โรคลิ้นหัวใจรั่ว (Mitral valve disease) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคลิ้นหัวใจรั่ว (Mitral valve disease) คือ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว  โดยลิ้นหัวใจไมตรัลนั้นตั้งอยู่ที่ห้องหัวใจด้านซ้าย ลิ้นหัวใจทำหน้าที่อะไร? ลิ้นหัวใจนั้นทำหน้าที่ควบคุมให้เลือดไหลเวียนอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว เกิดขึ้นเมื่อลิ้นหัวใจไมตรัลไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปยังห้องด้านซ้าย ด้วยเหตุนี้หัวใจของคุณจึงไม่สูบฉีดเลือดออกจากห้องหัวใจห้องล่างซ้ายอย่างเพียงพอ ต่อการนำออกซิเจนผ่านทางเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ โดยสามารถทำให้อาการเหนื่อยล้า และหายใจถี่ได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วเริ่มแรกจะไม่พบอาการใด ๆ แต่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาโรค อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนร้ายแรงที่อันตรายต่อชีวิต เช่น หัวใจล้มเหลว หรือหัวใจเต้นผิดปกติ (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ)

กำลังโหลด

โรคลิ้นหัวใจรั่ว (Mitral valve disease)

ประเภทของโรคลิ้นหัวใจไมตรัล

มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ

การตีบคือ ลิ้นของหัวใจเปิดแคบมากกว่าปกติ ซึ่งหมายความว่าเลือดจะไหลผ่านช่องนั้นได้น้อยลง โดยทำให้เลือดไปเลี้ยง

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลโป่งพอง

อาการของลิ้นหัวใจที่โป่งพองขึ้น แทนที่จะปิดกั้นอย่างแน่นหนา เมื่อลิ้นปิดไม่สนิทและอาจเกิดไหลย้อนกลับของเลือด

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว

เลือดรั่วไหลจาลิ้นหัวใจ และไหลย้อนกลับไปยังห้องหัวใจด้านซ้าย เมื่อมีการสูบฉีดเลือด

สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจ

สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจแต่ละประเภทแตกต่างกันไป

กำลังโหลด

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ (Mitral valve stenosis) มักสืบเนื่องมาจากอาการไข้รูมาติก โดยปกติจะเป็นโรคในวัยเด็ก ไข้รูมาติกเป็นผลมาจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส ไข้รูมาติกเป็นโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงของไข้อีดำอีแดง

ข้อต่อและหัวใจนั้นเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากไข้รูมาติก ข้อต่อจะเกิดอาการอักเสบซึ่งนำไปสู่ความพิการชั่วคราว หรืออาจจะถาวร ในขณะที่ส่วนต่างๆของหัวใจก็สามารถอักเสบ และนำไปสู่ความผิดปกติที่เกี่ยวกับหัวใจดังนี้ :

 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

หากลิ้นหัวใจไมตรัลอักเสบหรือได้รับบาดเจ็บ ก็สามารถนำไปสู่ภาวะหัวใจเรื้อรังที่เรียกว่า โรคหัวใจรูมาติก อาการของโรคหัวใจรูมาติกอาจไม่ปรากฏ จนกว่าจะถึงเวลา 5-10 ปี หลังจากโรคไข้รูมาติก

สาเหตุโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบนั้นพบได้ยาก โดยประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้:

 • เลือดอุดตัน
 • การสะสมแคลเซียม
 • ข้อบกพร่องด้านหัวใจโดยกำเนิด
 • ได้รับการรักษาด้วยรังสี
 • เนื้องอก

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลโป่งพอง

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลโป่งพอง (Mitral valve prolapse) ไม่มีสาเหตุเฉพาะแน่ชัด แต่มีแนวโน้มพบในผู้ที่มีประวัติว่ามีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ และเงื่อนไขสุขภาพอื่น ๆ เช่น Scoliosis และปัญหาเนื้อเยื่อหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว

หลายๆ ปัจจัยจากปัญหาด้านหัวใจสามารถเป็นสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้ โดยอาจมีการพัฒนาไปสู่การเป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้หากมีปัจจัยเหล่านี้:

 • หัวใจวาย
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ
 • ไข้รูมาติก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อของหัวใจ หรือการสึกหรอของลิ้นหัวใจไมตรัล สามารถนำไปสู่การไหลย้อนกลับของเลือดที่ลิ้นหัวใจไมตรัลได้

อาการผิดปกติของลิ้นหัวใจไมตรัล?

อาการโรคลิ้นหัวใจรั่วขึ้นกับปัจจัยที่เกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจ อาจจะไม่ปรากฏอาการใดๆ หรือจะปรากฏอาการดังต่อไปนี้:

 • ไอ
 • หายใจถี่โดยเฉพาะหลังออกกำลังกาย หรือนอนราบ
 • เมื่อยล้า
 • วิงเวียนศีรษะ

ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอก ในบางครั้งรู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอหรือเร็วเกินไป

อาการของโรคลิ้นหัวใจทุกชนิดมักจะค่อยๆพัฒนา อาการจะปรากฏขึ้นเมื่อร่างกายมีความเครียด เช่น ตั้งครรภ์ หรือมีการติดเชื้อ เป็นต้น

การรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลผิดปกติ?

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง แพทย์จะทำการรักษาดังนี้

การให้ยารักษาโรคลิ้นหัวใจ

หากจำเป็นต้องได้รับการรักษา แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการรักษาด้วยยา ไม่มียาชนิดใดที่สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างของลิ้นหัวใจไมตรัลได้ แต่ยาที่แพทย์ให้จะช่วยบรรเทาอาการได้เท่านั้น โดยประกอบไปด้วย:

 • Antiarrhythmics รักษาอาการหัวใจเต้นผิดปกติ
 • Anticoagulants ช่วยให้เลือดไหลน้อยลง
 • Beta blockers ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลง
 • Diuretics ลดการสะสมของเหลวในปอด

ซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

แพทย์จะทำการเสนอแผนการรักษาให้ผู้ป่วย เช่น กรณีโรคลิ้นหัวจไมตรัลรั่ว หมอจะแนะนำการรักษาโดยทำบอลลูนหัวใจ ช่วยในการเปิดปิดของลิ้นหัวใจ

การผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว

หากผู้ป่วยมีอาการลิ้นหัวใจรั่วรุนแรง อาจจำเป็นต้องผ่าตัด กรณีที่แพทย์ไม่สามารถซ่อมแซมลิ้นหัวใจได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ อาจเป็นการทดแทนทางชีวภาพจากวัว หมู หรือผู้คนที่เสียชีวิต

ภาพรวมการรักษา

เมื่อลิ้นหัวใจไมตรัลไม่ทำงานเป็นปกติ การไหลเวียนของเลือดที่ออกจากหัวใจก็จะผิดปกติตาม ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหล้า หรือหายใจถี่ หรืออาจจะไม่พบอาการใดๆ เลย แพทย์จะใช้การทดสอบที่หลากหลายเพื่อวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และเตรียมแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply