โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Cardiomyopathy) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคืออะไร

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Cardiomyopathy) เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ

สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงทำหน้าที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะตีบตันส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอจึงทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ถ้าหากคุณมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่หัวใจห้องล่างซ้าย หัวใจของคุณจะพองโตขึ้นและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนเเรงส่งผลทำให้หัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดได้และทำให้เกิดหัวใจวายได้

กำลังโหลด

แพทย์จะทำการวางแผนการรักษาโรคด้วยการพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัวใจและความสามารถในการทำงานของหัวใจในขณะพยายามรักษาอาการต่างๆของภาวะหัวใจขาดเลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของโรคและช่วยทำให้การทำงานของหลอดเลือดหัวใจดีขึ้นรวมถึงรักษาอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แพทย์ยังแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ทานยาหรือเข้ารับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นกัน การดูแลสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นได้  

Ischemic Cardiomyopathy

อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอะไรบ้าง 

เป็นไปได้ว่าโรคที่เกี่ยวกับหัวใจไม่มีอาการใดเกิดขึ้นในระยะแรก แต่ถ้าหากเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ คุณอาจเคยมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นได้แก่

 • เหนื่อยมาก
 • หายใจสั้น
 • วิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม 
 • เจ็บหน้าอกและมีความดันเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าอาการปวดเค้นในหน้าอก
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • ขาและเท้าบวมซึ่งเรียกว่าอาการบวมน้ำ
 • ท้องบวม
 • ไอเรื้อรังเนื่องจากมีของเหลวคั่งอยู่ในปอด
 • นอนหลับยาก
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้น

หากคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นความไปพบแพทย์ทันที

สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โดยปกติภาวะหัวใจขาดเลือดเกิดจากภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ สำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่

โดยส่วนใหญ่โรคหลอดเลือดหัวใจมักเกิดขึ้นกับผู้ชาย แต่ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนก็สามารถเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากมีช่วงวัยที่ใกล้เคียงกัน ถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงมีอายุมากกว่า 35 ปีที่ทานยาคุมกำเนิดและสูบบุหรี่ คุณมีความเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูง

กำลังโหลด

วิธีรักษาโรคหัวใจขาดเลือดทำอย่างไรบ้าง

แพทย์จำเป็นต้องระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก่อนเพื่อวางแผนการรักษา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นแพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาที่ผสมผสานกันได้แก่

 • เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต
 • การใช้ยารักษา
 • การผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต

สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน สามารถทำได้ด้วยการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีไขมันต่ำรวมถึงมีคอลเลสตอรอลและโซเดียมต่ำด้วย นอกจากนี้คุณควรได้รับคำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ

ถ้าคุณเป็นคนที่สูบบุหรี่แพทย์จะแนะนำให้คุณเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการใช้ยาและลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลให้น้อยลง 

ทั้งนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวในระยะสั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัตเป็นประจำในระยะยาว

การใช้ยา

แพทย์จะให้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นสาเหตุของภาวะขาดเลือดได้แก่

 • ยาเบต้าบล็อกเกอร์เป็นยาที่ใช้ช่วยลดความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ
 • ยาปิดกั้นแคลเซียมนำมาใช้เพื่อขยายหลอดเลือดและลดความดันเลือด 
 • ยากลุ่ม  aldosterone inhibitor เป็นยาที่ใช้ลดควาดันและขับของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายเพื่อช่วยบรรเทาอาการบวมเเละหายใจสั้น
 •  ยาขับปัสสาวะชนิดอื่น เพื่อขับของเหลวส่วนเกินและลดความดันเลือดรวมถึงลดอัตราการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจให้เป็นปกติ
 • ยาชนิดอื่นๆที่ช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ
 • ยาเจือจางเลือด
 • ยาที่ใช้ลดภาวะคอลเลสเตอรอลสูง

การผ่าตัดและวิธีการรักษาประเภทอื่นๆ

แพทย์อาจเเนะนำให้วิธีการผ่าตัดหรือการรักษาวิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหลอดเลือดหัวใจหรือส่วนอื่นของหัวใจ เช่นวิธีดังต่อไปนี้

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งสองอย่างเพื่อกระตุ้นการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การใช้สายสวนพร้อมกับอุปกรณ์ตัดหมุนเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในหลอดเลือด 
 • การทำบอลลูนหัวใจเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดภายในเส้นเลือดที่เกิดการตีบตัน
 • การผ่าตัดใส่ขดลวดตาข่าย เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้หลอดเลือดหัวใจเปิดอยู่ตลอดเวลา
 • การฉายแสงบำบัดหลังจากใส่ลวดตาข่ายที่หลอดเลือดหัวใจ เป็นการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง 

ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างรุนเเรงมาก แพทย์อาจแนะนำให้ใช้การรักษาด้วยการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ ในระหว่างการผ่าตัดเปิดทรวงอก ศัลยแพทย์จะพยายามรักษาหลอดเลือดส่วนที่มีสุขภาพดีไว้แล้วนำไปต่อเข้ากับหลอดเลือดที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงหัวใจเพื่อทำการซ่อมแซมหลอดเลือด การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจนี้ทำให้เลือดไหลเบี่ยงออกจากหลอดเลือดที่เกิดการตีบตันไปยังหลอดเลือดเส้นใหม่และไหลต่อไปยังหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี

ถ้าหากหัวใจได้รับความเสียหายมากเกินไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ คุณจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

บทสรุปเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เมื่อเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดขึ้นควรทำการรักษาเนื่องจากหากปล่อยให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและไม่ทำการรักษาอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและหัวใจล้มเหลวจนกระทั่งเสียงชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะหัวใจขาดเลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

การรักษาในระยะยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้

 • หัวใจของคุณเสียหายไปเท่าไหร่
 • ประสิทธิที่เป็นผลลัพธ์จากการรักษาของคุณ
 • วิธีการใช้ชีวิต

คุณมีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้น ถ้าหาก

 • มีวิธีการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอลมากเกินกว่าปกติ
 • ขาดการทานยาอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย 
 • เกิดการติดเชื้อ
 • มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ

ควรสอบถามแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอาการและแผนการรักษาของคุณ


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply