มะเร็งปอด

มะเร็งปอด (Lung Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

มะเร็งปอด (Lung Cancer)  คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในปอด ชนิดที่พบมากที่สุดคือมะเร็งปอดเซลล์ที่ไม่ใช่ขนาดเล็ก (NSCLC)

มะเร็งปอดที่มีเซลล์ขนาดเล็ก (SCLC) เติบโตและแพร่กระจายเร็วกว่าชนิด NSCLC ในบางกรณีเนื้องอกของมะเร็งปอดมีทั้งเซลล์ NSCLC และ SCLC เนื้องอกในปอดจะเจริญเติบโตขึ้น และแสดงอาการในภายหลัง อาการเริ่มแรกคล้ายๆ อาการหวัดหรืออาการอื่นๆ  ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกไม่ได้เข้ารับการรักษาในทันที ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรคมะเร็งปอดมักตรวจวินิจฉัยแล้วไม่พบว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะแรก

กำลังโหลด

โรคมะเร็งปอด

อาการของมะเร็งปอด

อาการของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ไม่ใช่ขนาดเล็กและมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก จะมีอาการเหมือนกัน 

อาการเริ่มแรกมีดังนี้ :

 • ไอเสมหะหรือไอมีเลือด
 • เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก เมื่อหายใจเข้าลึก ๆ เวลาหัวเราะ หรือเวลาไอ
 • มีเสียงแหบ
 • หายใจถี่
 • หายใจดัง
 • ความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า และเฉื่อยชา 
 • ความอยากอาหารลดลงและน้ำหนักลด

อาจติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบ

เมื่อเซลล์มะเร็งมีการแพร่กระจาย จะออกอาการมากขึ้น ตรงกับตำแหน่งของเนื้องอกที่เกิดขึ้นใหม่ บริเวณดังกล่าว เช่น :

 • ต่อมน้ำเหลือง: มีลักษณะเป็นก้อนโดยเฉพาะที่คอหรือกระดูกไหปลาร้า
 • กระดูก: อาการปวดกระดูกโดยเฉพาะที่ด้านหลังซี่โครงหรือสะโพก
 • สมองหรือกระดูกสันหลัง: ปวดศีรษะ(headache) วิงเวียนศีรษะ หรือสูยเสียสมดุลในการทรงตัว 
 • ตับ: สีเหลืองของผิวหนังและดวงตา (ดีซ่าน)

เนื้องอกที่ด้านบนของปอดสามารถส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทใบหน้านำไปสู่บริเวณหนังตาของเปลือกตาข้างใดข้างหนึ่ง รูม่านตาเล็กหรือตาแห้ง อาการเหล่านี้เรียกว่ากลุ่มอาการฮอร์เนอร์ และยังมีอาการปวดไหล่ร่วมด้วย

กำลังโหลด

เนื้องอกหรือก้อนมะเร็งสามารถดันหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ที่ลำเลียงเลือดระหว่างศีรษะ แขนและหัวใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบวมของใบหน้า คอ หน้าอกด้านบนและแขน

มะเร็งปอดอาจสร้างสารที่คล้ายกับฮอร์โมนทำให้เกิดอาการหลายอย่างที่เรียกว่าซินโดรม paraneoplastic ซึ่งมีอาการต่างๆ ดังนี้ :

สาเหตุมะเร็งปอด

ทุกคนสามารถเป็นมะเร็งปอดได้  สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่ สารจากบุหรี่จะเริ่มทำลายทำลายเนื้อเยื่อปอด และการได้รับควันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปอดถูกทำลาย เมื่อเซลล์ในปอดได้รับความเสียหาย เซลล์ก็จะเริ่มทำงานผิดปกติ ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปอด เซลล์มะเร็งปอดขนาดเล็กมักจะไวปฏิกิริยาหากผู้ป่วยสูบบุหรี่อย่างหนัก การงดสูบบุหรี่จะลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดได้ดีที่สุด

การหายใจเอาสารอันตรายอื่น ๆ โดยเฉพาะในระยะเวลานานอาจทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ มะเร็งปอดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Mesothelioma มักเกิดจากการสัมผัสกับแร่ใยหิน

สารอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ เช่น :

