Pregnancy health สุขภาพกับการตั้งครรภ์

Pregnancy healthสุขภาพกับการตั้งครรภ์ เมื่อมีการตั้งครรภ์ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในขณะที่ทารกในครรภ์ก็มีการพัฒนาไปด้วย อาการทั่วไปของการตั้งครรภ์ระยะของประจำเดือนจะหายไปช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ หน้าอกจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับผลิตและจัดเก็บน้ำนม ทำให้เต้านมขยายมากกว่าปกติและหัวนมมีขนาดใหญ่และสีเข้ม ระดับพลังงานในร่างกายถูกใช้มากขึ้นในช่วงแรกของการตั้งครรภ์อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติ ฮอร์โมนการตั้งครรภ์ทำให้ไตผลิตปัสสาวะมากขึ้น บวกกับทารกที่กำลังเติบโตเบียดกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ต้องปัสสาวะบ่อยขึ้น ผู้หญิงหลายคนรู้สึกไม่สุขสบาย อาเจียนในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ เรียกว่าอาการแพ้ท้อง สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในแต่ละวัน ภาวะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ปัญหาสุขภาพที่พบในระหว่างการตั้งครรภ์อาจมีแนวโน้มที่จะพบแต่มักจะไม่ร้ายแรงและสามารถรักษาได้ง่าย ภาวะไม่สุขสบายและอาเจียน เป็นอาการที่พบมากที่สุดของผู้หญิงในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์เรียกว่าอาการแพ้ท้อง และจะหายไปได้เองเมื่ออายุครรภ์ 16 สัปดาห์ แต่มีบางคนอาจจะมีอาการแพ้ท้องนานกว่านี้ อาการเหล่านี้สามารถที่จะลดลงไปได้โดยที่คุณแม่มีการปรับตัวดังนี้ ค่อย ๆ ลุกจากเตียงในตอนเช้า รับประทานอาหาร เช่น ขนมปัง … Read More