โรคระบบทางเดินหายใจ

เราจำเป็นต้องหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ เราต้องหายใจทุกขณะของชีวิต แต่เราไม่ค่อยเห็นถึงความสำคัญของระบบทางเดินหายใจในร่างกายของเรา แม้ว่าเราจะไม่สังเกตเห็นกระบวนการหายใจในชีวิตประจำวันของเรา แต่บางครั้งการหายใจก็กลายเป็นงานที่ซับซ้อน เมื่อบุคคลนั้นเป็นโรคทางเดินหายใจบางชนิด แม้ว่าจะสามารถทำการดูแลระบบทางเดินหายใจขั้นพื้นฐานที่บ้านได้ แต่ก่อนที่เราจะทำเช่นนั้น เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการบำบัดทางเดินหายใจ

โรคทางเดินหายใจคืออะไร ?

โรคระบบทางเดินหายใจเป็นปัญหาสุขภาพทางการแพทย์ที่ได้รับรายงานมากที่สุดในโลก ผู้คนหลายล้านคนเป็นโรคปอด สาเหตุทั่วไปคือปัญหาทางพันธุกรรม การติดเชื้อและการสูบบุหรี่ โรคทางเดินหายใจอาจส่งผลต่ออวัยวะในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจ อาจทำให้เกิดปัญหาในโพรงจมูก กล่องเสียง ลำคอ หลอดลม เนื้อเยื่อปอดและกล้ามเนื้อได้เช่นกัน โรคทางเดินหายใจที่พบได้มาก ได้แก่ : สาเหตุทั่วไปของโรคระบบทางเดินหายใจ : โรคในระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รายงานทางการแพทย์เปิดเผยสาเหตุที่พบบ่อยดังนี้ :
 • ภูมิคุ้มกันทำงานต่ำ
 • สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและมลพิษทางอากาศ
 • การสัมผัสควันและสารพิษอื่น ๆ มากเกินไป
 • พัฒนาการของปอดไม่เหมาะสมในวัยเด็กหรือก่อนคลอด
 • มีการติดเชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรีย
อาการทั่วไปของโรคระบบทางเดินหายใจ : แม้ว่าอาการของโรคจะขึ้นอยู่กับสภาพที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจกำลังทุกข์ทรมาน แต่สาเหตุข้างต้นมักแสดงอาการดังต่อไปนี้:
 • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เช่น หายใจไม่ออกหรือหายใจถี่
 • ไออย่างต่อเนื่อง (อาจมีน้ำมูกร่วมด้วย)
 • แน่นหน้าอก
 • มือและเท้าบวม เนื่องจากการหายใจที่ไม่ถูกต้อง
 • อาการปวดคอ การอักเสบของคออาจทำให้เสียงเปลี่ยนไปได้
 • มีอาการไอเป็นเลือด
การดูแลและรักษาระบบทางเดินหายใจ หากคุณมีอาการเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด แพทย์จะทำการทดสอบและแนะนำวิธีการรักษาที่ถูกต้องในการดูแลระบบทางเดินหายใจที่บ้าน วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การบ้วนปาก การอบไอน้ำและการบำบัดด้วยน้ำผึ้ง นอกจากนี้การฆ่าเชื้อในพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของคุณเพื่อให้คุณได้รับอากาศบริสุทธิ์

ไข้หวัดนก (Bird flu) : อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา

ไข้หวัดนก (Bird flu) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ avian influenza โดยโรคไข้หวัดนกเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก โรคไข้หวัดนกนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก โดยเริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน" (Spanish Flu) เริ่มแพร่ระบาดจากฝั่งอาร์กติก มีประชากรผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 50-100...

Read more

หลอดลมอักเสบ (Bronchitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หลอดลมอักเสบ (Bronchitis) คือการที่หลอดลมซึ่งหน้าที่ส่งลมไปยังปอด เมื่อหลอดลมเกิดอาการอักเสบ จะทำให้เกิดเสมหะในหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอ หายใจสั้นๆ และมีไข้ต่ำๆ หลอดลมอักเสบสามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง : หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน โดยทั่วไปแล้วอาการหลอดลมอักเสบจะเกิดขึ้นน้อยกว่า 10 วัน แต่อาการไอสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องหลังจากนั้นอีกเป็นสัปดาห์ หลอดลมอักเสบแบบเรื้อรัง อาการนี้จะคงอยู่นานหลายสัปดาห์ และสามารถกลับมาเป็นได้อีก พบในผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือถุงลมโป่งพอง อาการหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน...

Read more

โรคปอดอักเสบ หรือ โรคปอดบวม (Pneumonia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) คือ การติดเชื้อที่ปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย หรือไวรัส หรือเชื้อรา การอักเสบของถุงลมภายในปอดทำให้เกิดของเหลวหรือหนองคั่งในถุงลม ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหายใจลำบาก โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดต่อหรือไม่? เชื่อโรคที่เป็นสาเหตุของปอดอักเสบนั้นสามารถแพร่เชื้อได้ ดังนั้นหมายความว่าโรคปอดอักเสบเป็นโรคติดต่อ ทั้งไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคปอดอักเสบนั้นสามารถแพร่กระจายผ่านละอองที่ฟุ้งในอากาศจากการจามหรือไอ รวมถึงการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนั้นๆ คุณสามารถสัมผัสกับเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบได้จากสภาพแวดล้อมทั่วไป อย่างไรก็ตามเชื้อรานี้ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้. อาการของโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ อาการโรคปอดอักเสบประกอบไปด้วย ไอแบบมีเสมหะ...

Read more

โรคไข้หวัด (Common Cold) : อาการ สาเหตุ การวินิจฉัยโรค การรักษา

โรคไข้หวัด (Common Cold)  คือ โรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นคือ จมูกและคอ หรือการที่ร่างกายรับเชื้อ ละอองเสมหะที่ผู้ป่วยไอ จาม  การหายใจรดกัน หรือจากการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีเชื้อหวัด  โรคไข้หวัดเป็นโรคที่พบได้บ่อย ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งมักพบเป็นหวัดได้บ่อยถึงปีละ 6 - 8 ครั้ง เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่...

Read more

โรคไอ (Cough) : อาการ สาเหตุ ป้องกัน การรักษา

โรคไอ (Cough) คือ อาการที่สะท้อนจากร่างกาย ในการช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางของระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก เสมหะ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองภายในลำคอ เช่น ฝุ่น ควัน ซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายในการช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปอด  เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะต่างๆเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอาการไอหลายรูปแบบ เช่น ไอแห้ง ไอไม่มีเสมหะ ไอคันคอ อาการไอที่ไม่เกินกว่า...

Read more

มะเร็งปอด (Lung Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

มะเร็งปอด (Lung Cancer)  คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในปอด ชนิดที่พบมากที่สุดคือมะเร็งปอดเซลล์ที่ไม่ใช่ขนาดเล็ก (NSCLC) มะเร็งปอดที่มีเซลล์ขนาดเล็ก (SCLC) เติบโตและแพร่กระจายเร็วกว่าชนิด NSCLC ในบางกรณีเนื้องอกของมะเร็งปอดมีทั้งเซลล์ NSCLC และ SCLC เนื้องอกในปอดจะเจริญเติบโตขึ้น และแสดงอาการในภายหลัง อาการเริ่มแรกคล้ายๆ อาการหวัดหรืออาการอื่นๆ  ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกไม่ได้เข้ารับการรักษาในทันที ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรคมะเร็งปอดมักตรวจวินิจฉัยแล้วไม่พบว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะแรก...

Read more

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) : อาการ สาเหตุ การรักษา 

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คืออะไร ไข้หวัดใหญ่หรือที่รู้จักกันว่าไข้หวัด ซึ่งไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อและทำลายระบบทางเดินหายใจของของผู้ที่ติดเชื้อชนิดนี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อในมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น 3 สายพันธ์ คือ A, B และ C ประเภท A เป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ค่อนข้างจะร้ายแรงและอาจจะทำให้เกิดการระบาดและแพร่เชื้อ อาการทั่วไปของการติดเชื้อชนิด A อาจจะมีอาการต่างจากไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ในบางกรณีที่รุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยตนเองโดยไม่มีอาการที่ผิดสังเกตแต่อย่างใด...

Read more

วัณโรค (Tuberculosis) : สถานการณ์ในประเทศไทย อาการ สาเหตุ การรักษา

วัณโรค (Tuberculosis) วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร วัณโรค หรือโรค TB คือโรคติดต่อที่มีผลโดยตรงต่อปอดของร่างกาย วัณโรคเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรง และสามารถติดต่อกันได้ง่าย ทางอากาศ การหายใจ จาม และไอ และการที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคเป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนาน โรควัณโรคมักจะส่งผลต่อปอดโดยตรง แต่สามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นได้เช่นกัน...

Read more

โรคหัด (Measles) คือ: สาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา

โรคหัดเกิดจากอะไร โรคหัด (Measles) คือ การติดเชื้อไวรัสที่เติบโตในเซลล์เยื่อบุลำคอและปอด เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปในอากาศทุกครั้งที่มีคนติดเชื้อไอหรือจาม ผู้ที่เป็นโรคหัดจะมีอาการเช่นมีไข้ไอและมีน้ำมูกไหล เป็นผื่นในช่องคอ หากไม่ได้รับการรักษาโรคหัดอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในหูโรคปอดบวมและโรคไข้สมองอักเสบ  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัด ประมาณ 367 รายต่อวัน หรือ 15 รายต่อชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5...

Read more

องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส

องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส1. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle East Respiratory Syndrome: MERS...

Read more
Page 2 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.