การติดเชื้อ

การติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าสู่ร่างกายของคุณและทำให้เกิดโรค สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อมีความหลากหลายมากและอาจรวมถึง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและปรสิต คุณสามารถรับเชื้อได้หลายวิธีเช่น รับจากผู้ที่ติดเชื้อโดยตรงผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนและแม้กระทั่งจากการถูกแมลงกัด ลองมาดูการติดเชื้อประเภทของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรค และการป้องกัน

ประเภทของการติดเชื้อ

เราจะสำรวจการติดเชื้อประเภทต่างๆ แสดงตัวอย่างบางส่วนที่คุณอาจเคยพบ และพิจารณาวิธีการรักษาที่เป็นไปได้

การติดเชื้อไวรัส

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ติดเชื้อขนาดเล็กมาก มีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรียด้วยซ้ำ ไวรัสประกอบด้วยชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่ล้อมรอบด้วยเปลือกโปรตีน ไวรัสบางตัวอาจมีสิ่งห่อหุ้มอื่นหรือคุณสมบัติอื่น ๆ บนพื้นผิวของมัน ไวรัสเป็นปรสิตและต้องการเซลล์โฮสต์เพื่อดำเนินวงจรชีวิตของพวกมัน เมื่อไวรัสเข้าสู่เซลล์โฮสต์แล้วก็สามารถใช้ส่วนประกอบของเซลลูลาร์เพื่อสร้างซ้ำได้ ไวรัสใหม่จะถูกปล่อยออกจากเซลล์โฮสต์ซึ่งเป็นกระบวนการที่บางครั้งอาจทำให้เซลล์โฮสต์ตาย ตัวอย่างของการติดเชื้อไวรัส ได้แก่ :

การรักษาที่เป็นไปได้

โดยส่วนใหญ่การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสจะเน้นไปที่การบรรเทาอาการจนกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะฆ่าเชื้อได้เอง ในบางกรณีอาจมียาต้านไวรัสเพื่อช่วยรักษาการติดเชื้อไวรัสที่มีอยู่รวมถึง เอชไอวี เริมและไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสบางชนิดจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตเมื่อคุณติดเชื้อ พวกมันสามารถนอนเฉย ๆภายในร่างกายของคุณและอาจออกอาการอีกครั้ง ตัวอย่าง ได้แก่เชื้อไวรัสเริม (HSV) และไวรัส varicella งูสวัด (VZV)

การติดเชื้อแบคทีเรีย

แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์เซลล์เดียว มีความหลากหลายมาก มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน แบคทีเรียสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมทุกประเภทรวมถึงดินแหล่งน้ำและ ในหรือบนร่างกายของเรา บางชนิดสามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่สูงมากหรือแม้กระทั่งการได้รับรังสี แม้ว่าจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ในและในร่างกายของเรา แต่แบคทีเรียเหล่านี้มักไม่ก่อให้เกิดโรค ในความเป็นจริงแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารของเราสามารถช่วยย่อยอาหารของเราได้ด้วย อย่างไรก็ตามบางครั้งแบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราและทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ตัวอย่างของการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ :

การรักษาที่เป็นไปได้

การติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่มักจะรับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย พวกมันสามารถขัดขวางไม่ให้แบคทีเรียเพิ่มจำนวนหรือฆ่าพวกมันได้ทันที ยาปฏิชีวนะมีหลายประเภท สิ่งที่คุณกำหนดจะขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของคุณ นอกจากนี้การใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ผิดทำให้แบคทีเรียหลายชนิดดื้อยา

