โรคหวาดระแวง

โรคหวาดระแวง (Paranoia) อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหวาดระแวง (Paranoia)คือกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดความสงสัยหรือไม่ไว้ใจผู้อื่นแบบไม่มีเหตุผล ผู้ที่มีความหวาดระแวงอาจรู้สึกว่าถูกข่มเหงหรือรู้สึกว่าถูกคุกคามจากการถูกทำร้ายร่างกายแม้ว่าจะไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายก็ตาม บางครั้งอาการหวาดระแวงสามารถพบได้ในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม โรคหวาดระแวงเป็นอาการของความผิดปกติทางจิต

โรคหวาดระแวง

กำลังโหลด

อาการของโรคหวาดระแวง

ทุกคนสามารถมีอาการหวาดระแวงได้ อาการหวาดระแวงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก ซึ่งจะมีความรุนแรงของอาการแตกต่างกันไป และอาจมีอาการที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น :

 • ความเครียดหรือความวิตกกังวลต่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
 • มีอาการไม่ไว้วางใจผู้อื่น
 • เชื่อคนยากหรือเข้าใจผู้อื่นผิด
 • รู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อหรือถูกคุกคาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีการคุกคามก็ตาม
 • สันโดษ

การไม่ไว้วางใจผู้อื่นและมีอาการวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหาต่อการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ผู้ที่มีอาการหวาดระแวงมักจะมีความรู้สึกว่าผู้อื่นมีความรู้สึกต่อต้านตนเอง หรือพยายามทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออารมณ์ ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จนถึงขึ้นเป็นศัตรู หรืออาจแยกตัวออกไป

อาการหวาดระแวงเป็นความเจ็บป่วยทางจิตรูปแบบหนึ่ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักมีอาการไม่ไว้วางใจผู้อื่นและสงสัยในตัวผู้อื่นอยู่เป็นประจำ เมื่อได้รับการปกป้องจากผู้อื่น ก็อาจเข้าใจผิดว่าผู้อื่นพยายามทำร้ายพวกเข้า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหวาดระแวงอาจมีอาการประสาทหลอนได้เช่นกัน

สาเหตุการเกิดของโรคหวาดระแวง

อาการหวาดระแวงมักเกิดจากความผิดปกติด้านบุคลิกภาพหรืออาการเจ็บป่วยทางจิต เช่น โรคจิตเภท ผู้ที่ใช้ยา หรือใช้ยาในทางที่ผิด

ยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดว่าสาเหตุของโรคคืออะไร อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยรวมกัน เช่น :

 • พันธุกรรม
 • ความเครียด
 • สารเคมีในสมอง

ยาเสพติดสามารถทำให้เกิดอาการหวาดระแวงได้ จากการวิจัยพบว่า สารเสพติดประเมทแอมเฟตามีนจะทำให้เกิดพฤติกรรมหวาดระแวงและหลงผิดได้ ยาอื่นๆที่อาจนำไปสู่อาการหวาดแรงแวงได้แก่ PCP LSD และยาเสพติด

กำลังโหลด

การวินิจฉัยโรคหวาดระแวง

แพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและประวัติทางการแพทย์ เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากทางกายภาพหรือทางการแพทย์ เช่น ภาวะสมองเสื่อม

ถ้าอาการหวาดระแวงของคุณเกิดจากอาการทางจิต แพทย์จะแนะนำให้คุณไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาซึ่งจะทำการประเมินและทดสอบทางคลินิกเพื่อระบุสภาพจิตใจ

อาการอื่นๆที่อาจะเป็นสาเหตุของภาวะหวาดระแวงคือ :

วิธีรักษาโรคหวาดระแวง

การรักษาจึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ รวมไปถึงการใช้ยาและการบำบัดทางจิตด้วย การบำบัดทางจิตมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอาการหวาดระแวง :

 • ยอมรับความอ่อนแอ
 • เพิ่มความนับถือตัวเอง
 • เพิ่มความไว้ใจผู้อื่น
 • เรียนรู้ที่จะแสดงออกและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

โดนส่วนมากการรักษาโรคหวาดระแวงจะใช้วิธีการบำบัดทางจิต เพื่อช่วยให้ทักษะการเผชิญปัญหาและการปรับตัวเพื่อเข้าสังคมรวมไปถึงการสื่อสารให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แพทย์อาจทำการสั่งยาคลายเครียดสำหรับผู้ที่มีอาการวิตกกังวลและหวาดกลัว 

ผู้ที่มีอาการหวาดระแวงมักจะต้องใช้ยาในการรักษา เนื่องจากไม่สามารถรับความเป็นจริงได้ การรักษาเบื้องต้นมักจะทำควบคู่ไปกับการบำบัดทางจิตด้วย

เมื่ออาการของคุณอยู่ในระดับคงที่แล้ว แพทย์อาจแนะนำให้มีการบำบัดจิตและเข้ารับการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว

เมื่ออาการหวาดระแวงเกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด การรักษามักจะได้ผลเมื่อฤทธิ์ของยาหมดไปแล้ว หลังจากนั้นแพทย์จะแนะนำให้คุณเข้ารับการรักษาในลำดับอื่นต่อไป

ภาพรวมของอาการหวาดระแวง

สำหรับผู้ที่มีอาการหวาดระแวงควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์โดยทัยที เพื่อเข้ารับการบำบัดและใช้ยาที่ได้ผล ผู้ที่มีอาการหวาดระแวงมักไม่เชื่อใจผู้อื่นและคิดว่าความคิดหวาดระแวงนั้นเป็นเรื่องจริง ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก

ถ้าคนใกล้ชิดของคุณแสดงอาการหวาดระแวง ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร็วที่สุด

Leave a Reply