 • สารหนู
 • แคดเมียม
 • โครเมียม
 • นิกเกิล
 • ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิด
 • ยูเรเนียม

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาอาจทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งปอดได้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าสูบบุหรี่หรือสัมผัสกับสารก่อมะเร็งอื่น ๆ

ระยะของมะเร็งปอด

ระยะของมะเร็งสามารถบอกได้ว่ามะเร็งแพร่กระจายในร่างกายไปแค่ไหน จึงจะได้เริ่มการรักษาตามระยะของมะเร็ง โอกาสที่จะรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสำเร็จ ก็ต่อเมื่อสามารถเริ่มรักษาได้ในระยะแรก โรคมะเร็งปอดจะไม่แสดงอาการเด่นชัดมากในระยะแรกๆ แต่ส่วนใหญ่จะสามารถวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด ก็ต่อเมื่อมะเร็งได้แพร่กระจายมากขึ้นแล้ว 

มะเร็งปอดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 ชนิด คือ ชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก (non-small cell lung cancer)  และชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (small cell lung cancer)

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก (non-small cell lung cancer): 

ระยะที่ 1: เป็นระเร็งปอดระยะแรกและพบมะเร็งในปอด แต่ยังไม่แพร่กระจายภายนอกปอด

ระยะที่ 2: พบมะเร็งในปอดและต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียง

ระยะที่ 3: มะเร็งอยู่ในปอดและต่อมน้ำเหลืองตรงกลางหน้าอก

ระยะที่ 3A: พบมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง แต่อยู่ที่ด้านเดียวกับหน้าอก ในที่ที่เซลล์มะเร็งเริ่มเจริญเติบโต

ระยะที่ 3B: มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ตรงข้ามหน้าอก หรือต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้า

ระยะที่ 4: เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายซึ่งจะพบมะเร็งแพร่กระจายไปยังปอดทั้งสองเข้าไปในบริเวณรอบ ๆ ปอดหรือไปยังอวัยวะระยะไกลแล้ว

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer)

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer) มี  2 ระยะ ในระยะที่จำกัด มะเร็งจะพบได้เพียงปอดเดียวหรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเดียวกับหน้าอก 

ระยะที่เซลล์มระเร็งแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ไปยังบริเวณดังนี้:

 • เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปในปอดข้างเดียว
 • ไปยังที่ปอดอีกข้าง
 • ไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
 • ไปยังของเหลวรอบ ๆ ปอด
 • ไปยังไขกระดูก
 • ไปยังอวัยวะระยะไกล

ในช่วงเวลาของการวินิจฉัย อัตรา 2 ใน 3 พบว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก SCLC ซึ่งเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปในระยะไกลแล้ว

มะเร็งปอดและอาการปวดหลัง

อาการปวดหลังเป็นเรื่องธรรมดาในคนทั่วไป และอาจทำให้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคมะเร็งปอด บางคนอาจมีอาการปวดหลังที่ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด  แต่บางรายคนที่เป็นมะเร็งปอดก็อาจจะไม่มีอาการปวดหลัง แต่สำหรับบางคนอาการปวดหลังอาจเป็นโรคมะเร็งในอาการเริ่มแรก

อาการปวดหลังอาจเกิดจากความดันของเนื้องอกก้อนโตในปอด นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครง หากเซลล์เจริญเติบโตขึ้น เนื้องอกมะเร็งสามารถทำให้เกิดการกดทับของไขสันหลังได้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่ ซึ่งรวมถึงบุหรี่ซิการ์และแบบท่อ ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีสารพิษนับพัน การหายใจสูดควันเข้าไปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเช่นกัน การสัมผัสกับเรดอนซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอด เรดอนลอยขึ้นจากพื้นดินเข้าสู่อาคารผ่านรอยแตกเล็ก ๆ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปอดในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

หากได้สัมผัสกับสารพิษอย่างต่อเนื่องจะเกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากยิ่งขึ้น เช่นแร่ใยหิน หรือไอเสียดีเซล

ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ :

 • ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
 • มีประวัติส่วนตัวของมะเร็งปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูบบุหรี่อย่างหนัก
 • ผ่านการทำรังสีบำบัดมาก่อน

มะเร็งปอดและการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดทำให้เกิดมะเร็งปอด 9 ใน 10 นอกจากบุหรี่แล้วการสูบซิการ์และการสูบบุหรี่ยังเกี่ยวข้องงกับการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย ยิ่งถ้าสูบบุหรี่ในปริมาณที่มากและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่โอกาสในการเกิดมะเร็งปอดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

การหายใจสูดควันหรือการอยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ก็สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดเช่นกัน หากผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน หรือเป็นส่วนมากของการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อสูดควันบุหรี่สารเคมีนี้จะถูกส่งตรงไปยังปอดซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายทันที

ปอดสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกได้เองในตอนแรก แต่หากเนื้อเยื่อปอดได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น หรือถูกทำลายมากยิ่งขึ้นจะยิ่งทำให้ซ่อมแซมได้ยากขึ้น กล่าวคือเมื่อเซลล์ที่ได้รับความเสียหาย เซลล์อาจกลายพันธุ์และเจริญเติบโตจนยากที่จะควบคุม  สารเคมีที่สูดดมเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปทั่วร่างกายเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดอื่น ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ยังคงมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด แต่การเลิกสูบบุหรี่อาจลดความเสี่ยงลง ภายในระยะเวลา 10 ปีของการเลิกสูบบุหรี่

การวินิจฉัยมะเร็งปอด

หลังจากการตรวจร่างกายแพทย์จะบอกวิธีเตรียมตัวสำหรับการทดสอบเฉพาะเช่น:

 • การตรวจโดยการถ่ายภาพ: สามารถตรวจพบมวลผิดปกติในการสแกนด้วย X-ray, MRI, CT และ PET การสแกนเหล่านี้ให้รายละเอียดมากขึ้นและค้นหารอยโรคที่เล็กลง
 • เซลล์เสมหะ: ถ้าผลิตเสมหะเมื่อมีอาการไอ การตรวจมะเร็งปอดด้วยกล้องจุลทรรศน์สามารถตรวจได้ว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่

การตรวจชิ้นเนื้อสามารถระบุได้ว่าเซลล์มะเร็งเป็นมะเร็งหรือไม่ ตัวอย่างเนื้อเยื่อสามารถรับได้โดย:

 • การส่องกล้องหลอดลม : ในขณะที่อยู่ในความเย็นหลอดไฟที่ส่องผ่านลำคอและเข้าไปในปอดช่วยให้ตรวจร่างกายได้ใกล้ขึ้น
 • การส่องกล้องดูเมดิเอสตินั่ม : แพทย์จะผ่ารอยแผลที่ฐานของคอ และใช้เครื่องมือผ่าตัดใช้ในการเก็บตัวอย่างจากต่อมน้ำเหลือง มักจะดำเนินการในโรงพยาบาลภายใต้การดมยาสลบ
 • เข็ม: ใช้การทดสอบการถ่ายภาพเป็นแนวทางเพื่อที่เข็มจะถูกแทรกผ่านผนังหน้าอกและเข้าไปในเนื้อเยื่อปอด การตรวจชิ้นเนื้อเข็มยังสามารถใช้ในการทดสอบต่อมน้ำเหลือง

ตัวอย่างเนื้อเยื่อจะถูกส่งไปยังนักพยาธิวิทยาเพื่อทำการวิเคราะห์ หากผลลัพธ์เป็นบวกสำหรับโรคมะเร็งอาจจะมีการทดสอบเพิ่มเติมเช่น การสแกนกระดูกสามารถช่วยตัดสินว่ามะเร็งแพร่กระจายและช่วยในการแสดงละคร

สำหรับการทดสอบนี้คุณจะได้รับสารเคมีกัมมันตรังสี ในบริเวณที่ผิดปกติของกระดูกจะถูกเน้นบนภาพ การสแกน MRI, CT และ PET ยังใช้สำหรับการจัดเตรียม

การรักษาโรคมะเร็งปอด

หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้ว การดูแลรักษาแพทย์โดยตรงดังนี้ :

 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าอกและปอด (ศัลยแพทย์ทรวงอก)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านปอด (แพทย์ระบบทางเดินหายใจ)
 • แพทย์ด้านเนื้องอกวิทยา
 • เนื้องอกรังสี