การติดเชื้อรา

เชื้อราเป็นอีกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายซึ่งอาจรวมถึง ยีสต์และรา สามารถพบได้ทั่วทุกสภาพแวดล้อมรวมทั้งในดิน ในบ้าน ในพื้นที่ชื้น เช่น ห้องน้ำและในร่างกายของเรา บางครั้งเชื้อรามีขนาดเล็กมากจนคุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่บางครั้งคุณสามารถมองเห็นได้เช่นเมื่อคุณสังเกตเห็นเชื้อราบนกระเบื้องห้องน้ำของคุณ เชื้อราบางชนิดไม่สามารถทำให้คุณป่วยได้ แต่ตัวอย่างของการติดเชื้อรา ได้แก่ :
 • เชื้อราในช่องคลอด
 • กลาก
 • โรคน้ำกัดเท้า
 • โรคทรัช
 • โรคปอดอักเสบ
 • โรคฮีสโตพลาสโมสิส
 • ติดเชื้อ Cryptococcus
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การรักษาที่เป็นไปได้

การติดเชื้อราสามารถรักษาได้ด้วยยาต้านเชื้อรา ประเภทของยาที่คุณกำหนดจะขึ้นอยู่กับประเภทของการติดเชื้อราที่คุณมี อาจมีการใช้ครีมต้านเชื้อราเฉพาะที่ เช่น กลากหรือเท้าของนักกีฬา นอกจากนี้ยังมียาต้านเชื้อราในช่องปาก การติดเชื้อราที่รุนแรงขึ้นอาจต้องใช้ยาต้านเชื้อราทางหลอดเลือดดำ (IV)

การติดเชื้อปรสิต

ปรสิตอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นโฮสต์และรับอาหารหรือสารอาหารอื่น ๆ ของโฮสต์ มีปรสิตสามประเภทที่สามารถทำให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์:
 • โปรโตซัว: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเซลล์เดียว
 • หนอนพยาธิ: สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าคล้ายหนอน
 • Ectoparasites: สิ่งมีชีวิตเช่นหมัดเห็บและเหา
ตัวอย่างของการติดเชื้อที่เกิดจากปรสิต ได้แก่ :
 • มาลาเรีย
 • ท็อกโซพลาสโมซิส
 • พยาธิตัวจี๊ด
 • พยาธิตัวตืด
 • พยาธิตัวกลม
 • เห็บและเหา
 • หิด
 • โรคลิชมาเนีย
 • โรคพยาธิตาบอด

การรักษาที่เป็นไปได้

เช่นเดียวกับการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามียาเฉพาะสำหรับรักษาการติดเชื้อปรสิต ประเภทของยาแก้คันที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของปรสิตที่ทำให้คุณติดเชื้อ

พรีออน

พรีออนไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด แต่เป็นโปรตีน พรีออนสามารถส่งผลต่อโปรตีนในร่างกายปกติและทำให้เกิดรูปร่างผิดปกติ อาจทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและเดินหรือพูดได้ลำบาก โรคพรีออนพบได้น้อยมาก มีรายงานผู้ป่วยเพียง300 รายในสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี แม้ว่าสภาวะบางอย่างของพรีออนจะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่เราสามารถได้รับเชื้อมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนและถือว่าติดเชื้อ ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรโรค Creutzfeldt-Jakob (ที่เกี่ยวข้องกับโรควัวบ้า) และkuru

การรักษาที่เป็นไปได้

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคพรีออน อย่างไรก็ตามมียาที่อาจชะลอการลุกลามได้

อาการของการติดเชื้อ

อาการของการติดเชื้ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของการติดเชื้อที่คุณมี อาการทั่วไปบางอย่างที่บ่งบอกว่าคุณอาจติดเชื้อ ได้แก่ : มีบางสถานการณ์ที่ควรไปพบแพทย์เสมอ

สาเหตุของการแพร่เชื้อ

คุณสามารถติดเชื้อได้หลายวิธี

ติดต่อโดยตรง

การติดเชื้อบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดสามารถแพร่กระจายได้เมื่อคุณสัมผัสโดยตรงกับผู้ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะผ่านการสัมผัสจูบหรือการมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจ่ากร่างกายของผู้ที่มีการติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อได้ในบางกรณี ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆเช่น:
 • เลือด
 • ยาลดน้ำมูก
 • น้ำลาย
 • น้ำอสุจิ
 • สารคัดหลั่งในช่องคลอด
ประการสุดท้ายการติดเชื้อบางอย่างสามารถแพร่กระจายได้โดยตรงจากแม่ ที่ติดเชื้อไปยังลูกโดยผ่านทางรกหรือระหว่างการคลอดบุตร

ติดต่อทางอ้อม

สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อบางชนิดสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วแพร่เชื้อให้กับตัวเองได้ ตัวอย่างทั่วไปคือเมื่อคนที่เป็นไข้หวัดไอหรือจาม จากนั้นไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถอยู่ในอากาศหรือตามวัตถุต่างๆเช่นที่จับประตูและก๊อกน้ำ หากคุณสัมผัสวัตถุที่ปนเปื้อนแล้วสัมผัสใบหน้าปากหรือจมูกคุณอาจติดเชื้อได้

ผ่านอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน

ในบางกรณีอาหารหรือน้ำอาจปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อ คุณสามารถติดเชื้อเหล่านี้ได้โดยการบริโภคสิ่งต่างๆเช่น:
 • อาหารที่ปรุงหรือเตรียมในสภาพที่ไม่ถูกสุขอนามัย
 • อาหารดิบหรือไม่สุกเช่นผลิตผลเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเล
 • อาหารกระป๋องที่ไม่เหมาะสม
 • นมหรือน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
 • อาหารที่เก็บหรือแช่เย็นอย่างไม่เหมาะสม

จากสัตว์ที่ติดเชื้อ

การติดเชื้อบางชนิดแพร่กระจายสู่คนจากสัตว์ที่ติดเชื้อ ตัวอย่างหนึ่งคือไวรัสพิษสุนัขบ้าซึ่งคุณจะได้รับหากสัตว์ที่ติดเชื้อกัดคุณ อีกตัวอย่างหนึ่งคือท็อกโซพลาสโมซิส คุณสามารถเป็นโรคพยาธินี้ได้จากการเปลี่ยนกระบะทรายแมวที่ติดเชื้อ

จากแมลงกัด

แมลงกัดมีหลายประเภทเช่นเห็บยุงและเหา ในบางกรณีคุณอาจติดเชื้อได้หากแมลงที่มีจุลินทรีย์ที่ติดเชื้อกัดคุณ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ มาลาเรียโรคลายม์และไวรัสเวสต์ไนล์ การติดเชื้อทั้งหมดแตกต่างกัน การติดเชื้อบางชนิดไม่ได้แพร่กระจายในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่งอาจส่งผ่านทางเลือดที่ติดเชื้อ แต่อีกชนิดหนึ่งอาจติดต่อโดยการกัดของแมลง สิ่งสำคัญเสมอที่จะต้องพิจารณาคือการติดเชื้อโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการแพร่เชื้อ

ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (Septic Shock) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะช็อกพิษเหตุติดเชื้อคืออะไร? ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Septic Shock) คือ การติดเชื้อ และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความรุนแรง ซึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะที่อันตรายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ภาวะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีในร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อด้วยการไปกระตุ้นอาการอักเสบโดยถูกส่งเข้าไปสู่กระแสเลือด แพทย์จำแนกภาวะเหตุพิษติดเชื้อออกเป็น 3 ระดับ คือ: ภาวะเหตุพิษติดเชื้อคือ ภาวะที่มีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดและเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบในร่างกาย ภาวะเหตุพิษติดเชื้อแบบรุนแรงคือ เมื่อเกิดการติดเชื้อที่มีความรุนแรงมากพอที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ, สมอง,และไต...

Read more

โรคฮิบ (Haemophilus influenzae type b) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคฮิบ Haemophilus influenzae type b (Hib) คือ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุจากการติดเชื้อที่อันตรายถึงแก่ชีวิตอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในเด็ก เช่นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (เยื่อที่หุ้มที่บริเวณสมองมีการอักเสบ), ฝากล่องเสียงอักเสบ (ฝาปิดและหลอดลมส่วนบนมีการอักเสบ) และโรคปอดบวมสามารถเกิดอาการได้อย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ด่วน โรคฮิบสามารถแพร่กระจายหลักๆโดยการไอหรือจาม หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งที่มาจากจมูกหรือคอของคนที่ติดเชื้อ โรคฮิบเป็นเชื้อแบคทีเรีย และไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ที่มีสาเหตุมาจากไวรัส ก่อนมีการคิดค้นวัคซีนได้ในปี 1993 โรคฮิบคือโรคติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า...

Read more

โรคไหลตายในเด็ก (Sudden Infant Death Syndrome) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคไหลตายในเด็ก  (Sudden Infrant Death Syndrome :SIDS) คือภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กทารกที่เสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดและกระทันหันทั้งที่ดูเหมือนมีสุขภาพดี และไม่สามารถหาสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ แม้หลังจากนั้นจะสืบค้นอย่างไรก็หาสาเหตุการเสียชีวิตไม่เจอ โรค SIDS หรือที่เรียกกันว่าโรคตายในเปล ที่มักเกิดกับเด็กทารกในขณะนอนหลับ แม้โรคไหลตายในทารกจะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นสาเหตุการตายที่พบได้ในทารกอายุระหว่าง 1 เดือนถึง 1 ปีได้ ช่วงอายุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ...

Read more

ภาวะติดเชื้อไกอาเดีย (Giardia Lamblia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะติดเชื้อไกอาเดียหรือไข้บีเวอร์ (Giardia Lamblia) คือการติดเชื้อปรสิตในระบบย่อยอาหาร ซึ่งมีอาการต่างๆ ได้แก่ ไม่สบายท้องอย่างรุนแรงและท้องเสีย แต่บางคนไม่มีอาการ โดยปรสิตชื่อไกอาร์เดีย แลมเบลีย (Giardia Lamblia)  ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นเป็นสาเหตุของโรคนี้ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ภาวะติดเชื้อไกอาเดียเป็นโรคพยาธิในลำไส้ที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ภาวะติดเชื้อไกอาเดียเกิดขึ้นได้ทั่วโลก แต่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีการสุขาภิบาลไม่ดี ในประเทศกำลังพัฒนาอาจส่งผลกระทบต่อประชากร 20...

Read more

โรคนิวโมคอคคัส (Pneumococcal Disease) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคนิวโมคอคคัส (Pneumococcal Disease) คือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้บ่อยและทั่วไป จากเชื้อจากแบคทีเรียชื่อ "นิวโมคอคคัส" ในผู้ป่วยบางราย โรคนิวโมคอคคัสก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การฉีดวัคซีนตามตารางช่วยป้องกันโรคนิวโมคอคคัสและโรคแทรกซ้อนได้ อาการของโรคนิวโมคอคคัส โรคนิวโมคอคคัสแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่: ชนิดแพร่กระจายและไม่แพร่กระจาย ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ระบุว่าโรคนิวโมคอคคัสแบบไม่แพร่กระจายจะรุนแรงน้อย...

Read more

โรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papillomavirus) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรค HPV คืออะไร การติดเชื้อไวรัส HPV (Human papillomavirus HPV) คือการติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อระหว่างคนสู่คนโดยการสัมผัสแบบผิวหนังสู่ผิวหนัง ไวรัส HPV มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยที่มากกว่า 40 สายพันธุ์สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์และอาจส่งผลต่ออวัยวะสิบพันธุ์ ปาก หรือลำคอของผู้ป่วยได้ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค...

Read more

โรคหลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหลอดลมโป่งพองคืออะไร หลอดลมโป่งพอง (Bronchiectasis) เป็นภาวะที่พื้นที่ของหลอดลมปอดได้รับความเสียหายกว้างขึ้น และหนาตัวขึ้นอย่างถาวร การที่หลอดลมเกิดความเสียหาย คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียและเมือกขึ้นภายในปอด ซึ่งจะมีผลต่อการติดเชื้อและการอุดตันของทางเดินหายใจ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถรักษาโรคหลอดลมโป่งพองให้หายขาดได้ แต่การเยียวยารักษาทำให้สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายของถุงลมนี้ควรต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปอดและเพื่อให้การไหลเวียนของออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้ สาเหตุของหลอดลมโป่งพองเกิดจากอะไร หลอดลมโป่งพองการอาจเกิดจากได้รับบาดเจ็บที่ปอด ซึ่งในภาวะเช่นนี้มี 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้...

Read more

ลิ้นไก่อักเสบ (Uvulitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ลิ่นไก่อักเสบคืออะไร ลิ้นไก่อักเสบ (Uvulitis) คือการอักเสบ ที่ทำให้ลิ้นไก่บวม ระคายเคือง แต่อาการเป็นเพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตามหากลิ้นไก่บวมอย่างรุนแรงอาจรบกวนความสามารถในการกลืน การอักเสบที่เกิดขึ้นไม่ใช้เรื่องปกติ โดยเฉพาะการบวมของลิ้นไก่ยังไปจำกัดการหายใจอีกด้วย มีหลายสาเหตุที่ทำให้ลิ้นไก่อักเสบ บางครั้งอาการลิ้นไก่อักเสบก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการรักษาที่บ้าน หรือบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา ลิ้นไก่ (Uvula) เป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็นเนื้อห้อยลงมาเหนือลิ้นค่อนไปทางด้านหลังของปาก มันเป็นส่วนหนึ่งของเพดานปาก โดยช่วยปิดช่องจมูกเมื่อเกิดการกลืน ลิ้นไก่ช่วยดันอาหารเข้าไปในลำคอ อาการลิ้นไก่อักเสบ...

Read more

โรคลิชมาเนียซิส (Leishmaniasis) :อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคลิชมาเนียซิสคืออะไร โรคลิชมาเนียซิส (Leishmaniasis) เป็นโรคพยาธิที่เกิดจาก พยาธิ Leishmania ซึ่งเป็นพยาธิที่มักอาศัยอยู่ริ้นฝอยทรายที่ติดเชื้อ คุณจะได้รับเชื้อลิชมาเนียซิสจากการถูกริ้นฝอยทรายที่ติดเชื้อกัด ตัวริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะของพยาธิดังกล่าวอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน โรคระบาดร้ายแรงจึงเกิดขึ้นบริเวณเอเชีย, แอฟริกาตะวันออก และอเมริกาใต้ ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมักอยู่ห่างไกลและมีสถานการณ์ที่ไม่คงที่ โดยมีทรัพยากรในการรักษาโรคนี้อย่างจำกัด แพทย์จึงขนานนามโรคลิชมาเนียซิลว่าเป็นหนึ่งในโรคเขตร้อนที่ถูกทอดทิ้งที่อันตรายที่สุด องค์กรยังระบุว่าโรคดังกล่าวเป็นโรคอันดับสองรองจากโรคมาลาเรียที่มีสาเหตุการเสียชีวิตจากพยาธิ ประเภทของโรคลิชมาเนียซิส โรคลิชมาเนียซิส แบ่งออกเป็น 3...

Read more

โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus (CMV) Infection) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส Cytomegalovirus หรือ CMV คือการติดเชื้อในกลุ่มไวรัสเริมทั่วไปที่มีอาการหลากหลาย มีตั้งแต่ไม่แสดงอาการจนถึงมีไข้และอ่อนเพลีย (คล้ายโรคโมโนนิวคลิโอสิส) และอาจมีไปถึงอาการรุนแรงต่อดวงตา สมอง หรืออวัยวะภายในอื่นๆ ไวรัสชนิดนี้จะแพร่กระจายได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้ ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งในร่างกาย. คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้มักไม่มีอาการ แต่บางคนอาจจะป่วยและมีไข้ ในรายที่มีระบบภูมิร่างกายอ่อนแออาจมีอาการรุนแรง รวมไปถึงอาจทำให้เกิดตาบอดได้ โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสอาจเป็นสาเหตุของการป่วยรุนแรงในเด็กทารกที่มีการติดเชื้อก่อนการคลอด แพทย์อาจตรวจหาเชื้อโดยการเพาะเชื้อจากของเหลวในร่างกายเช่นปัสสาวะ ตามปกติแล้วนั้นโรคนี้ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่ในรายที่การติดเชื้อมีความรุนแรง...

Read more
Page 1 of 12 1 2 12

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.