โรคเมอร์ส

โรคเมอร์ส (MERS) :อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเมอร์ส หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) 

หรือกลุ่มโรคอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus :MERS CoV) ซึ่งระบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง  

กำลังโหลด

ผู้ป่วยบางรายมีประวัติสัมผัสกับสัตว์และดื่มน้ํานมดิบจากสัตว์เช่นอูฐ อู จึงได้ข้อสรุปการติดเชื้อระหว่างสัตว์สู่คน และเมื่อคนติดเชื้อมาแล้วยังสามารถแพร่กระจายโรคนี้ไปยังบุคคลอื่นได้เช่นกัน 

อาการของโรคเมอร์ส

ระยะฟักตัวของโรคเมอร์สใช้ระยะเวลาประมาณ 2-14 วัน โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ MERS มักมีอาการดังนี้

โดยโรคเมอร์สนี้มีความรุนแรงต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ติดเชื้อ ในบางรายอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยผู้ป่วยร้อยละ 85 เป็นผู้ป่วยที่มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย   

สาเหตุของโรคเมอร์ส

แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของโรค แต่จากการวินิฉัยในผู้ป่วยหลายรายมีประวัติสัมผัสกับสัตว์และดื่มน้ํานมดิบจากสัตว์อูฐ  แพทย์จึงสันนิษฐานว่าอูฐ เป็นสัตว์พาหะหลักที่อาจนําเชื้อมาสู่คนได้ และหลังจากนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วสามารถส่งผ่านเชื้อนี้สู่บุคคลอื่น จากการไอ หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่น เสมหะ น้ำลาย  

การรักษาโรคเมอร์ส

การรักษาปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาแต่จะเป็นการรักษาตามอาการ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเมอร์ส

ผู้ป่วยโรคเมอร์สจะมีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน อาจทำให้หายใจไม่ออก  หายใจไม่อิ่ม และโรคแทรกซ้อนเช่นปอดบวม  ไตวายเฉียบพลันสามารถเกิดได้ในกรณีร้ายแรง ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภูมิคุ้นต่ำหรือเป็นโรคเบาหวานอาจมีอาการรุนแรงและมีความเสี่ยงต่อชีวิต ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก 

กำลังโหลด

การป้องกันโรคเมอร์ส

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค MERS แต่วิธีการป้องกันตามมาตรการเบื้องต้นมีดังนี้

  • ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ
  • สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
  • ปิดปากเมือไอ หรือจาม
  • ไม่ไปในสถานที่แออัด
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ซักเสื้อผ้าและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรค 
  • ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อผิวที่ได้รับการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอด้วยสารฟอกขาวที่ใช้ภายในบ้านชนิดเจือจางอัตรา 1:99

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply