ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง High Blood Pressure (Hypertension): อาการ สาเหตุ การรักษา

ความดันโลหิตสูง High Blood Pressure (Hypertension) คืออะไร ความดันสูงหรือความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นเมื่อความดันโลหิตของคเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เสี่ยง

การวัดความดันโลหิตนั้นจะคำนึงถึงจำนวนเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดและปริมาณความต้านทานเลือดที่พบในขณะที่หัวใจสูบฉีด สาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงบีบตัวเพิ่มขึ้น หลอดเลือดแดงจะแคบลงความดันโลหิตก็จะสูงขึ้น ถ้าในระยะยาวความดันที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรวมถึงโรคหัวใจ แต่ถึงแม้จะไม่มีอาการความดันโลหิตสูงก็อาจสร้างความเสียหายให้กับเส้นเลือดและอวัยวะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง, หัวใจ, ดวงตาและไต การตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจความดันโลหิตเป็นประจำสามารถช่วยให้คุณและแพทย์สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากความดันโลหิตสูงขึ้นแพทย์ของคุณอาจให้คุณตรวจสอบความดันโลหิตในช่วง 2-3 สัปดาห์เพื่อดูว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกลับสู่ระดับปกติหรือไม่ การรักษาความดันโลหิตสูงรวมถึงทานยาตามใบสั่งแพทย์และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอาจหลีกเลี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้  หากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรวมถึงหัวใจวายและโรคหลอดเลือดในสมอง 

อาการความดันโลหิตสูงคืออะไร

ความดันโลหิตสูงโดยทั่วไปมักไม่แสดงอาการ หลายคนจะไม่พบอาการใด ๆ อาจใช้เวลาหลายปีหรือหลายสิบปีกว่าที่อาการจะถึงระดับที่รุนแรงพอที่อาการจะแจ่มชัด 

อาการของความดันโลหิตสูงเฉียบพลันอาจจะมีอาการร่วมดังนี้

 • อาการปวดหัว
 • หายใจถี่
 • เลือดกำเดาไหล
 • อาการหน้าแดง
 • เวียนศีรษะ
 • อาการเจ็บหน้าอก
 • มีอาการผิดปกติทางด้านการมองเห็น
 • ปัสสาวะเลือดออก 

หากมีอาการเหล่านี้ต้องพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอาจมีไม่มีอาการ แต่หากรอให้อาการออก หรือมีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต วิธีที่ดีที่สุดเพื่อรู้ว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่นั้นคือการอ่านค่าความดันโลหิต แพทย์จะใช้วิธีการอ่านค่าความดันโลหิดสำหรับผู้ป่วยในทุกครั้ง 

หากมีการตรวจร่างกายเพียงปีละครั้งให้ปรึกษาแพทย์ หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงการเป็นความดันโลหิตสูง  รวมทั้งการตรวจอ่านค่าอื่น ๆ จะเป็นผลยืนยันในการรู้ค่าความดันโลหิตของผู้ป่วย

ตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือมีภาวะปัจจัยเสี่ยง แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยตรวจความดันโลหิตปีละ 2 ครั้ง จะเป็นวิธีที่แพทย์และผู้ป่วยสามารถช่วยในการรักษาได้ทัน ก่อนจะเกิดภาวะรุนแรง 

ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไร

ความดันโลหิตสูงมี 2 ประเภท แต่ละประเภทมีสาเหตุที่แตกต่างกัน

 • ความดันโลหิตขั้นปฐมภูมิ ความดันโลหิตขั้นปฐมภูมิเรียกอีกอย่างว่าความดันโลหิตสูงเบื้องต้น ความดันโลหิตสูงชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่มีสาเหตุที่ระบุได้ คนส่วนใหญ่มีความดันโลหิตสูงชนิดนี้ นักวิจัยยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจน ที่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ 

การรวมกันของปัจจัยอาจมีบทบาทเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ :

