โรคปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Palate and Lip) อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะปากเเหว่งเพดานโหว่ (Cleft Palate and Lip) คือการที่ริมฝีปากปิดไม่สนิทหรือริมฝีปากเปิดออก ซึ่งการเปิดออกของริมฝีปากมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่จมูก ส่วนเพดานโหว่เกิดขึ้นเมื่อเพดานปากไม่สามารถปิดได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างที่เด็กทารกกำลังเจริญเติบโตในมดลูก เพดานปากเกิดขึ้นจากสองส่วนบรรจบกันซึ่งอาจมีช่องโหว่เกิดขึ้นได้ เพดานปากประกอบด้วยส่วนที่อ่อนและส่วนที่แข็ง เพดานปากแข็งคือส่วนที่เป็นกระดูกบนเพดานปากด้านหน้าและเพดานอ่อนคือส่วนที่อยู่ด้านหลังปากและเกิดจากเนื้อเยื่อที่อ่อน  นอกจากนี้อาการเพดานปากโหว่และปากแหว่งหมายถึงความผิดปกติภายในช่องปากที่เป็นความบกพร่องตั้งแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นกับเด็กทารกมากกว่า 7,000 คนในสหรัฐอเมริกาทุกปี อาการของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยส่วนใหญ่ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างริมฝีปากเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปากแหว่ง ซึ่งเป็นอาการบกพร่องที่สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน น้ำนมไหลออกทางจมูกของทารกในขณะที่ให้น้ำเด็กเนื่องจากสิ่งที่กั้นระหว่างจมูกและปากเกิดความผิดปกติ นอกจากนี้เด็กที่มีเพดานปากโหว่จะมีปัญหาทางทันตกรรมด้วยเช่นมีฟันหายไปหรือมีฟันเพิ่มมากเกินไป นอกจากนี้อาการเพดานโหว่เป็นสาเหตุที่กระตุ้นทำให้เกิดการติดเชื้อภายในหูชั้นกลางและทำให้เกิดปัญหาท่อยูสเตเชียนของเด็กทำงานผิดปกติ ซึ่งท่อนี้ทำหน้าที่ระบายของเหลวออกจากช่องหูและทำให้แรงดันภายในเยื่อแก้วหูทั้งสองข้างให้เท่ากัน ถ้าหากเด็กทารกเกิดอาการหูติดเชื้อและท่อยูสเตเชียนไม่สามารถระบายของเหลวได้ตามปกติส่งผลทำให้สูญเสียการได้ยินได้ เด็กอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามความผิดปกตินี้มักเกิดขึ้นกับภาวะเพดานปากโหว่มากกว่าภาวะปากแหว่ง โดยปกติปัญหาเกี่ยวกับการพูดเกิดจากเพดานปากโหว่ที่ผลักดันทำให้เกิดเสียงขึ้นจมูก สาเหตุของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดภาวะเพดานปากโหว่และปากแหว่ง แพทย์เชื่อว่าความผิดปกตินี้เกิดขึ้นจากพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดเพดานปากโหว่ ถ้าหากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองได้ส่งยีนที่ทำให้เกิดอาการปากแหว่งเพดานโหว่มาสู่ลูก … Read More

โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคท้าวแสนปมคือ โรคท้าวแสนปม หรือ (Neurofibromatosis) คือ โรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ เกิดจากเนื้องอก บริเวณแนวเส้นประสาท ที่อยู่ในสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท อาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของโครโมโซม โรคท้าวแสนปมแบ่งเป็น 3  ประเภท ซึ่งอาการทั้ง 2 ชนิดนั้นก็มีเนื้องอกเติบโตในส่วนต่างๆของร่างกาย โรคท้าวแสนปม Neurofibromatosis  ชนิดที่ 1มีเนื้องอกไปเติบโตที่เนื้อเยื่อและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เกิดจากปัญหาโรคผิวหนังทำให้ผิวหนังผิดปกติ โดยผิวหนังจะมีจุดสีน้ำตาลหลายจุด รวมทั้งมีก้อนนิ่ม ๆ เกิดขึ้น  กระดูกของผู้ป่วยจะถูกทำลาย เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด โดยอาการจะแสดงตั้งแต่แรกคลอด … Read More

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) คือ ภาวะที่ทารกกำเนิดมาพร้อมกับโครโมโซมแท่งที่ 21 จำนวน 2 แท่ง (โดยปกติจะมีเพียง 1 แท่ง)  หรือมีอีกชื่อเรียกว่า ไตรโซมี่ 21 (Trisomy 21) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในพัฒนาด้านสติปัญญาและร่างกาย รวมถึงความพิการ ผู้ป่วยส่วนมากจะมีความพิการไปตลอดชีวิตและมักจะมีอายุขัยที่สั้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมสามารถมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีได้  การแพทย์ในปัจจุบัน ได้สนับสนุนผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมและครอบครัว ด้วยการให้โอกาสดีๆ ในการก้าวผ่านเรื่องที่ท้าทายในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมไปได้ สาเหตุดาวน์ซินโดรม ดาวน์ซินโดรมเกิดจากพันธุกรรมตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยเกิดจากพ่อและแม่ถ่ายทอดยีนที่ผิดปกตินี้ให้กับลูก เมื่อเซลล์ของทารกเจริญเติบโต แต่ละเซลจะมีโครโมโซมทั้งหมด … Read More

ฝ้า (Melasma) : อาการ การรักษา

ฝ้าคืออะไร ฝ้า (Melasma) คือ ฝ้าเป็นปัญหาทางผิวหนังที่พบบ่อยมักเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า โดยจะมีรอยจุดน้ำตาลหรือดำบนใบหน้าโดย 90% ของคนที่เป็นหน้าเป็นฝ้ามักจะเป็นผู้หญิง สาเหตุของการเกิดฝ้าและปัจจัยเสี่ยง ฝ้าเกิดจากการที่เม็ดสีผิวถูกผลิตออกมามากเกินไป โดยมีแสงแดดหรือรังสี UV หรือฮอร์โมนเป็นปัจจัยกระตุ้น  รวมไปถึงความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ปัญหาฝ้าจะเกิดกับผู้หญิงวัยกลางคนอายุประมาณ 30-40 แต่หากโดนแดดมากเกินไปก็สามารถเป็นฝ้าได้ก่อนวัย   ในคนท้อง หรือคนที่รับประทานยาคุมกำเนิด อาจจะส่งผลให้เกิดฝ้าได้ เนื่องจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป อาการของฝ้า ฝ้า หรือ Melasma คือจุดสีผิวที่มีสีเข้มกว่าสีผิวปกติบนใบหน้าหรือส่วนอื่น ๆ บางครั้งอาจจะเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อน หรือจุดสีน้ำตาลเข้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฝ้าด้วย … Read More