ไทรอยด์เป็นพิษ

ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร

โรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้น มีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างผิดปกติ โดยต่อมไทรอยด์นั้นเป็นต่อมที่อยู่บริเวณลำคอที่ หน้าที่ของต่อมไทรอยด์คือการผลิตฮอร์โมนในการทำงานของร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อหัวใจทำให้หัวใจทำงานไม่เป็นปกติและผู้ป่วยจะมีอาการหงุดหงิดง่ายและฉุนเฉียว

 อาการของไทรอยด์เป็นพิษ

อาการโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้น ผู้ป่วยแต่ละคนจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไป ในผู้ป่วยบางรายอย่างเช่นผู้สูงอายุนั้นอาจจะไม่แสดงอาการเลย หรือผู้ป่วยที่อาการไทรอยด์เป็นพิษไม่มาก ก็จะไม่เห็นอาการเด่นชัดเช่นกัน ในขณะที่บางคนอาการอาจจะรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้ โดยอาการของคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษจะแสดงอาการดังนี้ :

 • อาการที่มีผลต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรืออาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวได้
 • คอโต
 • เหงื่อออกมาก ผมร่วง เล็บกร่อน
 • นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
 • ตาโปน เปลือกตาเปิดกว้าง
 • ประจำเดือนมากระปิดกระปอย มีบุตรยาก
 • น้ำหนักตัวลดลงผิดปกติ แต่ทานอาหารเท่าเดิม
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง มือสั่น

สาเหตุของโรคไทรอยด์เป็นพิษ

สาเหตุของไทรอยด์เกิดจากหลายสาเหตุ โดยทั่วไปแล้วจะเกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ฮอร์โมนไทรอยด์มีมากกว่าปริมาณที่ร่างกายมีความจำเป็นต้องใช้งาน และสาเหตุอื่น ๆ ดังนี้;

 • ภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรง
 • เนื้องอกรังไข่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป
 • ไทรอยด์อักเสบจึงปล่อยฮอร์โมนที่เก็บไว้ออกมาเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น
 • มีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง ทำให้กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์
 • การรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีนมากเกินไป
 • ป่วยเป็นโรค Graves’s disease ส่งผลให้ร่างกาย หลั่งฮอร์โมนไทโรซีนมากเกินไปจนกลายเป็นพิษ

การวินิจฉัยโรคไทรอยด์

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์และซักถามถึงประวัติทางการแพทย์โดยละเอียด ร่วมกับการสังเกตอาการทั่วไปของไทรอยด์ ดังนี้: 

 • ดวงตาโปนโต
 • ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ต่อมไทรอยด์โตผิดปกติ
 • น้ำหนักลด

ร่วมกับการตรวจอื่น ๆ คือ

ตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ T4, T3

โดยการตรวจนี้จะสามารถชี้ชัดได้ว่า หากค่าฮอร์โมน T4 และ T3 ผิดปกตินั่นหมายความว่าผู้ป่วยกำลังมีค่าไทรอยด์ที่เป็นพิษ

การตรวจระดับคอเลสตอรัล

แพทย์อาจจะเลือกทำการตรวจวัดระดับคอเลสตอรัลเพื่อดูค่าคอเลสตอรัลที่หากต่ำลงอาจจะมีผลเป็นเพราะร่างกายของผู้ป่วยมีอัตราการเผาผลาญสูง และมันอาจจะเป็นสัญญาณของไทรอยด์ทำงานผิดปกติ และมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ 

การตรวจอัลตราซาวน์ Ultrasound

การตรวจแบบ Ultrasounds เป็นการตรวจไทรอยด์ เพื่อการวัดขนาดของต่อมไทรอยด์ว่าใหญ่เกินขนาดปกติหรือไม่ 

การตรวจต่อมไทรอยด์

การใช้ MRI scan หรือ CT scan สามารถตรวจสอบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคอื่น ๆ เช่นมะเร็ง หรือเนื้องอกเป็นต้น 

วิธีรักษาไทรอยด์เป็นพิษ

โรคไทรอยด์การรักษา มีหลากหลายวิธี ดังนี้ โดยการรักษาไทรอยด์เป็นพิษ อาจจะเริ่มต้นด้วยการรับประทานยา จนไปถึงการผ่าตัด โดยมีวิธีการรักษาแบ่งได้ดังนี้:

การรักษาด้วยยา

ยารักษาไทรอยด์เป็นพิษเป็นวิธีที่แพทย์เลือกใช้อย่างแพร่หลายก่อนวิธีอื่น ๆ  การรับประทานยาต้านไทรอยด์ เช่น  methimazole (Tapazole) ยาชนิดนี้ช่วยหยุดการสร้างฮอร์โมนของไทรอยด์  หรือยา Propylthiouracil (PTU) เป็นยาที่แพทย์เลือกใช้ โดยมีเงื่อนไขที่แพทย์จะกำหนด การใช้ยาของคนไข้ในแต่ละรายแตกต่างกันออกไป โดยแพทย์จะพิจารณาจากระดับฮอร์โมนไทรอยด์ของผู้ป่วย และผลข้างเคียงยาไทรอยด์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น มีอาการคัน และผื่นขึ้น หรือในบางคนอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำได้ 

การผ่าตัด

แพทย์จะทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไป โดยการผ่าตัดนี้จะใช้กับผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์และไม่สามารถรักษาด้วยยาได้ โดยผลข้างเคียงของการผ่าตัดนี้จะส่งผลให้เส้นเสียงและต่อมพาราไทรอยด์ได้รับความเสียหายได้ และผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาเพื่อทดแทนฮอร์โมนนี้ไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรคำนึงถึงภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไทรอยด์ เช่นแผลผ่าตัดติดเชื้อ เส้นเสียงทำงานไม่เป็นปกติ ดังนั้นหลังผ่าตัดควรเฝ้าดูอาการ 3-5 วันก่อนกลับบ้าน

การรักษาด้วยรังสี Radioactive iodine

แพทย์จะทำการจ่ายยาที่มีสารรังสีไอโอดีน ที่ไทรอยด์จะทำการดูดซึมสารนี้ และสารรังสีไอโอดีนจะเข้าไปทำลายเนื้อต่อมไทรอยด์ ทำให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดเล็กลง แต่วิธีนี้อาจจะส่งผลให้ไทรอยด์ทำงานผิดปกติโดยการผลิตฮอร์โมนออกมาไม่เพียงพอ แพทย์อาจจะให้ยาเสริมฮอร์โมนไทรอยด์ร่วมด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วการรักษาประเภทนี้จะเหมาะกับผู้สูงอายุ 

ภาวะแทรกซ้อนเมื่อต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อนของอาการไทรอยด์เป็นพิษจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาให้ทันเวลา หากผู้ป่วยทราบอาการตั้งแต่เบื้องต้นและรักษา โอกาศน้อยมากที่ผู้ป่วยจะได้ประสบกับภาวะแทรกซ้อน โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้:

 • อาการกระดูกเปราะ เมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาเป็นปริมาณมากเกินไป มันจะส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมของกระดูก จึงมีผลกระทบทำให้เป็นกระดูกพรุน หรือเปราะได้ 
 • โรคระบบหัวใจ อาการไทรอยด์เป็นพิษมักจะเกิดผลข้างเคียงกับระบบหัวใจเช่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หัวใจสั่น หรือหัวใจวายได้
 • ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์อาจจะส่งผลให้ครรภ์เป็นพิษ หรือแท้งลูกได้
 • ภาวะไทรอยด์ต่ำกว่าปกติจากการรักษา ส่งผลทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ท้องผูก เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยสามารถรับประทานฮอร์โมนทดแทนเพื่อให้อาการเหล่านี้หายไป 

นี่คือแหล่งที่มาของลิงค์บทความของเรา


Leave a Reply