์ การกินอาหารที่ดีมีความสำคัญมาก เพราะ อาหารที่กินเข้าไปจะทำให้ทารกในครรภ์เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปนิสัยการกินอย่างมาก โดยในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการกินอาหารขณะตั้งครรภ์อย่างง่ายๆเพื่อทำให้ทั้งคุณแม่และลูกจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป การกินอาหารสำหรับแม่และลูกในครรภ์                 อาหารที่คุณกินเข้าไปต้องมีพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอสำหรับทารกในครรภ์ โดยยึดหลักการทั่วไป คือ การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยกินอาหารประเภทแป้งเป็นหลัก เช่น ข้าว , กินอาหารโปรตีนปริมาณปานกลาง เช่น เนื้อสัตว์, ถั่ว, นม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล/ไขมันสูง                ในบางครั้งคุณอาจรู้สึกหิวมากกว่าปกติ … Read More

ทำไมร่างกายจึงต้องการโปรตีน?

โปรตีนProtein โปรตีนคืออะไร? โปรตีนเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างซับซ้อนสร้างจากห่วงโซ่ของกรดอะมิโน (amino acids)ในร่างกายมีกรดอะมิโนรวม 20 ชนิดซึ่งมีบางส่วนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ แต่มีกรดอะมิโน 9 ชนิดที่จำเป็นต้องได้จากอาหาร เราจึงจัดกลุ่มกรดอะมิโนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกรดอะมิโนที่จำเป็น (essential amino acids) ทำไมร่างกายจึงต้องการโปรตีน? ทุกเซลล์ในร่างกายจะประกอบด้วยโปรตีนซึ่งทำหน้าที่สำคัญหลายประการ โปรตีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ อวัยวะภายในและผิวหนัง นอกจากนี้โปรตีนยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกายด้วย อาหารที่มีโปรตีน อาหารแต่ละประเภทมีจำนวนกรดอะมิโนแตกต่างกัน อาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนเรียกว่าโปรตีนสมบูรณ์ (Complete proteins) แต่ถ้ามีไม่ครบจะเรียกว่าโปรตีนไม่สมบูรณ์ (Incomplete proteins) ร่างกายจะได้รับโปรตีนที่สมบูรณ์จากอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ … Read More