โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคท้าวแสนปมคือ โรคท้าวแสนปม หรือ (Neurofibromatosis) คือ โรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ เกิดจากเนื้องอก บริเวณแนวเส้นประสาท ที่อยู่ในสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท อาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของโครโมโซม โรคท้าวแสนปมแบ่งเป็น 3  ประเภท ซึ่งอาการทั้ง 2 ชนิดนั้นก็มีเนื้องอกเติบโตในส่วนต่างๆของร่างกาย โรคท้าวแสนปม Neurofibromatosis  ชนิดที่ 1มีเนื้องอกไปเติบโตที่เนื้อเยื่อและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เกิดจากปัญหาโรคผิวหนังทำให้ผิวหนังผิดปกติ โดยผิวหนังจะมีจุดสีน้ำตาลหลายจุด รวมทั้งมีก้อนนิ่ม ๆ เกิดขึ้น  กระดูกของผู้ป่วยจะถูกทำลาย เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด โดยอาการจะแสดงตั้งแต่แรกคลอด … Read More

โรคเรื้อน (Leprosy) : อาการ สาเหตุ การรักษา โรคแทรกซ้อนที่

โรคเรื้อน (Leprosy) คือ โรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการทางผิวหนัง กล้ามเนื้อ และตามปลายประสาทต่าง ๆ เช่น มีแผล ผื่นแดง หรือผื่นสีจางตามผิวหนัง ร่วมกับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความรู้สึกลดลง หรืออาจตาบอดและเป็นอัมพาต(Pararysis)ได้หากเชื้อมีการลุกลามรุนแรง โดยโรคนี้สามารถติดต่อสู่บุคคลอื่นจากเยื่อของเหลวที่ติดเชื้ออย่างน้ำมูกและน้ำลาย ผ่านการไอ จาม หรือการพูดคุยในระยะประชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium leprae ส่วนใหญ่จะมีผลต่อประสาทของแขนขาผิวหนังเยื่อบุจมูกและทางเดินหายใจส่วนบน โรคเรื้อนก่อให้เกิดแผลที่ผิวหนังทำความเสียหายต่อเส้นประสาทและทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากไม่ได้รับการดูแลที่ดีก็อาจทำให้เสียโฉมอย่างรุนแรงและพิการอย่างมีนัยสำคัญ โรคเรื้อนมักพบได้ทั่วไปในหลายประเทศโดยเฉพาะในเขตร้อนหรือกึ่งเขตร้อน อาการของโรคเรื้อนมีอะไรบ้าง? อาการหลักๆของโรคเรื้อน กล้ามเนื้ออ่อนแรง อวัยวะที่ส่วนปลายประสาทมีอาการชาหรือไม่มีความรู้สึก … Read More

โรคประสาทหลอน (Hallucinations) : อาการ สาเหตุ การรักษา

อาการประสาทหลอน (Hallucinations) เป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่ปรากฏขึ้นจริง แต่ถูกสร้างขึ้นโดยความคิดของผู้ป่วย โดยสามารถส่งผลต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าของ เช่น คุณอาจได้ยินเสียงที่ไม่มีใครในห้องสามารถได้ยินหรือเห็นภาพที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริง อาการเหล่านี้เกิดจากความเจ็บป่วยทางจิตใจ ผลข้างเคียงของยา หรือความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น โรคลมชักหรือความผิดปกติจากการเมาสุรา ผู้ป่วยอาจต้องไปพบจิตแพทย์ นักประสาทวิทยาหรือแพทย์ทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการประสาทหลอนที่ผู้ป่วยมี การรักษา ได้แก่ การใช้ยารักษา แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อปรับปรุงอาการประสาทหลอน ประเภทของประสาทหลอน ประสาทหลอนอาจส่ผลต่อการมองเห็น การรับรู้กลิ่น รสชาติ การได้ยิน หรือประสาทสัมผัสในร่างกาย อาการประสาทหลอน … Read More

ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral Neuropathy) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปลายประสามอักเสบ (Peripheral Neuropathy) คือการที่ระบบประสามที่รับคำสั่งจากสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากเกิดโรคหรือความผิดปกติขึ้นกับเส้นประสาทเหล่านั้น  โดยระบบประสาทส่วนปลายของคุณเชื่อมต่อเส้นประสาทจากสมองและไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนกลางไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น แขน มือ เท้า ขา อวัยวะภายใน ปาก หน้า การทำงานของเส้นประสาทเหล่านี้คือการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความรู้สึกทางร่างกายกลับไปที่สมองของคุณ เส้นประสาทส่วนปลายเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทเหล่านี้ทำงานผิดปกติเพราะถูกทำลาย หรือถูกรบกวนการทำงาน ซึ่งจะส่งสัญญาณความเจ็บปวดเมื่อไม่มีสิ่งใดก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรืออาจไม่ส่งสัญญาณความเจ็บปวดถึงแม้ว่ามีบางสิ่งที่ทำร้าย  นี่อาจเป็นเพราะ อาการบาดเจ็บ เจ็บป่วยอย่างเป็นระบบ การติดเชื้อ โรคเรื้อรัง ในการรักษาโรคนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาว่าเส้นประสาทส่วนปลายนั้นมีปัญหาเป็นผลมาจากสภาพที่ร้ายแรงหรือไม่ ประเภทของเส้นประสาทส่วนปลาย เส้นประสาทส่วนปลายมีมากกว่า 100 ชนิด … Read More

โรคสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคสมาธิสั้น Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) คือ ความผิดปกติของสภาพจิตใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่มากเกินกว่าปกติและกระทำอย่างหุนหันพลันแล่น ผู้ป่วยสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาในการใช้สมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการนั่งอยู่นิ่งๆ เป็นเวลานาน โดยอาการนี้สามารถเกิดได้ในวัยผู้ใหญ่รวมถึงเด็กสมาธิสั้น ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตใน พ.ศ.2555 พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 มีอัตราป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 8.1 หรือคาดว่ามีประมาณ 470,000 คนทั่วประเทศ ภาคใต้มีความชุกสูงสุดร้อยละ 11.7 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 9.4 ภาคกลางร้อยละ 6.7 กทม.ร้อยละ 6.5 ต่ำสุดที่ภาคเหนือ … Read More