เริมที่ปาก หรือ (Cold Sores): อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง วิธีรักษา

สาเหตุการของเริมที่ปากคืออะไร เริมที่ปากเกิดจากอะไร herpes labialis คือแผลพุพอง ตุ่มใสที่ริมปีปาก มีของเหลวเกิดขึ้นบริเวณปากหรือรอบๆ ทำให้เป็นแผลที่ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส herpes simplex type 1 virus (HSV-1) เป็นโรคติดต่อที่สามารถส่งผ่านไปยังบุคคลอื่นได้ผ่านการ สัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่นการจูบ บางครั้งหากรับเชื้อมาแล้วอาจจะไม่แสดงอาการในทันที แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ แต่หากเป็น herpes simplex type 2 virus (HSV-2) จะทำให้เป็นเริมที่อวัยวะเพศ  ทุกคนสามารถได้รับเชื้อไวรัสเริมได้โดยการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยทางน้ำลาย … Read More