โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

สาเหตุของภาวะหลอดเลือดในสมองแตกขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 3 ประเภท คือโรคหลอดขาดเลือดชั่วคราว(TIA), โรคหลอดเลือดสมองตีบ และภาวะหลอดเลือดในสมองแตก

กำลังโหลด

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว เกิดจากการอุดตันชั่วคราวในหลอดเลือดแดงที่นำไปสู่สมอง การอุดตันซึ่งมักจะเป็นลิ่มเลือดขวางเลือดจากการไหลไปยังบางส่วนของสมอง โดยทั่วไปแล้วภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว จะใช้เวลาประมาณไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นการเคลื่อนไหวจะหยุดชะงักและเลือดจะไหลเวียนอีกครั้ง

เช่นเดียวกับภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคหลอดเลือดสมองตีบซึ่งเกิดจากการอุดตันในหลอดเลือดแดงที่นำไปสู่สมอง การอุดตันนี้อาจเป็นลิ่มเลือดหรืออาจเกิดจากหลอดเลือด ซึ่งคราบจุลินทรีย์ (สารไขมัน) จะถูกสะสมอยู่บนผนังของเส้นเลือด ชิ้นส่วนของคราบจุลินทรีย์ สามารถแยกออกและยื่นในหลอดเลือดแดงจึงทำให้เกิดการปิดกั้นและการไหลเวียนของเลือดทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองแตก ในทางกลับกันเกิดจากเส้นเลือดแตกหรือรั่ว และมีเลือดซึมเข้าไปในหรือรอบ ๆ เนื้อเยื่อของสมองทำให้เกิดแรงกดและทำลายเซลล์สมองในที่สุด

มี 2 สาเหตุที่สามารถเป็นไปได้ของโรคหลอดเลือดสมอง การโป่งพองที่ผิดปกติ (ส่วนที่อ่อนแอและโป่งของเส้นเลือด) อาจเกิดจากความดันโลหิตสูงและสามารถนำไปสู่หลอดเลือดแตก บ่อยครั้งอาการที่เรียกว่า arteriovenous malformation ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงที่ผิดปกติระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงและอาจนำไปสู่การมีเลือดออกในสมองได้

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

การสูญเสียเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทำให้เนื้อเยื่อภายในสมองได้รับความเสียหาย อาการของโรคหลอดเลือดสมองจะปรากฏขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งควบคุมโดยพื้นที่ที่เสียหายส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับสมอง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหากได้รับการดูแลเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราควรจำเป็นต้องรู้อาการที่ส่งสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองมีอาการต่างๆ ดังนี้ :

กำลังโหลด
 • อัมพาต
 • อาการชาหรืออ่อนแรงที่แขนใบหน้าและขาไม่มีแรงโดยเฉพาะที่ด้านหนึ่งของร่างกาย 
 • ปัญหาในการพูด
 • มีอาการสับสน
 • พูดติดๆขัดๆ
 • มีปัญหาการมองเห็น เช่น ปัญหาการมองเห็นในตาข้างเดียวหรือสองข้างด้วยการมองเห็นมัวๆหรือเบลอหรือการมองเห็นภาพซ้อน
 • มีปัญหาในการเดิน
 • การสูญเสียความสมดุลหรือการควบคุม
 • เวียนหัว
 • ปวดศีรษะ (headache) อย่างรุนแรงฉับพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ

หากเป็นโรคหลอดเลือดสมองต้องไปพบแพทย์ทันที หากพบว่าคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาได้ทันท่วงทีเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุต่อไปนี้:

 • สมองได้รับความเสียหาย
 • ความพิการในระยะยาว
 • เสียชีวิต

อาการของโรคหลอดเลือดสมองในผู้หญิง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ผู้หญิงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย

ในขณะที่อาการบางอย่างที่เหมือนกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่อาการที่พบได้บ่อยได้ผู้หญิงที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงมีดังนี้ : 

 • คลื่นไส้หรืออาเจียน
 • อาการประสาทหลอน
 • มีอาการปวดศีรษะ
 • ร่างกายอ่อนแอ
 • หายใจถี่หรือหายใจลำบาก
 • หมดสติหรือเป็นลมหน้ามืด
 • ชัก
 • มีอาการวิตกกังวลหรือขาดการตอบสนอง
 • เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างกะทันหัน

