ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis): อาการ สาเหตุ การรักษา

ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) ต่อมทอนซิล (Tonsillitis) คืออะไร: ต่อมทอนซิลป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันคอยกำจัดเชื้อโรคในคอไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของร่างกาย ต่อมทอนซิลพบได้หลายตำแหน่งในช่องปาก หากมีความผิดปกติ หรือเกิดการติดเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียจะส่งผลให้เป็นภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ (tonsillitis)  ต่อมทอนซิลอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย สเตรปโทคอกค (Streptococcal bacteria) เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการเจ็บคอ หรือคออักเสบได้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เป็นแทรกซ้อนร้ายแรงได้ ต่อมทอนซิลอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะพบในเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงวัยรุ่นตอนกลาง  อาการของต่อมทอนซิลคือ  เมื่อต่อมทอนซิลอักเสบจะมีอาการเจ็บคอ ต่อมท่อนซิลบวมแดง และมีไข้ อาการต่อมทอนซิลอักเสบ สามารถวินิจฉัยได้ง่าย ผู้ป่วยต่อมทอนซิลอักเสบจะมีอาการอยู่ประมาณ 7-10 … Read More

โรคปากนกกระจอก (Angular Cheilitis): อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคปากนกกระจอก (Angular Cheilitis) คือโรคที่เกิดแผลบริเวณมุมปาก แผลจะเกิดขึ้นได้ทั้งด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจจะทั้งสองด้านในบริเวณมุมปาก บริเวณแผลมีรอยแดง  ก่อให้เกิดอาการอักเสบ โรคปากนกกระจอกมีระยะเวลาการอักเสบเพียงไม่กี่วัน  โรคปากนกกระจอกพบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ อาการของโรคปากนกกระจอก  อาการโรคปากนกกระจอก จะสังเกตได้จากมุมปากเป็นแผล บริเวณที่เป็นแผลจะมีลักษณะสีแดง และมีอาการอักเสบ  มีอาการปวด อักเสบ   บริเวณแผลมีเลือดออก  ขณะพูดจะรู้สึกเจ็บมุมปากและตึง บริเวณมุมปาก บางรายหากแผลใหญ่มากแผลอาจบวม  พอง หรือเปื่อย ทำให้ปากฉีก อาการอื่นๆที่ร่วมด้วย จะทำให้เกิดรสชาติภายในปากเฝื่อนๆ รู้สึกแสบร้อนบริเวณที่เป็นแผล ริมฝีปากแห้งแตก  ทำให้ไม่อยากทานอาหารเนื่องจากอาหารจะไปกระทบกับบาดแผล ทำให้รู้สึกเจ็บปวดยิ่งขึ้น  … Read More

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever): อาการ วิธีรักษา สาเหตุ การวินิฉัย

ไข้อีดำอีแดงคืออะไร ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) หรือที่เรียกกันว่าสการ์ลาติน่าเป็นเชื้อที่เกิดมาจากการเริ่มต้นของผู้ป่วยที่มีคออักเสบ จะมีลักษณะอาการเป็นผื่นแดงตามร่างกาย ผู้ป่วยจะมักมีไข้สูงและมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย   และมีการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปเอ (Group A Streptococcus) ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) มักเกิดขึ้นกับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 15 ปี สาเหตุของไข้อีดำอีแดง ไข้อีดำอีแดงเกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม A Streptococcus หรือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตอยู่ในปากและจมูกของผู้ป่วยได้ แบคทีเรียเหล่านี้สามารถผลิตสารพิษหรือพิษที่ทำให้เกิดผื่นแดงตามร่างกาย … Read More