 • ยีน: บางคนมีความแนวโน้มจากทางพันธุกรรมเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง อาจมาจากการกลายพันธุ์ของยีนหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่
 • การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ: หากมีสิ่งใดในร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงร่ายกายของผู้ป่วยอาจะเริ่มประสบปัญหา ความดันโลหิตสูงอาจเป็นหนึ่งในปัญหาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทำงานของไตเนื่องจากอายุอาจทำให้สมดุลความเค็มและของเหลวในร่างกายเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้ความดันโลหิตในร่างกายเพิ่มขึ้น
 • สภาพแวดล้อม: เมื่อเวลาผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งไม่ดีต่อสุขภาพ เช่นการขาดการออกกำลังกายและการทานอาหารที่ไม่ดีสามารถส่งผลต่อร่างกาย ปัญหาน้ำหนักเกิน การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อระดับความดันโลหิตสูงได้

ความดันโลหิตสูงระดับทุติยภูมิ

ความดันโลหิตสูงระดับทุติยภูมิมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ มีเหตุ

หลายประการที่อาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงรอง ได้แก่ :

 • โรคไต
 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ของคุณ
 • ผลข้างเคียงของยา
 • การใช้ยาผิดกฎหมาย
 • การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดหรือเรื้อรัง
 • ปัญหาต่อมหมวกไต
 • เนื้องอกต่อมไร้ท่อบางชนิด

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลความดันโลหิตสูง

การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงนั้นง่ายเหมือนการอ่านค่าความดันโลหิต แพทย์ส่วนใหญ่ตรวจสอบความดันโลหิตให้ผู้ป่วยทุกครั้ง วิธีการทดสอบ เช่น:

 • ตรวจปัสสาวะ
 • คัดกรองคอเลสเตอรอลและการตรวจเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าฟัวใจ
 • อัลตราซาวนด์หัวใจหรือไต 

การทดสอบเหล่านี้สามารถช่วยแพทย์ของคุณระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง  แพทย์ยังสามารถดูผลกระทบที่เกิดจากความดันโลหิตสูงที่อาจมีในอวัยวะของคุณ แพทย์จะเริ่มรักษาความดันโลหิตสูง การรักษาขั้นต้นอาจลดความเสี่ยงของรุนแรงในอนาคต


อ่านเพิ่มเติม : High blood sugar (Hyperglycemia): symptoms, causes, treatment


วิธีการทำความเข้าใจการอ่านความดันโลหิตสูง

ตัวเลข 2 จำนวนสร้างการอ่านความดันโลหิตด้วยสองตัวเลขสอง

Systolic blood pressure (SBP) : เป็นความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว

Diastolic blood pressure (DBP) : เป็นความดันเลือดที่ต่ำสุดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว

ผลการอ่านความดันโลหิตมี 5 ห้าประเภท:

 • สุขภาพปกติ : การอ่านความดันโลหิตที่มีสุขภาพดีน้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท (mm Hg)
 • ระดับเริ่มสูง : หมายเลข systolic อยู่ระหว่าง 120 ถึง 129 mm Hg และหมายเลข diastolic น้อยกว่า 80 mm Hg แพทย์มักจะไม่รักษาความดันโลหิตสูงด้วยยา แพทย์ของคุณอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อช่วยลดจำนวน
 • ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 : หมายเลข systolic อยู่ระหว่าง 130 และ 139 mm Hg หรือหมายเลข diastolic อยู่ระหว่าง 80 และ 89 mm Hg
 • ความดันโลหิตสูงในระยะที่ 2 : หมายเลขซิสโตลิกคือ 140 มิลลิเมตรปรอทหรือสูงกว่าหรือหมายเลข diastolic คือ 90 มิลลิเมตรปรอทหรือสูงกว่า
 • วิกฤตความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤต : หมายเลขซิสโตลิกมีมากกว่า 180 มิลลิเมตรปรอทหรือตัวเลข diastolic มากกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตในช่วงนี้ต้องรีบไปพบแพทย์   
 • หากมีอาการ เช่น อาการเจ็บหน้าอกปวดศีรษะหายใจถี่หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสายตาเกิดขึ้นเมื่อความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน

การอ่านความดันโลหิตจะถูกนำมาพร้อมกับการวัดความดันข้อมือ เพื่อความถูกต้องในการอ่านสิ่งสำคัญคือการผ้าพันแขนต้องมีความพอดี ถ้าพันแขนแน่นหรือหลวมเกินไปอาจทำให้การอ่านค่าไม่ถูกต้อง

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

มีหลายปัจจัยที่แพทย์เลือกวิธีในการรักษาที่ดีที่สุด ปัจจัยในการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของของการเป็นความดันโลหิตสูง 

การรักษาความดันโลหิตสูงระดับประถมภูมิ

หากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แพทย์จะให้คำแนะนำผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อช่วยลดความดันโลหิตสูง  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษา แพทย์อาจจะต้องสั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยรับประทานร่วมด้วย

การรักษาความดันโลหิตสูงระดับทุติยภูมิหากแพทย์ของคุณค้นพบปัญหาพื้นฐานที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการรักษาจะมุ่งเน้นไปที่ไปตามภาวะของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น หากยาที่ผู้ป่วยเริ่มทานทำให้มีความดันโลหิตสูงขึ้นแพทย์จะเปลี่ยนตัวยาเพื่อการรักษา และใช้ตัวยาที่ผู้ป่วยไม่มีผลข้างเคียง

บางครั้งความดันโลหิตสูงยังคงสามารถเป็นได้อยู่แม้จะมีการรักษา ในกรณีเหล่านี้แพทย์และผู้ป่วยจะต้องร่วมกันรักษาไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ป่วยจะต้องดูแลรักษาสุขภาพและเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต ส่วนแพทย์จะสั่งจ่ายยาที่เหมาะกับการรักษาผู้ป่วย

ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

หลายคนผ่านขั้นตอนการลองผิดลองถูกกับยารักษาความดันโลหิต  อาจต้องลองยาที่แตกต่างกันจนกว่าจะพบตัวยาที่เหมาะกับร่างกายของผู้ป่วย

ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง ได้แก่ :

 • Beta-blockers: Beta-blockers : ทำให้หัวใจเต้นช้าลงและใช้แรงน้อยลง สิ่งนี้จะช่วยลดปริมาณเลือดที่สูบฉีดผ่านหลอดเลือดแดง ในแต่ละจังหวะซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิตลง นอกจากนี้ยังปิดกั้นฮอร์โมนบางอย่างในร่างกายของคุณที่สามารถเพิ่มความดันโลหิตให้สูง
 • ยาขับปัสสาวะ: เมื่อระดับโซเดียมในร่างกายสูง ของเหลวส่วนเกินในร่างกายสามารถเพิ่มความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะช่วยให้ไตกำจัดโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย ในขณะที่โซเดียมทิ้งของเหลวไว้ในกระแสเลือด เลือดก็จะไหลเข้าสู่ระบบปัสสาวะซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิตลงได้
 • สารยับยั้ง ACE: Angiotensin เป็นสารเคมีที่ทำให้หลอดเลือดและผนังหลอดเลือดแน่นและแคบ สารยับยั้ง ACE (angiotensin) ป้องกันไม่ให้ร่างกายผลิตสารเคมีนี้ได้มากเกินความจำเป็น และยังช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและลดความดันโลหิต
 • Angiotensin II receptor blockers (ARBs): ในขณะที่สารยับยั้ง ACE มีเป้าหมายที่จะหยุดการสร้าง angiotensin แต่ ARBs จะยับยั้ง angiotensin จากการผูกกับอวัยวะรับสัมผัส หลอดเลือดจะไม่กระชับ มีหน้าที่ช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดและลดความดันโลหิต
 • แคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์: ยาเหล่านี้ป้องกันแคลเซียมบางส่วนที่จะเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจของหัวใจ จะทำให้การเต้นของหัวใจทำงานช้าลงและความดันโลหิตลดลง ยาเหล่านี้ยังทำงานในหลอดเลือดทำให้รู้สึกผ่อนคลายและยังลดความดันโลหิต
 • Alpha-2 agonists: ยาประเภทนี้จะเปลี่ยนแรงกระตุ้นเส้นประสาทที่ทำให้หลอดเลือดบีบตัว ซึ่งจะช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและช่วยลดความดันโลหิต

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ ได้แก่ :

