ปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic knee pain) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic knee pain) คือ อาการเจ็บปวดหัวเข่า หัวเข่าบวม หรือเสียวหัวเข่าทั้งสองข้างในระยะยาว หลายสาเหตุ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้คุณเกิดอาการปวดเข่าเรื้อรังได้ โดยอาการปวดเข่าเรื้อรังในแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ อาการปวดหัวเข่าเรื้อรัง อาการปวดหัวเข่าเรื้อรังแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สาเหตุการปวดเข่ามีผลต่อความเจ็บปวดที่ผู้ป่วยได้รับ อาการปวดเข่าสามารถแสดงได้ดังนี้ ปวดอย่างต่อเนื่อง เจ็บปวดรุนแรงเมื่อต้องใช้งานหัวเข่า ความรู้สึกไม่สบาย ปวดร้อน ปวดหัวเข่าเกิดจากอะไร อาการปวดเข่าเรื้อรังกับอาการปวดเข่าแบบชั่วคราวนั้นแตกต่างกัน หลายคนที่มีอาการปวดเข่าแบบชั่วคราวจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ในขณะที่อาการปวดเข่าแบบเรื้อรังหายไปได้ยากหากไม่ได้รับการรักษาและไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่จะเกิดจากสาเหตุหรือเงื่อนไขหลายประการ ปัจจัยเสี่ยงหรือโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดเข่าเรื้อรัง โรคข้อเข่าเสื่อม(Knee Ostoearthritis): อาการปวด หัวเข่าอักเสบและการทำลายข้อต่อที่เกิดจากการเสื่อมและการเสื่อมของข้อต่อ … Read More

รูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) : อาการ สาเหตุ การรักษา การวินิจฉัย

รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) คือ อาการผิดปกติที่เกิดจากภูมิแพ้ตัวเอง ที่ส่งผลให้คุณมีอาการปวดตามข้อและทำลายส่วนอื่นๆในร่างกาย การที่ข้อต่อมีความเสียหายมาจากรูมาตอยด์สามารถเกิดได้ทุกส่วนในร่างกาย ดังนั้นหากคุณมีอาการปวดข้อต่อในส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนหรือขาทั้งสองด้านซ้ายขวาเหมือนกัน นั่นอาจเป็นแนวทางให้แพทย์วินิจฉัยได้ว่าคุณเป็นรูมาตอยด์ จากอาการข้ออักเสบ การรักษารูมาตอยด์จะทำได้ดีที่สุดเมื่อคุณพบอาการรูมาตอยด์โดยเร็ว สิ่งนี้สำคัญมากในการตรวจสอบสัญญาณของโรค  จากสถิติสำหรับประเทศทางเอเชียรวมทั้งประเทศไทยพบได้บ่อยประมาณร้อยละ 0.3 ดังนั้นถ้าคิดจากจำนวนประชากรประเทศไทย คาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 180,000 คน แต่เชื่อว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เกิน 50,000 คน  อาการรูมาตอยด์ รูมาตอยด์ (RA) เป็นอาการผิดปกติที่เกิดอย่างเรื้อรังโดยมีอาการอักเสบและปวดบริเวณข้อต่อ อาการรูมาตอยด์สามารถส่งผลต่อหลายๆ อวัยวะในร่างกาย อาการเกี่ยวกับข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้แก่ : ปวดข้อต่อ … Read More

โรคภูมิแพ้ (Allergies) : สาเหตุ อาการ การวินิจฉัยอาการ การรักษา

โรคภูมิแพ้ (Allergies) คือ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม  โรคนี้โดยปกติไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย สิ่งแปลกปลอมที่มากระตุ้นอาการภูมิแพ้นี้เราเรียกว่า “สารก่อภูมิแพ้” โดยสารเหล่านี้ได้แก่ อาหารบางชนิด, เกสรดอกไม้ และสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันคือ รักษาสุขภาพของคุณโดยการต่อสู้กับอันตรายที่มาจากเชื้อโรค ระบบภูมิคุ้มกันจะโจมตีอะไรก็ตามที่คิดว่าทำให้ร่างกายของคุณตกอยู่ในอันตราย โดยจะตอบสนองในรูปแบบการอักเสบ การจาม หรือการจัดการอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารก่อภูมิแพ้ ระบบภูมิคุ้มกันปกติสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อร่างกายของของคุณได้รับสารก่อภูมิแพ้อย่างเช่นสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ ร่างกายควรจะรับรู้ว่าไม่เป็นอันตราย แต่ในผู้ป่วยภูมิแพ้จะระบบภูมิคุ้มกันจะรับรู้ว่าเป็นผู้บุกรุกและทำการโจมตีเพื่อป้องกันอันตรายให้กับร่างกาย กรณีโรคภูมิแพ้โดยทั่วไปมีหลายวิธีการรักษาที่จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการของคุณได้ อาการของภูมิแพ้ อาการภูมิแพ้ที่พบเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ  ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยเป็นและความรุนแรงของการแพ้ การใช้ยารักษาก่อนที่จะเกิดอาการภูมิแพ้นั้น ไม่สามารถช่วยระงับอาการภูมิแพ้ไปได้ แต่จะช่วยบรรเทาให้เบาลงได้ … Read More

ความผิดปกติโดยกำเนิด Birth Defects: อาการ สาเหตุ การรักษา

ความผิดปกติโดยกำเนิด (Birth Defects) คือ ระหว่างที่ทารกพัฒนาอยู่ในครรภ์มารดาเกิดความผิดปกติขึ้นกับทารก พบในอัตราร้อยละ 3 จากทารกที่กำเนิด ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความผิดปกติโดยกำเนิด ความผิดปกติโดยกำเนิดสามารถมีได้ตั้งแต่ที่ไม่มีความรุนแรงไปถึงมีความรุนแรงมาก ความผิดปกติเหล่านี้มักจะส่งผลต่อลักษณะภายนอกทางร่างกาย ความผิดปกติของอวัยวะ รวมถึงทางกายภาพและทางจิตใจ ส่วนมากความผิดปกติโดยกำเนิดมักจะเริ่มต้นใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นระยะที่อวัยวะต่างๆ เริ่มการก่อตัว  ความผิดปกติบางชนิดนั้นก็เป็นอันตรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาในระยะยาว ในกรณีที่เป็นความผิดปกติโดยกำเนิดที่รุนแรงสามารถส่งผลให้ทารกเสียชีวิตได้ (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทารกที่มีความผิดปกตินี้) ลักษณะผิดปกติโดยกำเนิดทั่วไป ความผิดปกติโดยกำเนิดมักจะถูกจำแนกตามลักษณะโครงสร้างความผิดปกติหรือพัฒนาการของทารก ความผิดปกติโดยกำเนิดทางโครงสร้าง ความผิดปกติทางโครงสร้างได้แก่ การสูญหายของอวัยวะสำคัญ หรือไม่สมประกอบ ความผิดปกติด้านโครงสร้างที่พบบ่อยมีดังนี้ ความผิดปกติของหัวใจ … Read More

สิวอุดตัน (Comedonal Acne): อาการ สาเหตุ การรักษา

สิวอุดตัน (Comedonal Acne) คือสิวขนาดเล็กที่เป็นตุ่มอุดตันใต้ผิวหนัง จะเป็นบริเวณช่วงหน้าผากและคาง โดยปกติแล้วจะเห็น ตุ่มนูนเหล่านี้มาพร้อมกับสิว สิวหัวดำและสิวหัวขาวจะพบบ่อยที่สุด สิวอุดตันหัวดำ มีสิวอุดตัน ที่ “เปิด” ในขณะที่ สิวหัวขาว มี “สิวอุดตัน” ปิดอยู่ สิวอุดตันบางจุดอาจมองไม่เห็นด้วยตา (microcomedones)  บางส่วนก็อาจมีลักษณะเป็นหัวดำใหญ่กว่าปกติ (สิวอุดตันยักษ์) และ สิวหัวขาว (macrocomedones) สาเหตุของสิวอุดตันและผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นสิวอุดตัน สิวหัวดำและสิวหัวขาวทั่วไปมักเกิดจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่บริเวณรูขุมขน โดยปกติผิวจะทำการผลัดเซลล์ผิวเก่าทำให้เซลล์ผิวใหม่เกิดขึ้น บางครั้งเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วอาจติดอยู่ภายในรูขุมขน เมื่อรวมกับความมันบนใบหน้าในรูขุมขน อาจทำให้เกิดการสะสมเกิดขึ้น … Read More