ตกขาว (Vaginal Discharge) : สาเหตุ อาการ การรักษา

ตกขาว (Vaginal Discharge) คืออะไร ตกขาวเป็นชื่อเรียกของเหลวที่ไหลออกมานอกช่องคลอด จะถูกสร้างขึ้นจากช่องคลอด ปากมดลูก และอวัยวะบริเวณปากช่องคลอด ซึ่งลักษณะของตกขาวนั้น อาจแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความปกติหรือไม่ปกติได้ สาเหตุของตกขาว ทำไมถึงเป็นตกขาวอาการตกขาวจะเริ่มมีก่อนมีประจำเดือนครั้งแรกในวัยแรกสาว  เมื่อฮอร์โมนในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง ในวัยแรกสาวอาการตกขาวจะมาก่อนมีประจำเดือนประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นตกขาวจะถูกขับออกมาก่อนมีรอบเดือนทุกเดือน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีตกขาวมากหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละเดือน สาเหตุของตกขาวเกิดจากผู้หญิงที่มีประจำเดือน อาการตกขาวจะเริ่มมาก่อนประจำเดือน และจะหมดไปหลังจากประจำเดือนมา อาการของตกขาวของผู้หญิงคืออาการที่ผู้หญิงขับของเหลวและเซลล์ออกมา  discharge คือ การไหลของตกขาว หรือตกขาวที่ถูกขับออกมา  ภาพรวมของตกขาว ตกขาวเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนระบบสืบพันธ์ของผู้หญิงโดยปกติ เราอาจสังเกตได้จากตกขาวที่ขับออกมาก่อนมีรอบประจำเดือน การผลิตตกขาวในร่างกายของผู้หญิงจะแตกต่างกันออกไป … Read More

โรคเนื้อเน่า (Necrotizing Fasciitis): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเนื้อเน่า (Necrotizing Fasciitis) คือ Soft Tissue Inflammation หรือที่เรียกอีกชื่อว่าแบคทีเรียกินเนื้อ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งอาจทำให้ผิวถูกทำลายไปถึงเนื้อเยื่อชั้นกล้ามเนื้อ และชั้นใต้ผิวหนังได้   โรคเนื้อเน่า เกิดจากแบคทีเรียชนิดสเตรปโตค็อคคัส กลุ่มเอ (Group A Streptococcus) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “โรคแบคทีเรียกินเนื้อ” การติดเชื้อจะไม่ลามรุนแรงมาก หากผิวหนังไม่มีการรับเชื้อจากแบคทีเรียชนิดอื่น ร่วมด้วย  แบคทีเรียกินเนื้อชนิดนี้มักจะพบยากในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง หากพบว่ามีอาการเสี่ยงหรือคิดว่าได้รับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้แล้ว ควรพบแพทย์โดยทันที เพราะหากผิวหนังได้รับเชื้อแล้ว เชื้อแบคทีเรียจะลุกลามผิวหนังอย่างรวดเร็ว และควรรับรักษาอาการโดยเร็วที่สุด สาเหตุของโรคแบคทีเรียกินเนื้อ เมื่อผิวหนังบนร่างกายของคุณได้รับการบาดแผล … Read More

โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease): อาการ การวินิจฉัย สาเหตุ

โรคคาวาซากิคืออะไร  โรคคาวาซากิ หรือ (Kawasaki disease) คือ อาการของโรคต่อมน้ำเหลืองที่ โรคที่ทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอย ทำให้หลอดเหลือดหัวใจโป่งพอง  มีผลต่อต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยและ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคหัวใจในเด็ก โรคคาวาซากิ (Kawasaki) มักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โรค นี้อาจจะทำให้หัวใจอักเสบ และหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคนี้อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันได้ ในประเทศไทยพบเด็กทีเป็นโรคคาวาซากิคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2519 สาเหตุของโรคคาวาซากิ สาเหตุที่แท้จริงของโรคคาวาซากินั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดโรคคาวาซากินี้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับจุลินทรีย์บางชนิด ไปกระตุ้นปฏิกริยาทางระบบภูมิคุ้มกันให้ผิดปกติ และโรคนี้มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่เฉพาะเจาะจงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กเชื้อสายเอเชียเท่านั้น บางครั้งมือเท้าบวม สาเหตุของมือลอก … Read More

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever): อาการ วิธีรักษา สาเหตุ การวินิฉัย

ไข้อีดำอีแดงคืออะไร ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) หรือที่เรียกกันว่าสการ์ลาติน่าเป็นเชื้อที่เกิดมาจากการเริ่มต้นของผู้ป่วยที่มีคออักเสบ จะมีลักษณะอาการเป็นผื่นแดงตามร่างกาย ผู้ป่วยจะมักมีไข้สูงและมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย   และมีการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปเอ (Group A Streptococcus) ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) มักเกิดขึ้นกับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 15 ปี สาเหตุของไข้อีดำอีแดง ไข้อีดำอีแดงเกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม A Streptococcus หรือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตอยู่ในปากและจมูกของผู้ป่วยได้ แบคทีเรียเหล่านี้สามารถผลิตสารพิษหรือพิษที่ทำให้เกิดผื่นแดงตามร่างกาย … Read More

โรคแผลพุพอง (Impetigo) : ประเภท สาเหตุ วิธีการรักษา อาการ 

แผลผุพองคืออะไร โรคแผลพุพอง (Impetigo) หรือโรคตุ่มน้ำพอง ถือเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังชนิดหนึ่งที่ผิวติดเชื้อแบคทีเรีย โดยผิวหนังจะมีแผลพุพอง มีน้ำอยู่ข้างใน หรือบางครั้งอาจเป็นตุ่มหนอง แตกง่าย เมื่อแตกออกมาแล้วจะมีสะเก็ดสีน้ำตาลหรือเหลือง เกิดขึ้นได้บ่อยบริเวณใบหน้า  ปาก มือและเท้า และสามารถลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ โดยการสัมผัสหรือเกาที่บริเวณแผล และผู้อื่นสามารถติดเชื้อแบคทีเรียแผลพุพองนี้ได้จากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการ เช่นใช้ผ้าผืนเดียวกัน ใช้แก้วน้ำ หรืออุปกรณ์และการสัมผัสทางร่างกายอื่น ๆ โรคแผลพุพองนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกวัน แต่สามารถพบได้บ่อยในทารกและเด็ก   สาเหตุการเกิดแผลพุพองคือ โรคแผลพุพองเป็นตุ่มหนอง สามารถเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สองชนิดคือ เชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส … Read More