โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer): สาเหตุ อาการ การรักษา

โรคมะเร็งปากมดลูก  (Cervical Cancer)  คือ มะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูก ปากมดลูกเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นท่อที่เชื่อมต่อส่วนล่างของมดลูกของผู้หญิงเข้ากับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เริ่มต้นในเซลล์บนพื้นผิวของปากมดลูก สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เกิดกับโรคหูดหงอนไก่ เชื้อ HPV มีประมาณ 100 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน มีเพียงบางประเภทเท่านั้นที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสชนิด HPV ที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มี 2 ชนิด คือ HPV-16 และ HPV-18 การติดเชื้อ … Read More

โรคซิฟิลิส (Syphilis): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคซิฟิลิส (Syphilis) คือ โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งทางทวารหนักและทางอวัยวะเพศ  โรคซิฟิลิสสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด ทริปโปนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum)  แบคทีเรียชนิดนี้มีขนาดเล็กมากและสามารถอาศัยอยู่ได้เกือบทุกส่วนในร่างกาย หากส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเชื้อตัวนี้มีลักษณะเหมือนเกลียวสว่าน อาการของโรคซิฟิลิสเริ่มแรก จะเจ็บปวดเล็กน้อย ที่บริเวณอวัยวะเพศ ปาก และปลายทวารหนัก ลักษณะของแผลจะเป็นแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บ (Painless sore)  หรือเรียกว่าแผลริมแข็ง (Chancre) ลักษณะแผลจะไม่ค่อยสังเกตเห็นได้ง่าย  โรคซิฟิลิสวินิจฉัยได้ยาก ผู้ป่วยบางรายมีเชื้อซิฟิลิสแล้วแต่ไม่มีอาการใดๆ ในระยะเวลาเป็นปีเลยทีเดียว แต่หากรู้ตัวหรือตรวจพบได้เร็วว่าเป็นโรคซิฟิลิส และรักษาได้ทันเวลา จะดีกว่าไม่เจออาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นอาการเรื้อรังและอาจทำให้มีผลกระทบอันตรายไปถึงอวัยวะสำคัญของร่างกายคือสมองและหัวใจได้  … Read More

คันช่องคลอด (Vaginal itching): อาการ สาเหตุ การรักษา

คันช่องคลอด (Vaginal itching) คือ อาการคันบริเวณอวัยวะเพศหญิงหรือช่องคลอด  ส่งทำผลให้เกิดอาการระคายเคือง แสบคันช่องคลอดหรืออักเสบ และปวดเวลาคัน  ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ หรืออาจอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือน  อาการคันในช่องคลอดอาจเกิดมาจากผิดปกติบริเวณผิวหนังบริเวณช่องคลอด หรืออาจเกิดมาจากการต่อติดจากเพศสัมพันธ์ ในบางกรณีอาการคันในช่องคลอดอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความเครียดหรือเป็นโรคมะเร็งปากช่องคลอด หากมีอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดหรือเกิดอาการคันอย่างรุนแรงควรปรึกษาสูตินารีแพทย์ทันที แพทย์จะหาสาเหตุของการคันบริเวณช่องคลอดของผู้ป่วยและรักษาให้ตรงกับสาเหตุของการเกิดอาการคันของผู้ป่วย ช่องคลอด คือ ช่องชั้นกล้ามเนื้อที่ยื่นออกมาจากบริเวณอวัยวะเพศของผู้หญิงในส่วนของปากมดลูก สาเหตุอาการคันช่องคลอด สาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการคันช่องคลอดมีดังนี้ ระคายเคือง  เกิดจากสารเคมีเข้าสู่บริเวณช่องคลอด ทำให้เกิดอาการระคายเคือง และทำให้เกิดผื่น แพ้ คัน สารเคมีที่ทำให้ช่องคลอดระคายเคือง ได้แก่ :   … Read More

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ Cystitis การรักษา ประเภท อาการ สาเหตุ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ โรค Cystitis คือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) คือ การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของเพศหญิงจะสั้นกว่า และอยู่ใกล้บริเวณทวารหนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าในเพศชาย ในบางครั้งสาเหตุกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายมีความไม่สมดุลกัน จึงก่อให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบ  อย่างไรก็ตามโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเสมอไป บางครั้งอาจมีผลมาจากการรับประทานยาบางตัวที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยบางชนิดที่อาจจะก่อให้เกิดการอักเสบได้ ลักษณะอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นอย่างไร? ลักษณะอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบประกอบไปด้วย: ปวดปัสสาวะบ่อยๆ มีอาการปวดปัสสาวะหลังจากเพิ่งถ่ายปัสสาวะเสร็จ ปัสสาวะมีกลิ่นแรง จะมีไข้ต่ำๆ กรณีที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย พบเลือดปนมาในปัสสาวะ มีอาการเจ็บทางเดินปัสสาวะระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ รู้สึกแน่นที่กระเพาะปัสสาวะ ตะคริวบริเวณหน้าท้องหรือหลัง หากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแพร่ขยายไปที่ไตของคุณ … Read More

ตกขาว (Vaginal Discharge) : สาเหตุ อาการ การรักษา

ตกขาว (Vaginal Discharge) คืออะไร ตกขาวเป็นชื่อเรียกของเหลวที่ไหลออกมานอกช่องคลอด จะถูกสร้างขึ้นจากช่องคลอด ปากมดลูก และอวัยวะบริเวณปากช่องคลอด ซึ่งลักษณะของตกขาวนั้น อาจแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความปกติหรือไม่ปกติได้ สาเหตุของตกขาว ทำไมถึงเป็นตกขาวอาการตกขาวจะเริ่มมีก่อนมีประจำเดือนครั้งแรกในวัยแรกสาว  เมื่อฮอร์โมนในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง ในวัยแรกสาวอาการตกขาวจะมาก่อนมีประจำเดือนประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นตกขาวจะถูกขับออกมาก่อนมีรอบเดือนทุกเดือน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีตกขาวมากหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละเดือน สาเหตุของตกขาวเกิดจากผู้หญิงที่มีประจำเดือน อาการตกขาวจะเริ่มมาก่อนประจำเดือน และจะหมดไปหลังจากประจำเดือนมา อาการของตกขาวของผู้หญิงคืออาการที่ผู้หญิงขับของเหลวและเซลล์ออกมา  discharge คือ การไหลของตกขาว หรือตกขาวที่ถูกขับออกมา  ภาพรวมของตกขาว ตกขาวเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนระบบสืบพันธ์ของผู้หญิงโดยปกติ เราอาจสังเกตได้จากตกขาวที่ขับออกมาก่อนมีรอบประจำเดือน การผลิตตกขาวในร่างกายของผู้หญิงจะแตกต่างกันออกไป … Read More