โรคจิต (Psychosis) : อาการ สาเหตุ ประเภท การรักษา

อาการโรคจิตหรือ (Psychosis) คือ ลักษณะอาการทางจิตที่ขัดแย้งด้านความสัมพันธ์กับความเป็นจริง เป็นอาการของความผิดปกติทางจิต คนที่เป็นโรคจิตอาจจะมีอาการทั้งอาการประสาทและอาการหลงผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอาการก็ได้ อาการประสาทหลอนนั้นเป็นอาการผิดปกติของระบบการรับรู้ความรู้สึกที่ขาดการกระตุ้น ตัวอย่างเช่นคนที่ประสาทหลอนทางการได้ยินอาจจะบอกว่าได้ยินเสียงของแม่ ทั้งๆที่แม่ไม่อยู่ที่นั้น หรือคนที่ประสาทหลอนทางการมองเห็นนั้นก็มักจะเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้า แต่ความจริงนั้นไม่มีอะไรเลย ผู้ป่วยทางจิตนั้นบางทีอาจจะความผิดปกติทางด้านความคิดที่เข้าใจผิดจากจากความเป็นจริง อาการนี้ที่รู้จักกันดีใน อาการหลงผิด ผู้ป่วยทางจิตบางคนอาจจะขาดการเคลื่อนไหวและขาดการติดต่อกับสังคม อาการเหล่านี้สามารถกลายเป็นความหวาดกลัวได้ ผู้ป่วยทางจิตอาจจะคิดว่าเพราะคนที่ทำให้เขาและคนอื่นทำร้ายพวกเขาและคนอื่น มันเป็นที่สำคัญมากที่พวกเขาควรจะไปหาจิตแพทย์ถ้าผู้ป่วยทางจิตบางคนที่คุณรู้จักกำลังกลายเป็นอาการทางจิต อาการทางจิตมีอะไรบ้าง ผู้ป่วยโรคจิตและพฤติกรรมที่สามารถสังเกตุได้สำหรับผู้ป่วยทางจิตมีดังนี้ ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี อารมณ์ขึ้นๆลงๆ นอนหลับนานเกินไปหรือนอนไม่เพียงพอ ความวิตกกังวล(anxiety) ดูมีพิรุธ ขี้ระแวง ขาดแรงจูงใจจากครอบครัว และเพื่อน อาการหลงผิด อาการประสาทหลอน … Read More

โรควิตกกังวล (Anxiety discorder) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรควิตกกังวล (Anxiety discorder) คืออาการตอบสนองโดยปกติของร่างกายต่อความเครียด เป็นความรู้สึกต่อความกลัวหรือความหวาดหวั่นในสิ่งที่จะมาถึง เช่น วันแรกของการเปิดเทอม, การสัมภาษณ์งาน หรือการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งสามารถทำให้คุณมีความประหม่าและความกังวลใจได้ แต่หากมีความรู้สึกวิตกกังวลอย่างมากและยาวนานกว่า 6 เดือน ซึ่งรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน นั่นถือเป็นโรควิตกกังวล อะไรถือว่าเป็นโรควิตกกังวลบ้าง ความวิตกกังวลถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อเราจะต้องเจอกับสถานที่ใหม่ๆ เริ่มต้นงานใหม่ หรือเข้าร่วมการสอบแข่งขันต่างๆทำให้ให้เกิดอาการวิตกกังวลหรืออาการวิตกจริตได้ ความวิตกกังวลอาจไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่เกิด แต่มันอาจช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น อาการวิตกกังวลแบบสามัญ (Ordinary anxiety) เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นและจากไป โดยไม่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวัน แต่ในกรณีของความวิตกกังวลที่เป็นอาการผิดปกติ (Anxiety disorder) จะเป็นความวิตกกังวลที่อยู่กับตัวคุณตลอดเวลา … Read More

โรคแพนิค (Panic Disorder) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคแพนิค (Panic disorder) คือ อาการที่ปรากฏเป็นภาวะตื่นตระหนก ตกใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุ วิธีการ DSM-5 ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพจิตใจระบุถึงโรคแพนิคไว้ว่า เป็นอาการของความตื่นตระหนก หวาดกลัว และรู้สึกไม่สบายตัวในช่วงเวลาอันสั้น ผู้ป่วยแพนิคอยู่ในห้วงของความหวาดระแวงว่าจะมีอาการแพนิคกำเริบอีก ทุกคนสามารถมีอาการแพนิค หากผู้ป่วยรู้สึกหวาดกลัวอย่างฉับพลันและไม่สามารถหาเหตุผลได้ อาจจะทำให้เกิดอาการทางร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจไม่อิ่มหรือติดขัด และเหงื่อออกมาก ผู้คนโดยส่วนมากจะมีอาการแพนิคอย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง ในชีวิต โรคแพนิคนั้นมีสาเหตุมาจากการมีประสบการณ์ที่ทำให้เสียขวัญอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน … Read More

โรคซึมเศร้า (Depression): อาการ สาเหตุ การรักษา และประเภท

โรคซึมเศร้า (Depression) คืออะไร โรคซึมเศร้าถูกจัดประเภทเป็นโรคทางอารมณ์ หรืออาจจะอธิบายได้ว่าเป็นความรู้สึกเศร้า รู้สึกสูญเสียหรือโกรธหากมีอะไรมาทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ  ผู้คนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาการของโรคนี้อาจจะส่งผลต่อการทำงานในแต่ละวันทำให้เสียเวลาและทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานลง และในขณะเดียวกันอาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และสภาพทางกายในระยาว ภาพรวมของโรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าอาจมีอาการแค่เพียงชั่วคราวหรืออาจเป็นในระยะยาว การรักษาไม่ได้ทำให้ภาวะซึมเศร้าหายขาด อย่างไรก็ตามการรักษามักจะทำให้อาการดีขึ้น ซึ่งแพทย์อาจทำการศึกษาในการรักษาด้วยยา หากการรักษาไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อช่วยสร้างแผนการรักษาด้วยวิธีอื่นๆที่สามารถรักษาอาการได้ดียิ่งขึ้น   สาเหตุของโรคซึมเศร้า มีสาเหตุหลายอย่างของการเป็นโรคซึมเศร้า โดยสามารถจำแนกได้ทั้งทางชีวภาพตลอดจนสภาพแวดล้อม สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่: หากมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอารมณ์แปรปรวน มีเรื่องฝังใจในวัยเด็ก เหตุการณ์บางอย่างสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายที่จะมีวิธีตอบสนองต่อความกลัวและสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ โครงสร้างสมอง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคซึมเศร้าหากสมองส่วนหน้า มีการทำงานน้อยลง อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่เป็นโรคซึมเศร้า เงื่อนไขทางการแพทย์ เงื่อนไขบางอย่างอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงสูง … Read More

Dementia ภาวะสมองเสื่อม

Dementiaภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมเป็นคำอธิบายอาการที่เกิดจากการสูญเสียแบบค่อยเป็นค่อยไปของการทำงานของสมอง อาการรวมถึงการสูญเสียความจำ  อารมณ์เปลี่ยนแปลงและมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น เงื่อนไขนำไปสู่??ภาวะสมองเสื่อมรวมถึงโรค อัลไซเมอร์ หลอดเลือดสมองเสื่อม และโรคพาร์กินสัน แม้ว่าไม่มีแนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม แต่มีวิธีที่สามารถบรรเทาอาการลงได้ ความช่วยเหลือและการดูแลจากคนที่รักจะช่วยให้มีชีวิตอยู่กับภาวะสมองเสื่อมได้ ส่วนใหญ่พบในอายุที่มากกว่า65 ปี เกี่ยวกับภาวะโรค ภาวะสมองเสื่อม เป็นผลมาจากความเสียหายกับสมองอาการจะรวมถึงการสูญเสียความทรงจำ ความลำบากในการสื่อสาร และความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคที่มีความก้าวหน้าซึ่งมีแนวโน้มที่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป คนที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้ปกติและมีจำนวนเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเป็นสองเท่าในอีก 40 ปี  มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาการ หากมีภาวะสมองเสื่อมจะมีอาการต่อไปนี้ : การสูญเสียความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในปัจจุบัน … Read More