ควรพูดคุยปรึกษาวิธีการรักษากับแพทย์โดยตรงก่อนเข้ารับการรักษา การรักษามะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล มากน้อยขึ้นอยู่กับรายละเอียดเฉพาะของสุขภาพแต่ละบุคคล

ระยะที่ 1 NSCLC: การผ่าตัดเพื่อเอาส่วนของปอดออกอาจเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ อาจแนะนำให้ใช้เคมีบำบัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นอีก

ระยะที่ 2 NSCLC: อาจต้องผ่าตัดเพื่อเอาปอดบางส่วนหรือทั้งหมดออก ซึ่งในการผ่าตัดมะเร็งปอดนี้แพทย์มักจะแนะนำการทำเคมีบำบัด

ระยะที่ 3 NSCLC: อาจใช้วิธีการผสมผสานระหว่างเคมีบำบัด การผ่าตัดและการรักษาด้วยรังสี

ระยะที่ 4 NSCLC: ยากที่จะรักษาเป็นพิเศษ ตัวเลือกรวมถึงการผ่าตัดรังสีเคมีบำบัดการรักษาด้วยการกำหนดเป้าหมายและภูมิคุ้มกันบำบัด

การดูแลตัวเองที่บ้านสำหรับอาการมะเร็งปอด

การเยียวยาที่บ้านและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อาจช่วยบรรเทาอาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งปอดและผลข้างเคียงของการรักษา ควรพูดคุยกับแพทย์ว่าควรทานอาหารเสริมหรือไม่ สมุนไพรสารสกัดจากพืชและการเยียวยาที่บ้านอื่น ๆ อาจรบกวนการรักษาและเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ อย่าลืมปรึกษาการรักษาเสริมทั้งหมดกับแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย ในวิธีการดูแลรักษาต่างๆ เช่น :

 • การนวด: ด้วยนักบำบัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมการนวดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและความวิตกกังวล นักนวดบำบัดบางคนได้รับการฝึกฝนให้ทำงานกับผู้ที่เป็นมะเร็ง
 • การฝังเข็ม: เมื่อดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการฝังเข็มอาจช่วยบรรเทา อาการปวดคลื่นไส้และอาเจียน แต่ก็ไม่ปลอดภัยหากผู้ป่วยมีเลือดน้อยหรือทานยาเจือจางเลือด
 • การทำสมาธิ: การผ่อนคลายและการไตร่ตรองสามารถลดความเครียดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • การสะกดจิต: ช่วยให้ผ่อนคลายและอาจช่วยให้มีอาการคลื่นไส้ปวดและความวิตกกังวล
 • โยคะ: การผสมผสานเทคนิคการหายใจ การทำสมาธิและการยืดกล้ามเนื้อโยคะสามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นโดยรวมและปรับปรุงการนอนหลับ

คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งปอด

ไม่มีอาหารสำหรับรักษาอาการของผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยเฉพาะ แต่ควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ เคล็ดลับการทานอาหารเพื่อการดูแลรักษาปอด มีดังนี้ :

 • รับประทานอาหารทุกครั้งที่มีความอยากอาหาร 
 • หากไม่มีความอยากอาหารให้ลองกินมื้อเล็ก ๆ ตลอดทั้งวัน
 • หากต้องการปรับน้ำหนัก ควรเสริมด้วยอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ อาหารแคลอรี่สูงและเครื่องดื่ม
 • ใช้ชาสะระแหน่และขิงเพื่อบรรเทาระบบย่อยอาหาร
 • หากมีความผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือมีแผลในปากให้หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกเครื่องเทศ
 •  หากมีอาการท้องผูกควรเพิ่มอาหารที่มีไฟเบอร์สูง

มะเร็งปอดและอายุ

เมื่อมะเร็งเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือด เซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปทุกที่ในร่างกาย การได้รับการรักษาในระยะแรก จะเป็นวิธีป้องกันเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ นอกจากปอดได้ดีที่สุด

ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุสุขภาพโดยรวม เนื่องจากอาการเริ่มแรกไม่สามารถสังเกตได้ และมะเร็งปอดจะถูกวินิจฉัยในระยะต่อมา และการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย จะมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล  


ลิ้งค์ด้านล่างเป็นแหล่งที่มาข้อมูลบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply