นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ และเราต้องการให้คุณทราบว่าเราเก็บข้อมูล ใช้ แชร์ และปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Bupa.co.th (Bupa Active Blog) ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน และรวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้

การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านเป็นสิ่งที่เรากระทำ เรายืนยันว่าไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่จะสามารถระบุตัวตนได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ เช่น การเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์เรา คุณมีความจำเป็นต้องทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างๆ ที่คุณระบุไว้ เช่น ข้อมูลในการนัดหมาย จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเท่านั้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตอบข้อซักถามของคุณ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการทุกท่านได้อย่างมีคุณภาพ จะไม่มีการใช้ข้อมูเหล่านี้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์ และบริการอื่นๆ

เว็บไซต์ Bupa.co.th (Bupa Active Blog) มีช่องทางการสื่อสาร และนำเสนอข่าวสารให้คุณโดยตรงจากทางเรา หรือบุคคลที่สามผ่านทางอีเมล์ คุณสามารถลงทะเบียน เพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากไม่มีความประสงค์จะรับข่าวสาร คุณสามารถยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลที่มีการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ระหว่างคุณกับเราอาจมีการแชร์ให้กับฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หรือตัวแทนที่สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยของคุณได้ เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินการโดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอจากคุณ และเมื่อเราได้ตอบคำถามของคุณแล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกทำลายหรือเก็บไว้ในบางกรณี

เราไม่สามารถที่จะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญจากการส่งอีเมล์ไทั้งหมด เพราะอาจถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูลขณะส่งหาเราได้จากบุคคลที่สามที่ใช้อินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำว่าข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ควรที่จะส่งผ่านทางอีเมล์

หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารหรือการติดต่อสื่อสารจากเราอีก คุณสามารถยกเลิกได้โดยการส่งอีเมล์มาที่ [email protected]ฺbupa.co.th หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ของเราด้านล่าง

แบบสอบถาม

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจจะมีการขอความร่วมมือให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เราเข้าใจในความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามอาจะมีการแชร์ให้บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เราจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ในแบบสอบถาม หากทางเว็บไซต์มีการร้องขอข้อมูลในการติดต่อกลับ เช่น ที่อยู่อีเมล์ คุณสามารถปฏิเสธได้ ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องในการให้บริการเท่านั้น

หมายเลขไอพี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราจะมีการบันทึกหมายเลขไอพีโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ หมายเลขไอพีเป็นเพียงหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่จะไม่ใช่การพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพราะผู้ใช้งานหลายคนอาจใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์การเข้าชมงานเว็บไซต์ หรือการโฆษณาจากทางเรา (Bupa Active Blog) และเพื่อทำให้สามารถปรับปรุงการบริการได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

คุกกี้และเทคโนโลยีติดตาม

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานโดยการใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น Web beacons, Web bugs, pixel tags และอื่น ๆ) เพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอาไว้ เพื่อเป็นการเสนอบริการหรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานเคยสนใจในเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ในการติดตามความสนใจของผู้เข้าชมเพื่อให้เข้าใจว่าผู้ใช้งานแต่ละคนมีการใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร

ข้อมูลที่เราเก็บบันทึกไว้ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

  • การวิเคราะห์ทางการตลาด การโฆษณาสินค้า และบริการ
  • การวิจัยและวิเคราะห์ทางวิชาการ
  • การสื่อสารข้อมูลบางอย่าง เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น
  • การจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  • ดำเนินการ ประเมินผล และปรับปรุงการให้บริการและธุรกิจของเราให้ดีขึ้น
  • ระบุตัวตนของคุณบนเว็บไซต์ และการนำเสนอโฆษณาที่คุณอาจจะสนใจ  โดยอ้างอิงจากการใช้งานของคุณที่มีต่อร้านค้าและบริการออนไลน์ของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตลอดระยะเวลาที่บัญชียังมีการเปิดใช้อยู่ หรือเท่าที่จำเป็นในการให้การบริการคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภายที่บังคับใช้ ในการแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังภายนอกองค์กรโดยเด็ดขาด นอกเสียจากหากต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือการสืบสวนที่ได้รับอนุญาต

ในบางกรณีเราอาจแบ่งปันข้อมูลบางส่วนกับบุคคลที่สามตามความจำเป็น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นกับบุคคลที่สามในการให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งพิจารณาเป็นรายกรณี เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามนั้นจะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีเหตุจำเป็นอันสมควร ยกเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยปรับปรุงและเสริมในการให้บริการของเรา

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในส่งข่าวสารข้อมูล และการสำรวจความคิดเห็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เรายืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเผยหมายเลขไอพีหรืออีเมล์แก่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน

เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลด้านสถิติของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ รูปแบบการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานเว็บไซต์ของเราในแต่ละเดือน แต่จะไม่มีการแบ่งปันพฤติกรรมหรือข้อมูลของสมาชิกของแต่ละบุคคล เว้นแต่ได้รับการอนุญาตยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากท่าน

เพื่อช่วยให้เราตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา (Bupa) เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้แก่บุคคลที่สามในการดำเนินงานการวัดผลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะรวมถึงเว็บไซต์หรือโฆษณาที่คุณเยี่ยมชม หมายเลขไอพีเครื่อง การระบุตำแหน่งในการใช้งาน เว็บเบราเซอร์ หรือแพลตฟอร์มที่ใช้ และเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อการโฆษณา

เราอาจให้ผู้สนับสนุนเว็บไซต์ และผู้ให้บริการโฆษณารายอื่นๆ ในการเข้าถึงการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้ เพื่อช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้โฆษณา การนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่คุณอาจสนใจ หรือเพื่อเลี่ยงการเสนอโฆษณาซ้ำแก่คุณที่บ่อยเกินไป แต่เราไม่สามารถควบคุมวิธีการใช้คุกกี้และจัดการข้อมูลที่กระทำโดยบุคคลที่สามได้ อย่างไรก็ตามเรามีข้อตกลงร่วมกับผู้สนับสนุนเว็บไซต์และผู้ให้บริการโฆษณารายอื่นมีในการที่จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เรา หากคุณคลิกเข้าดูโฆษณาที่อยู่บน Bupa.co.th (Bupa Active Blog) และเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโฆษณา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรามีมาตรการรักษาข้อมูลที่เพื่อให้เป็นความลับ และสร้างความปลอดภัยให้คุณอย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้

  • งดรับอีเมล์ส่งเสริมการขายสินค้า โปรโมชั่นทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และการสื่อสารการตลาดช่องทางต่าง ๆ จากเรา
  • ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ยกเลิกบัญชีการใช้งาน

หากต้องการดำเนินการตามที่กล่าวในข้างต้น คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างได้ทันที

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างจากเราไป ดังนั้นคุณควรอ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัญชี

เราอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในบางครั้ง เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง เราสัญญาว่าเราจะมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในหน้าเว็บไซต์ของเรา

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.