 • รักษาด้วยการไม่ใช้ยา โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ไม่ทานอาหารเค็ม ออกกำลังกายเป็นประจำ งดสูบบุหรี่ ลดความอ้วน ลดแอลกอฮอล์ 
 • รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยต้องไม่หยุดยาเองเป็นอันขาด เนื่องจากยาที่ใช้มีความปลอดภัยสูงสามารถกินต่อเนื่องได้เป็นเวลานานหรือตลอดชีวิต และการรักษาเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่เกิดจากความดันโลหิตสูง ยกเว้นเมื่อทานยาลดความดันโลหิตที่เพิ่งได้มาใหม่ แล้วมีอาการไม่สบาย โดยเฉพาะมึนงง วิงเวียน หน้ามืดเวลาลุกขึ้นยืน 
 • ควรหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ เพื่อปรับเปลี่ยนยาใหม่

การรักษาความดันโลหิตสูงโดยไม่ต้องใช้ยา

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีสามารถช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง นี่คือวิธีที่สามารถปฏิบัติได้เองที่บ้าน เช่น:

ผลกระทบของความดันโลหิตสูงติอร่างกายมีอะไรบ้าง

เนื่องจากความดันโลหิตสูงมักจะไม่อาการใดๆ และอาจใช้เวลาหลายปีกว่าอาการจะเริ่มเห็นชัดขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาความดันโลหิตสูงอาจเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง

ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่:

หลอดเลือดแดงถูกทำลาย

หลอดเลือดแดงที่ดีต้องมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น เลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระและไม่มีสิ่งกีดขวางผ่านหลอดเลือดแดงและท่อ ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดแดงตึงขึ้นกระชับขึ้นและยืดหยุ่นน้อยลง  การที่หลอดเลือดเลือดแดงถูกทำลายอาจทำให้เกิดไขมันสะสมในหลอดเลือดแดงได้ง่ายขึ้นและจำกัดการไหลเวียนของเลือด ความเสียหายนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มความดันโลหิต การอุดตันและในที่สุดหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจสลาย

ความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไป ความดันที่เพิ่มขึ้นในหลอดเลือดจะบังคับให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดบ่อยขึ้นและต้องใช้แรงมากกว่าหัวใจที่แข็งแรงปกติ

อาจทำให้หัวใจขยาย หัวใจที่ขยายใหญ่จะเพิ่มความเสี่ยงของคุณสำหรับสิ่งต่อไปนี้:

 • หัวใจล้มเหลว
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 • หัวใจวาย

สมองถูกทำลาย

สมองขต้องพึ่งพาเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนเพื่อการทำงานที่เต็มที่ ความดันโลหิตสูงสามารถลดปริมาณเลือดในสมองของคุณ:

การอุดตันชั่วคราวของการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองเรียกว่าการขาดเลือดชั่วคราว (TIAs) การอุดตันที่สำคัญของการไหลเวียนของเลือดทำให้เซลล์สมองตาย เรื่องนี้เรียกว่าจังหวะ

ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลต่อความจำและความสามารถในการเรียนรู้ การการพูดและใช้เหตุผล การรักษาความดันโลหิตสูงมักจะมีผลต่อหน่วยความจำของสมอง

โรคความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถให้กำเนิดทารกที่แข็งแรงได้แม้จะมีอาการ แต่อาจเป็นอันตรายต่อแม่และลูกหากไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและในระหว่างตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ตัวอย่างเช่น หญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงอาจพบว่าการทำงานของไตลดลง ทารกที่เกิดกับมารดาที่มีความดันโลหิตสูงอาจมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำหรือเกิดก่อนกำหนด ผู้หญิงบางคนอาจมีความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ ปัญหาความดันโลหิตสูงหลายประเภทสามารถแก้ไขได้ สภาพร่างกายมักจะปรับตัวเองเมื่อทารกเกิด การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงของมารดาสำหรับการที่อาจเกิดผลกระต่อร่างกายในภายหลัง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ในบางกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงอาจกลายเป็นภาวะครรภ์เป็นพิษได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นนี้อาจทำให้ไตและอวัยวะอื่นเกิดอาการแทรกซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับโปรตีน ในปัสสาวะสูง ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของตับ ของเหลวในปอดหรือปัญหาการมองเห็น

เมื่อมีภาวะเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับแม่และลูก การเกิดอาการครรภ์เป็นพิษซึ่งทำให้เกิดอาการชัก  หากไม่มีวิธีการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ หากมีอาการเหล่านี้ระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์จะตรวจสอบอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

วิธีลดความดันโลหิตสูง: เคล็ดลับในการป้องกัน

หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงคุณสามารถดำเนินการ  ตามวิธีการลดความดันนี้เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนได้

ดูแลการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ กินพืชผักที่ให้ประโยชน์ต่อหัวใจมากขึ้น ตั้งเป้าการกินผักและผลไม้มากกว่า 7 ครั้งต่อวัน ด้วยการเพิ่มการผัก 1 มื้อต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจาก 2 สัปดาห์ ควรเพิ่มการรับประทานผลไม้ ร่วมด้วย:

จัดการกับอาหารมื้อเย็น 

ปรับอาหารมื้อค่ำเพื่อลดปริมาณอาหาร และเลือกทานอาหรมือเย็นที่ไม่หนักจนเกินไป 

งดของหวานหรือน้ำตาล

พยายามที่จะทานอาหารที่มีน้ำตาลน้อยลง หรืออาหารที่บรรจุในกล่องอาหารสำเร็จรูป ควรตรวจดูระดับน้ำตาลที่มีอยู่ข้างกล่อง 

กำหนดเป้าหมายการลดน้ำหนัก

ตั้งเป้าหมายในการ “ลดน้ำหนัก” ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่เหมาะสม อาจเเริ่มต้นจากการกินน้อยกว่า 500 แคลอรี่ต่อวัน จากปริมาณเดิมที่เคยบริโภค และเริ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ตรวจสอบความดันโลหิตของคุณอย่างสม่ำเสมอ

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและหลีกเลี่ยงปัญหาคือการตรวจสอบความดันโลหิตสูงก่อน ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับอาการโรคความดันหรือซื้อที่ตรวจความดันที่สามารถตรวจได้เองที่บ้าน 

เก็บบันทึกการอ่านความค่าดันโลหิต และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับผลการอ่านค่าความดัน แพทย์จะวินิฉัยและตรวจสอบระดับค่าความดันก่อนที่จะมีอาการรุนแรงในอนาคตต่อไป 

ปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจมีความสำคัญต่อการช่วยลดความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการความดันโลหิตสูงที่อยู่ภายใต้การควบคุมและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้รวมถึงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจวาย

อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจเน้นอาหารที่ประกอบด้วย:

 • ผลไม้
 • ผัก
 • ธัญพืช
 • ลีนโปรตียจากปลา

การออกกำลังกาย

การที่จะมีสุขภาพน้ำหนักที่ดี ควรออกกำลังกายให้มากขึ้น นอกจากช่วยลดน้ำหนักแล้วการออกกำลังกายยังช่วยลดความเครียดลดความดันโลหิตโดยธรรมชาติและเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดได้พยายามออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีในแต่ละสัปดาห์ นั่นคือประมาณวันละ 30 นาที

การควบคุมน้ำหนักให้ดีต่อสุขภาพ

หากคุณมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนการลดน้ำหนักด้วยอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจและการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

การจัดการความเครียด

การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับความเครียดกิจกรรมอื่น ๆ ก็มีประโยชน์เช่นกัน รวมถึงเหล่านี้:

 • การทำสมาธิ
 • สูดหายใจลึก ๆ
 • นวด
 • ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • โยคะหรือรำไทเก็ก

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคการลดความเครียดที่พิสูจน์แล้ว การนอนหลับให้เพียงพอก็ยังช่วยลดระดับความเครียดได้

การใช้ชีวิตแบบปราศจากสิ่งไม่ดี

หากคุณสูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ สารเคมีในยาสูบเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกายและทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว หากคุณดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือมีการติดแอลกอฮอล์ให้พยายามลดปริมาณหรือหยุดดื่มโดยสิ้นเชิง แอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความดันโลหิตให้สูง


ลิงค์ข้อมูลด้านล่างคือแหล่งที่มาของบทความของเรา

เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team


Leave a Reply