โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา

การเกิดขี้หู (Earwax Blockage) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ขี้หูแห้งเกิดจากอะไร? ขี้หูอุดตัน (Earwax Blockage) คือการที่ช่องหูของคุณมีขี้มากเกินไป ขี้หูเป็นลักษณะเป็นผิวมันเคลือบอยู่ โดยขี้หูมีหน้าที่ป้องกันหูจากฝุ่น สิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินมรีย์ต่างๆ นอกจากนี้ขี้หูยังทำหน้าที่ป้องกันช่องหูจากการระคายเคืองเช่นน้ำเข้าหู โดยปกติเเล้วถ้าหากมีขี้หูมากเกินไปขี้หูที่เกิดขึ้นจะหาทางหลุดออกช่องหูเองตามธรรมชาติ เมื่อต่อมภายในหูผลิตขี้หูมากเกินความต้องการ ขี้หูอาจจะหายทางหลุดออกจากช่องหูได้ยากขึ้นและรวมตัวเป็นขี้หูแข็งจึงก่อให้เกิดขี้หูอุดตันได้ เมื่อคุณทำความสะอาดช่องหู คุณอาจจะผลักดันขี้หูเเข็งให้เข้าไปในช่องหูลึกกว่าเดิมโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยการอุดตันของขี้หูนี้ทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราวตามมา คุณควรระมัดระวังตัวเองหากต้องรักษาอาการขี้หูอุดตันเองที่บ้าน ถ้าหากมีอาการขี้หูแข็งอุดตันเรื้อรัง ควรไปพบเเพทย์ทันที โดยปกติการรักษาการอุดตันของขี้หูทำได้อย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวดรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูการได้ยินให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง  สาเหตุของการเกิดขี้หูอุดตัน...

Read more

ภูมิแพ้อากาศ (Allergic Rhinitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภูมิแพ้อากาศคืออะไร  โรคภูมิแพ้อากาศ (Allergic Rhinitis) คือการที่ร่างกายเกิดปฎิกริยากับสารก่อภูมิแพ้ เป็นสารที่ไม่เกิดอันตรายอย่างอื่น นอกจากอาการแพ้ ภูมิแพ้อากาศหรือไข้ละอองฟางเป็นอาการภูมิแพ้ที่ตอบสนองการแพ้สารก่อให้เกิดภูมิแพ้โดยเฉพาะ ละอองเกสรดอกไม้ เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบมากที่สุดในอาการของภูมิแพ้อากาศ อาการภูมิแพ้เหล่านี้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนของอากาศด้วย อาการภูมิแพ้อากาศ อาการภูมิแพ้อากาศที่พบเจอโดยทั่วไปมีดังนี้: มีอาการจาม (Sneezing) มีอาการน้ำมูกไหล อาการคัดจมูก อาการคันจมูก อาการไอ...

Read more

จาม (Sneezing) : อาการ สาเหตุ การป้องกัน การรักษาอาการจาม

การจามหรือ (Sneezing) คือการที่ร่างกายพยามกำจัดอนุภาคที่ระคายเคืองออกจากจมูก หรือคอของคุณ การจามนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือน แต่อย่างไรก็ตามการจามนั้นไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายแต่อย่างใด  สาเหตุของการจาม การจามนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อโพรงจมูกมีอนุภาคแปลกปลอม โดยเยื่อเมือกของจมูกจะทำการกระตุ้นฮีสทามีนซึ่งจะกระตุ้นให้ฮิสทามีนหลั่ง โดยหลังจากสารนี้ถูกหลั่งออกมาก็จะมีการส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองเพื่อกระตุ้นการจาม เพื่อการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ฝุ่น และแบคทีเรีย นอกจากนี้แล้วการจามยังมีปัจจัยอื่นได้ด้วยเช่นกัน : เป็นไข้หวัด(common cold) อาการแพ้(allergy) มลภาวะ ฝุ่น...

