Tag: แพ้ภูมิตัวเอง

โรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบ

โรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบ (Henoch-Schönlein Purpura) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาพรวม โรคฮีน็อค ชอนไลน์ เพอพูรา (Henoch-Schönlein purpura (HSP)) คือโรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบและมีเลือดรั่ว ชื่อโรคตั้งตามนายแพทย์ชาวเยอรมันสองท่าน Johann Schönlein และ Eduard Henoch เป็นแพทย์ที่อธิบายโรคนี้ให้คนไข้ในปี 1800 อาการที่แสดงให้เห็นได้ชัดของโรค HSP คือการขึ้นผื่นสีแดงอมม่วงที่บริเวณขาและก้น ผื่นที่ขึ้นมาแลจะดูคล้ายรอยฟกช้ำ ...

เพมฟิกอยด์

เพมฟิกอยด์ (Pemphigiod) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเพมฟิกอยด์ (Pemphigiod) หรือโรคตุ่มน้ำพองใสเป็นโรคหายากที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ เกิดได้คนทุกอายุ รวมทั้งเด็ก แต่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โรคนี้เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติทำให้มีผื่นและตุ่มน้ำที่ขา แขนและหน้าท้อง ตุ่มน้ำนี้เกิดที่เยื่อบุต่างๆได้ด้วย เยื่อบุมีหน้าที่สร้างเมือกเพื่อปกป้องอวัยวะภายใน เพมฟิกอยด์เกิดได้ที่เยื่อบุตา จมูก ปากและอวัยวะเพศ อาจเกิดได้ในขณะตั้งครรภ์ โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีวิธีการรักษาที่ควบคุมอาการไม่ให้กำเริบได้ ประเภทของโรคเพมฟิกอยด์ โรคเพมฟิกอยด์ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำร้ายเนื้อเยื่อปกติ มีอาการคือ ...

โรคหลอดลมโป่งพอง

โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหลอดลมโป่งพองคืออะไร หลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) เป็นภาวะที่พื้นที่ของหลอดลมปอดได้รับความเสียหายกว้างขึ้น และหนาตัวขึ้นอย่างถาวร การที่หลอดลมเกิดความเสียหาย คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียและเมือกขึ้นภายในปอด ซึ่งจะมีผลต่อการติดเชื้อและการอุดตันของทางเดินหายใจ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถรักษาโรคหลอดลมโป่งพองให้หายขาดได้ แต่การเยียวยารักษาทำให้สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายของถุงลมนี้ควรต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปอดและเพื่อให้การไหลเวียนของออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้ สาเหตุของหลอดลมโป่งพองเกิดจากอะไร หลอดลมโป่งพองการอาจเกิดจากได้รับบาดเจ็บที่ปอด ซึ่งในภาวะเช่นนี้มี 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ ...

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia Areata) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคผมร่วงเป็นหย่อมคืออะไร โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata) เป็น ภาวะที่ผมร่วงเป็นหย่อมเล็ก ๆ ซึ่งสังเกตได้ยาก  อย่างไรก็ตามอาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ  เหล่านี้อาจเชื่อมต่อกันทำให้สังเกตเห็นได้ ภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์รากผม มีผลทำให้ผมร่วง ผมร่วงอย่างกะทันหันอาจเกิดขึ้นที่หนังศีรษะ หรือในบางครั้งก็อาจเกิดขึ้นที่ คิ้ว ขนตา และใบหน้า รวมถึงส่วนอื่น ๆ ...

โรคโครห์น หรือลำไส้อักเสบเรื้อรัง

โรคโครห์น หรือลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Crohn’s Disease): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคโครห์น หรือ โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังคืออะไร โรคโครห์น หรือโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Crohn’s Disease) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ตอนนี้แพทย์ และนักวิจัยยังไม่สามารถหาเหตุผลที่ชัดเจนได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือว่าใครมีโอกาสที่จะเป็นโรคโครห์นได้บ้าง หรือวิธีการรักษาแบบไหนคือวิธีที่ดีที่สุด จากการรักษาใน 30 ปีที่ผ่านมาแพทย์พบว่ายังไม่สามารถหาวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนั้นโดยปกติแล้วพบที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ โรคนี้สามารถส่งผลกระทบกับส่วนใดก็ได้ของระบบย่อยอาหารตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก ความรุนแรงของโรคนั้นมีตั้งแต่ปานกลางจนไปถึงขั้นที่ทำให้อ่อนเพลีย อาการของโรคนั้นมีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในเคสที่รุนแรง ...