ผู้หญิงมีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุและสังเกตุสาเหตุโดยเร็วที่สุด

อาการของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ชาย

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ชาย ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่อายุน้อยกว่าผู้หญิง แต่อาการในผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าเกิดกับผู้หญิง 

ผู้ชายและผู้หญิงสามารถมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามอาการของโรคหลอดเลือดสมองบางอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในผู้ชาย เช่น :

 • มีอาการชาครึ่งซีกบนใบหน้า
 • การพูดที่ไม่ชัดเจน พูดลำบาก
 • แขนอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคเส้นเลือดในสมองแบ่งออกเป็น  3 ประเภทหลัก: หลอดเลือดในสมมองตีบชั่วคราว (TIA), โรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคเส้นเลือดในสมองแตก แต่ละประเภทยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ :

 • เส้นเลือดอุดตัน
 • หลอดเลือดดำอุดตัน
 • เลือดออกในเนื้อสมอง
 • เลือดออกในเนื้อสมองและช่องที่อยู่ของน้ำในไขสันหลัง

โรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน

มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดจากการสะสมของคราบไขมัน หินปูน ที่ผนังหลอดเลือดชั้นในจนหนานูน แข็ง ขาดความยืดหยุ่น ทำให้รูของหลอดเลือดค่อยๆ ตีบแคบลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการลำเลียงเลือดลดลง หรืออาจเกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจ หรือการปริแตกของผนังหลอดเลือดหลุดมาอุดตันหลอดเลือดในสม

วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองตีบขึ้นกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตก โดยจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน แพทย์อาจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง

สมุนไพรรักษาเส้นเลือดในสมองตีบ  สามารถหาทำได้ง่ายด้วยการผสมของ ขิงแก่ พุทราจีน เห็ดหูหนูดำ คลิกดูวิธีการทำได้ที่ลิ้งค์นี้

โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตัน

เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทำาให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมองได้อย่างเพียงพอ จะเกิดขึ้นเมื่อก้อนเลือดก่อตัวขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกาย – ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่หัวใจหรือหลอดเลือดแดงที่หน้าอกและลำคอตอนบน- และเคลื่อนผ่านกระแสเลือดไปยังสมอง ก้อนเลือดจะติดอยู่ในหลอดเลือดแดงของสมองซึ่งจะขวางการไหลเวียนของเลือดและทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

โรคหลอดเลือดสมองอุดตันอาจเป็นผลมาจากสภาพหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะพบบ่อยที่หัวใจห้องบนซ้าย มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ส่งผลทำให้เลือดอุดตันในหัวใจ การอุดตันเหล่านี้อาจขับออกและไหลผ่านทางกระแสเลือดและเข้าสู่สมอง

สภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวซึ่งมักเรียกว่า TIA หรือ ministroke เกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองถูกปิดกั้นชั่วคราว อาการที่คล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองแต่จะมีอาการแค่ชั่วคราวและหายไปภายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวมักเกิดจากลิ่มเลือด ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตดังนั้นควรได้รับการรักษาในทันที

ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก

อาการเลือดออกในสมองเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงในสมองแตกหรือขาดเลือด เลือดจากหลอดเลือดแดงนั้นจะสร้างแรงกดมากเกินไปในกะโหลกศีรษะและทำให้สมองบวมทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อในสมองเกิดความเสียหาย

โรคหลอดเลือดสมองแตกมี 2 ประเภทคือ เลือดออกในสมอง และ เลือดออกทั้งในสมองและในช่องที่อยู่ของน้ำในไขสันหลัง โรคหลอดเลือดในสมองแตกซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อรอบสมองเต็มไปด้วยเลือดหลังจากหลอดเลือดแดงแตก โรคหลอดเลือดสมอง subarachnoid ค่อนข้างพบเจอได้น้อยน้อย 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากมีดังนี้ : 

อาหาร

อาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองคืออาหารจำพวก:

