เข้าใจโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ: โรคเพโรนีย์

โรคเพโรนีย์ (Peyronie’s Disease) โรคหย่อนสมรรรถภทางเพศ (ED) เป็นภาวะที่ผู้ชายมีปัญหาในการทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว โรคนี้สามารถทำให้เกิดปัญหาบนเตียงสำหรับผู้ชายทุกวัย แต่มีรูปแบบหนึ่งที่พบได้ยากของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เรียกว่า โรคพีโรนี ส่งผลให้อวัยวะเพศชายงอซึ่งอาจทำให้การแข็งตัวเกิดความเจ็บปวดได้ แม้ว่าการแข็งตัวที่งอจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเสมอไป แต่ชายที่เป็นโรคพีโรนีอาจจะทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมักทำให้เกิดความกังวลและรู้สึกไม่สบาย อ่านต่อไปเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพีโรนี สาเหตุของโรคพีโรนี อ้างอิงจากมาโยคลินิก สาเหตุของโรคพีโรนียังนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตามงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาวะอาจจะพัฒนาหลังจากได้รับการบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ เช่น การบิดหรือการโดนทุบ ซึ่งอาจทำให้เลือดออกและการสะสมเนื้อเยื่อแผลเป็น แม้ว่าการบาดเจ็บจะเป็นสาเหตุของโรคในบางกรณี แต่ National Kidney and Urologic Diseases Clearinghouse (NKUDC) ตั้งขอสังเกตว่าโรคมักจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รับความบาดเจ็บเลย ปัจจัยความเสี่ยงของโรคพีโรนี … Read More