เกลื้อน

เกลื้อน (Tinea Versicolor) : อาการ สาเหตุ การรักษา

เกลื้อนคืออะไร โรคเกลื้อน (Tinea Versicolor) คือโรคเชื้อราผิวหนังที่เป็นประเภทของยีสต์ ซึ่งบนได้บริเวณชั้นบนของผิวหนัง โดยทั่วไปแล้วเกลื้อนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อันที่จริงแล้ว บนผิวหนังของคนเรามีจุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่จำนวนมาก รวมถึงยีสต์ที่เรียกว่า Malassezia ด้วยเช่นกัน จุลลิทรีย์บางประเภทช่วยปกป้องผิวของคุณจากการติดเชื้อจากเชื้อโรคต่าง ๆ   เป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับผิวหนังที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน  ในบางครั้งเมื่อยีสต์เติบโตจนมีปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดผลกระทบกับเม็ดสีผิว  ส่งผลให้ผิวหนังมีสีอ่อนหรือเข้มกว่าผิวหนังโดยรอบเป็นหย่อม ๆ ...

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน(Meniere’s Disease) อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) คือโรคที่มีผลต่อหูชั้นใน หูชั้นในมีหน้าที่มนการได้ยินและทรงตัว ซึ่งโรคนี้จะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ และนำไปสู่ปัญหาการได้ยินและมีเสียงดังในหู โดยมักเกิดกับหูเพียงข้างเดียว สถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับอาการหูหนวกและความผิดปกติทางการสื่อสาร (NIDCD) ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ในจำนวน 615,000 คน ตรวจพบคนเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน 45,000 คนในแต่ละปี และพบได้มากในคนวัย 40-50 ปี ...

ลำไส้อักเสบ

ลำไส้อักเสบ (Ulcerative Colitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ลำไส้อักเสบ (Ulcerative Colitis) คือ การที่ลำไส้เกิดอาการบวมและเป็นแผลที่เยื่อบุของลำไส้ใหญ่หรือทวาหนัก ลำไส้อักเสบ จัดอยู่ในกลุ่มของโรคที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร การอักเสบจะทำให้เกิดแผลเล็กๆบริเวณเยื่อบุ ส่วนมกจะเริ่มที่ทวารหนักลามขึ้นไปด้านบน ซึ่งอาจส่งผลต่อลำไส้ใหญ่ทั้งหมด การอักเสบทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบ่อยๆ เมื่อเซลล์บริเวณนั้นตายลำไส้จะเกิดแผล ซึ่งอสจทำให้เลือดออกหรือมีมูกและหนองไหลออกมา โรคนี้สามารถพบได้ในทุกวัน แต่ส่วนมากจะพบในคนวัย 15-35 ปี และจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้น้อยลงเมื่อมีอายุ 50 ปี ...

แผลริมอ่อน (Chancroid): อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา

แผลริมอ่อน (Chancroid) คือโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการติดเชื้อแบคทีเรีย ก่อให้เกิดแผลบริเวณอวัยวะเพศ ก่อให้เกิดอาการแสบ และทำให้น้ำเหลืองบริเวณขาหนีบโต ในบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดหนอง ที่เรียกอีกชื่อว่า ฝีมะม่วง โดยแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดแผลริมอ่อนนี้มีชื่อว่า  Haemophilus ducreyi โรคนี้สามารถติดต่อได้ทางการสัมผัสทางผิวหนังได้ง่าย และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ HIV ได้ง่ายจากแผลนี้ สาเหตุของการเกิดแผลริมอ่อน  สาเหตุการเกิดแผลริมอ่อนเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Haemophilus ducreyi ...

รูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) : อาการ สาเหตุ การรักษา การวินิจฉัย

รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) คือ อาการผิดปกติที่เกิดจากภูมิแพ้ตัวเอง ที่ส่งผลให้คุณมีอาการปวดตามข้อและทำลายส่วนอื่นๆในร่างกาย การที่ข้อต่อมีความเสียหายมาจากรูมาตอยด์สามารถเกิดได้ทุกส่วนในร่างกาย ดังนั้นหากคุณมีอาการปวดข้อต่อในส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนหรือขาทั้งสองด้านซ้ายขวาเหมือนกัน นั่นอาจเป็นแนวทางให้แพทย์วินิจฉัยได้ว่าคุณเป็นรูมาตอยด์ จากอาการข้ออักเสบ การรักษารูมาตอยด์จะทำได้ดีที่สุดเมื่อคุณพบอาการรูมาตอยด์โดยเร็ว สิ่งนี้สำคัญมากในการตรวจสอบสัญญาณของโรค  จากสถิติสำหรับประเทศทางเอเชียรวมทั้งประเทศไทยพบได้บ่อยประมาณร้อยละ 0.3 ดังนั้นถ้าคิดจากจำนวนประชากรประเทศไทย คาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 180,000 คน แต่เชื่อว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เกิน 50,000 ...

Page 1 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.