ความเกียจคร้าน

การไม่ออกกำลังกายหรือขาดการออกกำลังกายสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างน้อย 2 ชั่วโมงครึ่งทุกสัปดาห์ หรืออาจจะเดินเร็ว ๆ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นหากดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การดื่มแอลกอฮอล์ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ควรดื่มไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันสำหรับผู้หญิงและไม่เกิน 2 ครั้งสำหรับผู้ชาย หากดื่มมากกว่าปริมาณที่พอเหมาะอาจทำให้เพิ่มระดับความดันโลหิต เช่นเดียวกับระดับไตรกลีเซอไรด์ซึ่งอาจทำให้เกิดหลอดเลือดสมองได้

การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ไม่ว่าในรูปแบบใดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากสามารถทำลายหลอดเลือดและหัวใจ เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

กรรมพันธุ์

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองบางประการไม่สามารถควบคุมได้ ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสามารถอาจมาจาก:

 • ประวัติคนในครอบครัว : หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง นั่นหมายถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในบางครอบครัวอาจมาจากเปัญหาสุขภาพทางพันธุกรรม เช่นความดันโลหิตสูง
 • เพศ : ในขณะที่ผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่จะพบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในทุกช่วงอายุ
 • อายุ : ยิ่งมีอายุมากเท่าไรโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ประวัติสุขภาพ

ประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เช่น:

 • โรคหลอดเลือดในสมองหรือภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
 • ความดันโลหิตสูง
 • คอเลสเตอรอลสูง
 • ความผิดปกติของหัวใจ เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ข้อบกพร่องลิ้นหัวใจ
 • ห้องหัวใจขยายและการเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • โรคเซลล์เคียว
 • โรคเบาหวาน

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

แพทย์จะสอบถามอาการ โดยจะใช้ประวัติทางการแพทย์เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เช่น: 

 • สอบถามเกี่ยวกับยาที่รับประทาน 
 • ตรวจสอบความดันโลหิต
 • ฟังเสียงคลื่นหัวใจ

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและจะประเมินดังนี้:

 • สภาพการทรงตัว
 • ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ
 • ความอ่อนแอ
 • อาการชาที่แขนใบหน้าหรือขา
 • ความวิตกกังวล
 • ปัญหาการมองเห็น

แพทย์จะทำการทดสอบที่หลากหลายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง การทดสอบเหล่านี้สามารถช่วยแพทย์นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาสาเหตุดังนี้ :

 • หากมีโรคหลอดเลือดสมอง
 • สาเหตุที่ทำให้เกิด
 • สมองที่ได้รับผลกระทบ
 • อาการเลือดออกในสมอง

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

อาจจะต้องผ่านการทดสอบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แพทย์ทราบว่ามีโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีต่างๆเช่น:

 การตรวจเลือด

แพทย์อาจทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจเลือดหาสาเหตุตามรายการดังนี้:

MRI และ CT สแกน

อาจได้รับการสแกนด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) และสแกนเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง

MRI จะช่วยดูว่าเนื้อเยื่อสมองหรือเซลล์สมอง ได้รับความเสียหายหรือไม่ การทำ CT สแกน จะทำให้ได้ภาพที่ละเอียดและชัดเจนของสมองที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีเลือดออกหรือความเสียหายในสมอง นอกจากนี้ยังอาจแสดงสภาพสมองส่วนอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย

EKG

การทดสอบ EKG นี้จะบันทึกคลื่นไฟฟ้าในหัวใจ วัดจังหวะการเต้นของหัวใจและบันทึกความเร็วในการเต้นของหัวใจ วิธีตรวจสอบนี้จะทราบอาการการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น หัวใจวายก่อนหรือภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดง

วิธีนี้เป็นวิธีการวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบว่าหลอดเลือดสมองมีการแตกหรืออุดตันหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด รวมถึงใช้ในการวินิจฉัยภาวะอื่นๆ เช่น การแข็งตัวของเลือด ตะกรันไขมันที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองโป่งพอง หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือด

การตรวจโดยใช้คลื่นแสงสะท้อนความถี่สูง

อัลตร้าซาวด์ หรือที่เรียกว่าการสแกนเพล็กซ์ สามารถแสดงคราบไขมัน (คราบจุลินทรีย์) ในหลอดเลือดแดง ซึ่งส่งเลือดไปเลี้ยงที่ใบหน้า ลำคอและสมอง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นว่าเส้นเลือดตีบแคบลงหรือถูกขัดขวาง

การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสามารถค้นหาบริเวณที่มีการอุดตันบริเวณหัวใจ การอุดตันเหล่านี้อาจลามไปยังสมองและทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก

ผู้ที่สงสัยหากมีอาการเข้าข่ายความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองสามารถคัดกรองด้วยตัวเองตามลิ้งค์นี้ 

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขเปิดแอพพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ด้วยตัวเอง พร้อมคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต เตือนหากมีอาการใบหน้าอ่อนแรง หรือหน้าเบี้ยว คิดสับสน พูดลำบาก พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เร็วที่สุด จะลดความพิการและรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที: ที่มา

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ขึ้นอยู่กับการประเมินทางการแพทย์ที่เหมาะสมและการรักษาที่รวดเร็วมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมอง 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง:

โรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว

โรคหลอดเลือดสมองประเภทนี้เกิดจากลิ่มเลือดหรือการอุดตันในสมอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้รับการปฏิบัติด้วยเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้:

ยาต้านเกล็ดเลือดและสารป้องกันเลือดแข็งตัว

ยาแอสไพรินที่มีจำหน่ายทั่วไปจะเป็นด่านแรกในการป้องกันความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมอง ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาต้านเกล็ดเลือดควรรับประทานภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

ยาสลายก้อนเลือด

ยาสลายก้อนเลือดสามารถสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดสมองซึ่งจะหยุดและลดความเสียหายต่อสมอง การใช้ยา เช่น ยาสลายลิ่มเลือด(tPA) หรือ Alteplase IV r-tPA ถือเป็นมาตรฐานในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ซึ่งทำงานได้โดยการละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็วภายใน 3 ถึง 4.5 ชั่วโมงแรกหลังจากเริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ได้รับการฉีด tPA มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมองและมีแนวโน้มที่จะมีความพิการน้อยลงอันเป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษาด้วยวิธี Mechanical thrombectomy

เป็นการนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้

การใส่ Stents 

เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดตีบโดยวิธีการทางรังสี โดยใช้เครื่องมือพิเศษคือ Stent (ขดลวดตาข่าย) ไปค้ำยันผนังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบเพื่อเป็นการขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหล ผ่านได้สะดวกขึ้น และหลอดเลือดไม่กลับมาตีบใหม่ซึ่งเป็นการรักษาอย่างถาวร

การผ่าตัด

ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น ๆแล้วไม่เป็นผล แพทย์อาจทำการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเลือดและเนื้อเยื่อออกจากหลอดเลือดของผู้ป่วย ซึ่งอาจทำด้วยสายสวนหรือหากก้อนมีขนาดใหญ่ แพทย์อาจเปิดหลอดเลือดแดงเพื่อลบการอุดตัน

ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก

ภาวะที่เกิดจากเลือดออกหรือการรั่วไหลของเลือดในสมองต้องใช้กลยุทธ์การรักษาที่แตกต่างกัน การรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก มีดังนี้:

การใช้ยา

มียาหลายตัวใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ประเภทที่แพทย์ของคุณกำหนดขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหลอดเลือดสมองที่คุณมี เป้าหมายของการใช้ยาบางอย่างคือการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองครั้งที่สองในขณะที่ยาชนิดอื่นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในครั้งแรก

การปิดรูเพื่อกั้นเลือด

ในระหว่างขั้นตอนนี้แพทย์จะนำท่อยาวไปยังบริเวณที่มีเลือดออกหรือเส้นเลือดที่อ่อนแอ จากนั้นพวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ที่คล้ายขดลวดในบริเวณที่ที่ผนังหลอดเลือดอ่อนแอ ซึ่งจะป้องกันการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณนั้นเพื่อลดการตกเลือด

การทำ Clamping

การรักษาด้วยขั้นตอนนี้แพทย์จะนำท่อไปยังบริเวณที่มีเลือดออกหรือเส้นเลือดที่อ่อนแอ และติดตั้งอุปกรณ์คล้ายขดลวดในพื้นที่ที่ผนังหลอดเลือดอ่อนแอ วิธีนี้จะป้องกันการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณนั้นเพื่อลดการตกเลือด

การผ่าตัดศัลยกรรม

หากแพทย์พิจารณาว่าหลอดเลือดโป่งพองออกมากเกินไป แพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันการตกเลือดเพิ่มเติม การรักษาการผ่าตัดกะโหลกศีรษะอาจมีความจำเป็นในการบรรเทาความกดดันในสมองหลังจากมีการอุดตันของเส้นโลหิตใหญ่

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใช้ยา

มียาหลายตัวใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์จะสั่งจ่ายยาที่ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย การใช้ยาบางตัวเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดขึ้นครั้งที่สอง แต่ยาบางตัวมีเป้าหมายในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นในครั้งแรก

ยาที่ใช้รักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยทั่วไป เช่น: 

 • ยาฉีดละลายลิ่มเลือด Tissue plasminogen activator (tPA): ยาเหล่านี้จะลดความสามารถในการจับตัวเป็นลิ่มของเลือด สารกันเลือดแข็งที่พบมากที่สุดคือ warfarin (Jantoven, Coumadin) ยาเหล่านี้ยังสามารถป้องกันลิ่มเลือดที่มีอยู่จากการเติบโตที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือหลังจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ
 • ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet drugs, antithrombotic drugs): คือยาต้านเกล็ดเลือดเป็นยาที่ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (Platelet aggregation) ที่ก่อให้เกิดเป็นลิ่มเลือด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจนส่งผลให้อวัยวะ ต่างๆขาดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยง
 • กลุ่มยาสแตติน (Statins): คือกลุ่มยาที่ช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดีในกระแสเลือด (LDL) ซึ่งหากมีระดับไขมันชนิดนี้สูงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก อาจนำไปสู่การตีบตันของหลอดเลือดแดง หรือก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
 • ยาลดความดันโลหิตสูง (Blood pressure drugs): ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดคราบสะสมในเส้นเลือดแดง ยาประเภทนี้จะส่งผลต่อการควบคุมความดันโลหิตสูงสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

แพทย์อาจสั่งยาตัวใดตัวหนึ่งเพื่อรักษาหรือป้องกันโรคหลอดเลือดสมองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประวัติสุขภาพและความเสี่ยงของผู้ป่วย

การฟื้นฟู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและควรเริ่มฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด  แพทย์จะประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วย หลังจากนั้นจะแนะนำวิธีการบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมี 4 ข้อหลักๆ ดังนี้:

 • อรรถบำบัด (Speech Therapy): โรคหลอดเลือดสมองทำให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด ในปัจจุบันการบำบัดด้านการพูด เป็นการบำบัดการพูดที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการฟื้นตัวให้สั้นลงได้
 • จิตบำบัด (Cognitive therapy):  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถหายได้จากการเปลี่ยนแปลงทักษะการคิดและการใช้เหตุผล สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ วิธีนี้จะช่วยฟื้นฟูความคิดและพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาของผู้ป่วยและควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ป่วย
 • ฝึกทักษะทางประสาทสัมผัส (Relearning sensory skills): หากในส่วนของสมองที่ถ่ายทอดการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ไม่ทำงาน เช่นไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิ  การกดัน หรือความเจ็บปวด นักบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้รู้สึกถึงประสาทสัมผัสต่างๆ 
 • กายภาพบำบัด (Physical therapy): กล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจอ่อนแอลงตามจังหวะและหากผู้ป่วยไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างที่เคยทำได้ปกติ นักกายภาพบำบัดจะช่วยทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งและความสมดุลของผู้ป่วยและหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับผู้ป่วย

  การพักฟื้นอาจทำได้ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติหากมีการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอและดูแลอย่างใกล้ชิด 

วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

คุณสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีต่างๆ เช่น: 

 • งดสูบบุหรี่: การงดสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 
 • บริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอร์ในปริมาณที่พอเหมาะ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์จะส่งผลการเพิ่มความดันเลือด 
 • ลดน้ำหนัก การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ควรรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้ และเน้นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ 
 • หมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการตรวจเช็คร่างกายต่างๆ เช่น ตรวจสอบระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

หากสงสัยว่ากำลังมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองควรรีบพบแพทย์ทันเพื่อรักษาอาการได้ทันท่วงที การรักษาในระยะแรกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความพิการในระยะยาว


ลิ้งค์ด้านล่างเป็นแหล่งข้อมูลบทความของเรา

เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply