โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคย้ำคิดย้ำทำ Obsessive-compulsive disorder (OCD) เป็นภาวะสุขภาพจิตเรื้อรังที่มีอาการทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมา 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยโรคนี้มักจะทำการตรวจหรือเช็คกิจวัตรประจำวันบางอย่างซ้ำ ๆ กันหลายครั้งเช่นอาจจะตรวจดูประตูว่าล็อคแล้วหรือยังหลาย ๆ ครั้ง หรือคิดว่ากระจกไม่สะอาดก็จะทำการถูหรือขัดกระจกซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน หรือเมื่อไปทำอย่างอื่นแล้วก็จะกลับมาเช็ดกระจกอีก โดยเกินความจำเป็น

กำลังโหลด

Obsessive Compulsive Disorder

อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ

พฤติกรรมที่ทำซ้ำ ๆ กันที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ OCD โดยทั่วไปมักใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันและรบกวนชีวิตประจำวัน

การย้ำคิดและหมกมุ่น

สิ่งเหล่านี้ทำให้ความคิดหรือแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยผู้ป่วยอาจจะมีความวิตกกังวลที่มากเกินไปจนบางครั้งก่อให้เกิดความเครียด

ความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกดอาจเกินกว่าจะอดทนได้ทำให้พวกเขามีพฤติกรรมในการทำบางอย่างซ้ำ ๆ กันเพื่อลดความวิตกกังวลที่มี

การย้ำทำ

คือการกระทำบางอย่างที่ผู้ป่วยกังวลซ้ำ ๆ กันเช่นการกังวลว่ามือจะมีเชื้อโรคจึงล้างมือบ่อย ๆ บางครั้งบ่อยเกินความจำเป็น ซึ่งการกระทำนี้สามารถช่วยผู้ป่วย บรรเทาความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดจากความหมกมุ่นได้ชั่วคราว  โดยอาการย้ำทำนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยมีความกังวลในเรื่องอะไร ก็จะทำสิ่งนั้นซ้ำ ๆ กันไป 

การรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ

แผนการรักษาสำหรับโรควิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD จะใช้ทั้งปรึกษาจิตแพทย์ และบำบัดด้วยยา โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาโดยการพบจิตแพทย์และรับประทานยาไปพร้อม ๆ กันซึ่งจะได้ผลดีที่สุด

กำลังโหลด

การใช้ยา

ยากล่อมประสาทโดยแพทย์อาจสั่งจ่ายเพื่อช่วยลดอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำ  

Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) เป็นยากล่อมประสาทที่ใช้เพื่อลดพฤติกรรมหมกมุ่นและการทำสิ่งหนึ่งซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง

การบำบัดทางจิต

การเข้าพบจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสามารถช่วยจัดหาวิธีที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดและพฤติกรรมได้

Cognitive behavior therapy (CBT) เป็นการบำบัดทางสติ การสัมผัสและการตอบสนองเป็นประเภทของการบำบัดด้วยการพูดคุยที่ได้ผลกับคนจำนวนมาก

การป้องกันการสัมผัสและการตอบสนอง (ERP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ OCD จัดการกับความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับความคิดครอบงำในรูปแบบอื่น ๆ แทนที่จะไปทำกิจกรรมที่หมกมุ่นนั้น ๆ 

อะไรคือสาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD แต่นักวิจัยเชื่อว่าบางส่วนของสมองอาจไม่ตอบสนองต่อสารเซโรโทนินตามปกติ  

พันธุกรรมมีส่วนในการเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคย้ำคิดย้ำทำเช่นกัน

หากคนในครอบครัวของคุณป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ OCD 25 เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกัน

ประเภทของโรคย้ำคิดย้ำทำ

มีความหมกมุ่นและย้ำคิดย้ำทำหลายประเภท ที่รู้จักกันดี ได้แก่ :

  • ความหมกมุ่นที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการปนเปื้อน ของเชื้อโรค ส่งผลให้ต้องทำความสะอาดล้างมือหรือทำความสะอาดอื่น ๆ ซ้ำ ๆ กัน
  • ความหมกมุ่นเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบส่งผลให้ต้องทำซ้ำ ๆ กันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

และอาการหมกมุ่นอื่น ๆ มีดังนี้ : 

  • กลัวการเกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น
  • สะสมของบางอย่างมากเกินไป
  • พูดอะไรซ้ำ ๆ บ่นงึมงำคำเดิม ๆ 
  • มีความคิดที่ไม่เหมาะสมเรื่องเพศ
  • มีความคิดที่จะทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply