โรคซึมเศร้า (Depression): อาการ สาเหตุ การรักษา และประเภท

โรคซึมเศร้า (Depression) คืออะไร โรคซึมเศร้าถูกจัดประเภทเป็นโรคทางอารมณ์ หรืออาจจะอธิบายได้ว่าเป็นความรู้สึกเศร้า รู้สึกสูญเสียหรือโกรธหากมีอะไรมาทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ  ผู้คนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาการของโรคนี้อาจจะส่งผลต่อการทำงานในแต่ละวันทำให้เสียเวลาและทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานลง และในขณะเดียวกันอาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และสภาพทางกายในระยาว ภาพรวมของโรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าอาจมีอาการแค่เพียงชั่วคราวหรืออาจเป็นในระยะยาว การรักษาไม่ได้ทำให้ภาวะซึมเศร้าหายขาด อย่างไรก็ตามการรักษามักจะทำให้อาการดีขึ้น ซึ่งแพทย์อาจทำการศึกษาในการรักษาด้วยยา หากการรักษาไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อช่วยสร้างแผนการรักษาด้วยวิธีอื่นๆที่สามารถรักษาอาการได้ดียิ่งขึ้น   สาเหตุของโรคซึมเศร้า มีสาเหตุหลายอย่างของการเป็นโรคซึมเศร้า โดยสามารถจำแนกได้ทั้งทางชีวภาพตลอดจนสภาพแวดล้อม สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่: หากมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอารมณ์แปรปรวน มีเรื่องฝังใจในวัยเด็ก เหตุการณ์บางอย่างสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายที่จะมีวิธีตอบสนองต่อความกลัวและสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ โครงสร้างสมอง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคซึมเศร้าหากสมองส่วนหน้า มีการทำงานน้อยลง อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่เป็นโรคซึมเศร้า เงื่อนไขทางการแพทย์ เงื่อนไขบางอย่างอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงสูง … Read More

Dementia ภาวะสมองเสื่อม

Dementiaภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมเป็นคำอธิบายอาการที่เกิดจากการสูญเสียแบบค่อยเป็นค่อยไปของการทำงานของสมอง อาการรวมถึงการสูญเสียความจำ  อารมณ์เปลี่ยนแปลงและมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น เงื่อนไขนำไปสู่??ภาวะสมองเสื่อมรวมถึงโรค อัลไซเมอร์ หลอดเลือดสมองเสื่อม และโรคพาร์กินสัน แม้ว่าไม่มีแนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม แต่มีวิธีที่สามารถบรรเทาอาการลงได้ ความช่วยเหลือและการดูแลจากคนที่รักจะช่วยให้มีชีวิตอยู่กับภาวะสมองเสื่อมได้ ส่วนใหญ่พบในอายุที่มากกว่า65 ปี เกี่ยวกับภาวะโรค ภาวะสมองเสื่อม เป็นผลมาจากความเสียหายกับสมองอาการจะรวมถึงการสูญเสียความทรงจำ ความลำบากในการสื่อสาร และความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคที่มีความก้าวหน้าซึ่งมีแนวโน้มที่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป คนที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้ปกติและมีจำนวนเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเป็นสองเท่าในอีก 40 ปี  มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาการ หากมีภาวะสมองเสื่อมจะมีอาการต่อไปนี้ : การสูญเสียความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในปัจจุบัน … Read More