Read more

ไซนัสอักเสบ (Sinusitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา ประเภท

ไซนัสอักเสบ (Sinusitis) คือ การติดเชื้อในโพรงไซนัสนำมาสู่การอักเสบ และการอักเสบนี้เรียกว่า ไซนัสอักเสบ  โรคไซนัสอักเสบประมาณกันว่าประชากรทั่วไป 1 ใน 8 คน จะเป็นไซนัสอักเสบในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต  อุบัติการของการเกิดไซนัสอักเสบ   มีแนวโน้มที่เกิดมากขึ้นในฤดูกาลที่มีคนเป็นไข้หวัดหรือมีการอักเสบติดเชื้อในทางเดินหายใจมาก ไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ใหญ่ที่เกิดตามหลังไข้หวัดพบได้ประมาณร้อยละ 0.5-2 และในเด็กพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 สำหรับไซนัสอักเสบเรื้อรังนั้น...

Read more

เจ็บคอ (Sore Throat) : อาการ สาเหตุ การรักกษา

เจ็บคอ (Sore Throat) คือ อาการเจ็บในลำคอที่อาจจะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น คอแห้ง คันคอ เจ็บคอไอมีเสมหะ รวมไปถึงบางครั้งอาจจะเกิดจากอาการเป็นไข้เจ็บคอร่วมด้วย  และการติดเชื้อแบคทีเรียในคอ สาเหตุของอาการเจ็บคอ  อาการเจ็บคอส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อหรือจากปัจจัยแวดล้อมเช่นอากาศแห้ง แม้ว่าอาการเจ็บคออาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว แต่ก็มักจะหายไปเองได้ ยกเว้นเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่นอาการป่วย และการติดเชื้อแบคทีเรียในคอ หรือติดเชื้อไวรัส...

Read more

ทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) ต่อมทอนซิล (Tonsillitis) คืออะไร: ต่อมทอนซิลป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันคอยกำจัดเชื้อโรคในคอไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของร่างกาย ต่อมทอนซิลพบได้หลายตำแหน่งในช่องปาก หากมีความผิดปกติ หรือเกิดการติดเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียจะส่งผลให้เป็นภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)  ทอนซิลอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย สเตรปโทคอกค (Streptococcal bacteria) เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการเจ็บคอ หรือคออักเสบได้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เป็นแทรกซ้อนร้ายแรงได้...

Read more

ปากนกกระจอก (Angular Cheilitis): อาการ สาเหตุ การรักษา

ปากนกกระจอก (Angular Cheilitis) คือโรคที่เกิดแผลบริเวณมุมปาก แผลจะเกิดขึ้นได้ทั้งด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจจะทั้งสองด้านในบริเวณมุมปาก บริเวณแผลมีรอยแดง ก่อให้เกิดอาการอักเสบ ปากนกกระจอกมีระยะเวลาการอักเสบเพียงไม่กี่วัน ปากนกกระจอกพบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ อาการของปากนกกระจอก  อาการปากนกกระจอก จะสังเกตได้จากมุมปากเป็นแผล บริเวณที่เป็นแผลจะมีลักษณะสีแดง และมีอาการอักเสบ  มีอาการปวด อักเสบ   บริเวณแผลมีเลือดออก  ขณะพูดจะรู้สึกเจ็บมุมปากและตึง บริเวณมุมปาก...

Read more

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever): อาการ วิธีรักษา สาเหตุ การวินิฉัย

ไข้อีดำอีแดงคืออะไร ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) หรือที่เรียกกันว่าสการ์ลาติน่าเป็นเชื้อที่เกิดมาจากการเริ่มต้นของผู้ป่วยที่มีคออักเสบ จะมีลักษณะอาการเป็นผื่นแดงตามร่างกาย ผู้ป่วยจะมักมีไข้สูงและมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย   และมีการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปเอ (Group A Streptococcus) ไข้อีดำอีแดง (Scarlet Fever) มักเกิดขึ้นกับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 15...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.