โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease): อาการ การวินิจฉัย สาเหตุ

โรคคาวาซากิคืออะไร 

โรคคาวาซากิ หรือ (Kawasaki disease) คือ อาการของโรคต่อมน้ำเหลืองที่ โรคที่ทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอย ทำให้หลอดเหลือดหัวใจโป่งพอง  มีผลต่อต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยและ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคหัวใจในเด็ก โรคคาวาซากิ (Kawasaki) มักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โรค นี้อาจจะทำให้หัวใจอักเสบ และหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคนี้อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันได้ ในประเทศไทยพบเด็กทีเป็นโรคคาวาซากิคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2519

โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)
โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)

สาเหตุของโรคคาวาซากิ

กำลังโหลด

สาเหตุที่แท้จริงของโรคคาวาซากินั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดโรคคาวาซากินี้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับจุลินทรีย์บางชนิด ไปกระตุ้นปฏิกริยาทางระบบภูมิคุ้มกันให้ผิดปกติ และโรคนี้มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่เฉพาะเจาะจงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กเชื้อสายเอเชียเท่านั้น บางครั้งมือเท้าบวม สาเหตุของมือลอก ร่วมกับอาการบวม เกิดจากไข้คาวาซากิ ดังนั้นผู้ปกครองควรสังเกตุอาการของลูกน้อย

อาการของโรคคาวาซากิ

โรคคาวาซากิแบ่งเป็นสองระยะคือ

wait…

ระยะแรก

ซึ่งอาจจะเป็นได้ถึงสองอาทิตย์ จะมีอาการดังนี้:

 • ต่อมน้ำเหลืองบวม
 • มือบวมเท้าบวม
 • ผื่น (skin rash) ขึ้นตามลำตัว เป็นผื่นที่หน้า
 • อาการไข้สูงมากกว่าห้าวัน
 • ตาแดง
 • ปากบวมแดง
 • อาการลิ้นสตอร์เบอร์รี่
 • ฝ่ามือและฝ่าเท้าสีแดง
 • นิ้วมือลอก นิ้วเท้าลอก ผิวหนังลอก

ในระยะนี้เด็กอาจจะเกิดปัญหาของระบบหัวใจได้

กำลังโหลด

ระยะที่สอง

หลังจากนั้นอาการจะเริ่มภายในสองสัปดาห์หลังจากมีไข้ ผิวที่มือและเท้าของเด็กอาจเริ่มลอกและหลุดออกเป็นแผ่น เด็กบางคนอาจเป็นโรคข้ออักเสบหรือปวดข้อได้ชั่วคราว และจะมีอาการดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

 • สูญเสียการได้ยินชั่วคราว
 • ท้องเสีย
 • ปวดท้อง
 • อาเจียน
 • ถุงน้ำดีขยายใหญ่

การรักษาโรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)

ในเด็กที่เป็นโรคคาวาซากิควรได้รับการรักษาอย่างทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจ 

 • การรักษาแรกคือการให้ยา อิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือดดำ สามารถช่วยลดภาวะเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง แต่ยานี้อาจจะทำให้เด็กเกิดการ แพ้ยาได้(drug allergy) 
 • การให้ยาแอสไพรินลดไข้ ลดอาการปวดบวม 
 • การให้ยาต้านลิ่มเลือด
 • ยากันเลือดแข็งตัว

หลังจากไข้ลงใน 24-48 ชั่วโมง แพทย์จะพิจารณาปรับลดขนาดของยาแอสไพรินลง เพื่อป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดที่อาจก่อให้เกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดที่มีการอักเสบหรือโป่งพอง เพราะลิ่มเลือดจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดและเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นอันตรายมากอาจจะถึงชีวิตได้ 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคคาวาซากิ

25% ใจเด็กที่เป็นโรคคาวาซากิ ที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับหัวใจที่เป็นอาการแทรกซ้อน:

 • ผนังหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • การเต้นของหัวใจผิดปกติ

การวินิจฉัยโรคคาวาซากิ

ตอนนี้ยังไม่มีการทดสอบเฉพาะสำหรับโรคคาวาซากิ และโรคคาวาซากิมักมีความคล้ายคลึงกับโรคหลายโรคเช่น 

 • ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)
 • โรคหัด 
 • การแพ้ยากลุ่มสตีเฟนส์-จอห์นสัน (drug allergy)  
 • โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus) 
 • การรับสารพิษจากปรอท
 • โรคข้ออักเสบในเด็ก

ดังนั้นเมื่อมีอาการคล้ายคลึงกัน แพทย์อาจจะต้องคำนึงถึงอาการของโรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอาจมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบผลกระทบของโรคคาวาซากิที่มีต่อหัวใจ เช่น 

 • การเอกซเรย์ (X-Ray) ที่หน้าอกเพื่อตรวจอาการเตือนของหัวใจล้มเหลว
 • การตรวจเลือด เนื่องจากเด็กที่เป็นโรคคาวาซากิจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง 
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจดูว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ 

โรคนี้สามารถเกิดกับเด็กทารกได้ เด็กอาจจะมีไข้สูงหลายวันและผิวลอกร่วมด้วย โรคคาวาซากิเป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะหลอดเลือดและต่อมน้ำเหลือง ส่วนใหญ่จะมีผลกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี  แต่มันก็สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่แต่ไม่มากนัก


ลิงค์ด้านล่างนี้เป็นแหล่งข้อมูลของบทความของเรา

[ABTM id=1109]

Leave a Reply