Tag: แบคทีเรีย

ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ

ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (Septic Shock) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะช็อกพิษเหตุติดเชื้อคืออะไร? ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Septic Shock) คือ การติดเชื้อ และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความรุนแรง ซึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะที่อันตรายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ภาวะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีในร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อด้วยการไปกระตุ้นอาการอักเสบโดยถูกส่งเข้าไปสู่กระแสเลือด แพทย์จำแนกภาวะเหตุพิษติดเชื้อออกเป็น 3 ระดับ คือ: ภาวะเหตุพิษติดเชื้อคือ ภาวะที่มีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดและเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบในร่างกาย ภาวะเหตุพิษติดเชื้อแบบรุนแรงคือ เมื่อเกิดการติดเชื้อที่มีความรุนแรงมากพอที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ, สมอง,และไต ...

โรคไข้รากสาดใหญ่

โรคไข้รากสาดใหญ่ (Typhus) : สาเหตุ อาการ การรักษา

โรคไข้รากสาดใหญ่คืออะไร ไข้ไทฟัส หรือ ไข้รากสาดใหญ่ (Typhus) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อหนึ่งหรือในหลายตัวของแบคทีเรียตระกูลริกเค๊ทท์เซีย เมื่อตัวหมัด ไร เหาหรือเห็บเป็นพาหะนำโรคเมื่อผู้ป่วยโดนสัตว์ดังกล่าวกัด หมัด ไร เห็บและเหาจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่รู้จักในชื่อสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรพอด) สัตว์ตระกูลอาร์โทรพอดเป็นพาหะนำเชื้อแบคที่เรียตระกูลริกเค๊ทท์เซียที่เมื่อกัดใครแล้วพวกมันจะส่งเชื้อแบคทีเรียต่อเป็นสาเหตุของโรคไข้รากสาดใหญ่  เมื่อมีการเกาตรงบริเวณที่ถูกกัดจะทำให้ผิวหนังเปิดและนั้นเท่ากับยอมให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปสู่กระแสเลือดได้มากขึ้น และทันทีที่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ เชื้อแบคทีเรียจะก็แพร่พันธ์และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชนิดของโรคไข้รากสาดใหญ่มี 3 ชนิดคือ: ...

แผลที่กระจกตา

แผลที่กระจกตา (Corneal Ulcer) : สาเหตุ อาการ การรักษา

แผลที่กระจกตาคืออะไร กระจกตาเป็นชั้นเนื้อเยื่อใสที่อยู่บริเวณด้านหน้าของดวงตา กระจกตาเปรียบเสมือนหน้าต่างที่รับแสงเข้าตา น้ำตาช่วยปกป้องกระจกตาจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา กระจกตาเป็นแผล คือ แผลเปิดที่เกิดขึ้นที่กระจกตา โดยมักเกิดจากการติดเชื้อ การบาดเจ็บเล็กน้อยที่ดวงตา หรือความเสียหายที่เกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์นานเกินไปก็อาจนำไปสู่การติดเชื้อได้ สาเหตุแผลที่กระจกตา สาเหตุหลักของการเกิดแผลที่กระจกตา คือ การติดเชื้อ กระจกตาอักเสบ การติดเชื้อที่ให้ทำเกิดกระจกตาอักเสบส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็นการติดเชื้ออะมีบา แม้ว่าจะเป็นภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ก็ทำให้ตาบอดได้ ...

ภาวะกลืนลำบาก

ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) คือ การไม่สามารถกลืนอาหารหรือของเหลวได้ง่าย คนที่กลืนลำบากอาจสำลักอาหารหรือของเหลวเมื่อพยายามกลืน ชื่อทางการแพทย์สำหรับการกลืนลำบากคือ Dysphagia อาการนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงสภาวะทางการแพทย์เสมอไป ตามความเป็นจริงแล้วอาการนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและหายไปเอง สาเหตุที่ทำให้กลืนลำบาก ตามรายงานของ สถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับความหูหนวกและความผิดปกติในการสื่อสารอื่น ๆ (National Institute on Deafness and Other Communication ...

โรคเมลิออยโดสิส

โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเมลิออยโดสิสคืออะไร โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Whitmore’s disease เป็นโรคที่ร้ายแรงที่สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ในทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  Burkholderia pseudomallei ที่สามารถแพร่กระจายโดยการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อน โรคเมลิออยโดสิสนี้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในเอเชียใต้ ออสเตเลียตอนเหนือ และพื้นที่อื่นที่มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น โรคเมลิออยโดสิส สามารถแพร่กระจายไปในพื้นที่ที่ไม่เคยก่อโรค ด้วยเหตุนี้เชื้อแบคทีเรีย B. pseudomallei ซึ่งเป็นตัวก่อโรคเมลิออยโดสิส ...

เลือดออกในทางเดินอาหาร

เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) : อาการ สาเหตุ การรักษา

เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) เป็นอาการร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินอาหารของคุณประกอบด้วยอวัยวะต่อไปนี้: หลอดอาหาร ท้อง ลำไส้เล็กรวมทั้ง Duodenum ลำไส้ใหญ่หรือ Colon ไส้ตรง ทวารหนัก เลือดออกทางเดินอาหาร หรือเลือดออกในช่องท้องสามารถเกิดขึ้นได้ในอวัยวะเหล่านี้ หากมีเลือดออกในหลอดอาหารกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) จะมีเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน กรณีเลือดออกในลำไส้เล็กตอนล่าง ลำไส้ใหญ่ ...

ท็อกโซพลาสโมสิส

ท็อกโซพลาสโมสิส (Toxoplasmosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคท็อกโซพลาสโมสิส หรือโรคขี้แมว Toxoplasmosis คือ โรคติดเชื้อที่เกิดจากปรสิต  Toxoplasma gondii ซึ่งพบได้ในอุจจาระแมว เนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก โดยเฉพาะ เนื้อกวาง แกะ และหมู และติดจากน้ำที่มีปรสิต โรคนี้ทำให้ถึงตายได้ หรือทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดอย่างรุนแรงในทารกที่มารดาติดเชื้อนี้ เป็นเหตุให้แพทย์ไม่แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์เก็บหรือทำความสะอาดถาดอุจจาระแมว อาการของโรคท็อคโซพลาสซิส ผู้ที่ติดเชื้อมักไม่มีอาการให้เห็นชัดเจน แต่หากมี ...

น้ำมูกไหล

น้ำมูกไหล (Runny Nose) : อาการ สาเหตุ และการรักษา

อาการน้ำมูกไหล (Runny Nose) อาจมีสาเหตุเกิดขึ้นได้จากโรคหลายอย่าง ซึ่งหมายถึงการมีเมือกใสไหลออกจากรูจมูก เยื่อเมือกหรือน้ำมูกเป็นสารที่เกิดจากเยื่อบุผิว ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในโพรงจมูก น้ำมูกทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นเมื่อคนเราหายใจและดักจับฝุ่นละอองและเกสรรวมถึงเชื้อแบคทีเรีย เพื่อไม่ให้สามารถเข้าสู่ปอด  ในโพรงจมูกมีการผลิตน้ำมูกทุกวัน แต่เราอาจไม่ได้สังเกตุ เนื่องจากน้ำมูกผสมกับน้ำลายและไหลลงโพรงที่อยู่ด้านหลังลำคอของคุณ  บางครั้งอาจมีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือการติเชื้อในทางเดินหายใจ ซึ่งก่อให้เกิดการผลิตน้ำมูกจำนวนมาก ในกรณีนี้ร่างกายจะขับน้ำมูกส่วนเกินออกทางรูจมูก อาการและสาเหตุของโรคภูมิแพ้ สาเหตุ 15  ประการดังต่อไปนี้เป็นสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล โรคภูมิแพ้ ...

ลำไส้แปรปรวน

ลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) : อาการ สาเหตุ และการรักษา

โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) หรือ ibs คือ การที่โรคลำไส้เกร็งตัวผิดปกติและอาการระคายเคืองลำไส้หรือโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้แปรปรวนแตกต่างกับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบและไม่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคลำไส้อื่นๆ โรคลำไส้แปรปรวนเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการลำไส้เล็กอักเสบ อย่างไรก็ตามความรุนแรงของอาการลำไส้แปรปรวนของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามอาการลำไส้แปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ยาวนานอย่างน้อยสามเดือน โดยสามารถเกิดขึ้นประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน โรคลำไส้แปรปรวนทำให้ลำไส้เล็กเกิดความเสียหายได้ในบางกรณี ซึ่งเป็นอาการที่ผิดปกติ  โรคลำไส้อักเสบไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร แต่อาการของโรคลำไส้แปรปรวนทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้  อาการของลำไส้แปรรวน ...

กลากน้ำนม

กลากน้ำนม (Pityriasis Alba) : อาการ สาเหตุ การรักษา

กลากน้ำนม (Pityriasis Alba) คือ โรคผิวหนังที่ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อเด็ก และคนหนุ่มสาวโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามมีความเชื่อว่าอาการนี้อาจเกี่ยวข้องกับโรคกลากซึ่งเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่ทำให้เกิดผื่นคันและแผลตกสะเก็ดได้  ผู้ที่เป็นโรคกลากน้ำนมมักจะมีรอยแดงหรือชมพูบนผิวหนังซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นรูปวงกลม หรื อรูปวงรีรอยแดงที่เกิดขึ้นมักจะใสขึ้นด้วยครีมที่ให้ความชุ่มชื้นหรือหายไปเอง แต่ก็มักจะทิ้งรอยจางๆไว้บนผิวหนังหลังจากที่รอยแดงจางลง  อาการกลากน้ำนม  คนที่เป็นโรคกลากน้ำนมจะมีรอยบนผิวสีชมพูอ่อน หรือแดงเป็นรูปทรงกลมรี หรือไม่สม่ำเสมอ โดยที่รอยที่เกิดมักจะตกสะเก็ดและแห้ง ซึ่งอาจจะปรากฏบน:  ใบหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่ที่พบมากที่สุด  ต้นแขน  ...

Page 1 of 6 1 2 6

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.