โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะ (Gastritis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคกระเพาะ (Gastritis) คือ การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร โดยสามารถเกิดได้ทั้งโรคกระเพาะอักเสบแบบฉับพลัน และแบบเรื้อรัง

โรคกระเพาะอักเสบอาจทำให้เกิดเลือดออกในเยื่อบุกระเพาะอาหารได้

อาการของโรคกระเพาะ

อาการของโรคนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาการโดยทั่วไปมีดังนี้

หากคุณเป็นโรคกระเพาะที่ถูกกัดกร่อน จะมีอาการดังนี้ร่วมด้วย

 • อุจจาระสีดำ
 • อาเจียนเป็นเลือดหรือกากเหมือนกาแฟ

สาเหตุของโรคกระเพาะ

น้ำย่อยในกระเพาะอาการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารจนเกิดการอักเสบ ทำให้เกิดโรคกระเพาะ การที่เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลง หรือถูกทำลายก็สามารถทำให้เกิดโรคกระเพาะได้

การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารก็ทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เช่นกัน เชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สุดคือ Helicobacter pylori การติดเชื้อมักติดจากคนสู่คน และสามารถติดจากอาหารที่ปนเปื้อนได้

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะคือ

 • ดื่มแอลกอฮอล์มาก
 • การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อย่างต่อเนื่อง เช่น ไอบูโพรเฟน และแอสไพริน
 • ใช้โคเคน
 • อายุที่มากขึ้น
 • สูบบุหรี่

ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่พบได้น้อย มีดังนี้

 • การบาดเจ็บรุนแรงจากความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด
 • ความผิดปกติของภูมิต้านทานเนื้อเยื่อในกระเพาะ
 • ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร เช่น โรค Crohn
 • การติดเชื้อไวรัส

การวินิจฉัยโรคกระเพาะ

กระเพาะ

แพทย์จะตรวจร่างกายและซักถามเกี่ยวกับอาการ และอาจจะทำการตรวจการหายใจ ตรวจเลือดหรืออุจจาระ เพื่อตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori

เพื่อตรวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย แพทย์อาจะทำการส่องกล้องเพิ่มเติม เพื่อตรวจหาการอักเสบ การส่องกล้องเป็นการใช้ท่อยาวที่มีเลนส์กล้องอยู่ที่ส่วนปลาย แพทย์จะส่องกล้องเข้าไปอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มองเห็นหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารได้อย่างปลอดภัย และอาจมีการนำเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารไปตรวจสอบต่อด้วย และอาจจะมีการเอ็กซเรย์หลังจากให้คนไข้กลืนสารละลายแบเรียม เพื่อช่วยแยกแยะบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ

วิธีการรักษาโรคกระเพาะ

สำหรับการรักษาจะใช้วิธีการกำจัดเชื้อเอช.ไพโลไร โดยให้ยาลดกรดร่วมกับยาปฎิชีวนะเพื่อกำจัดเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยยาลดกรด หรือยาช่วยปรับหรือเพิ่มความเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เพื่อช่วยให้ไม่มีอาการมาย่อยค้างอยู่ในทางเดินอาหารส่วนต้น หรือบางรายอาจจะใช้ยาลดการอักเสบของเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร (Mucosal Protectants) คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร

 • หากมีการตรวจพบเชื้อ H.pylori ต้องทำการรักษากำจัดเชื้อ เพราะหากไม่มีการกำจัดเชื้อจะทำให้ไม่สามารถรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ให้หายขาดได้
 • การรับประทานยารักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรหยุดยาเองเมื่ออาการปวดท้องดีขึ้น เนื่องจากอาการปวดท้องมักดีขึ้นก่อนการหายของแผล

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคกระเพาะ

หากโรคกระเพาะไม่ได้รับการรักษาทันเวลา จะทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารและเป็นแผลได้ โรคกระเพาะบางชนิด เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เนื่องจากอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นควรพบแพทย์เมื่อมีอาการโรคกระเพาะเรื้อรัง

ภาพรวมของโรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะเฉียบพลันสามารถหายได้อย่างรวดเร็วด้วยการรักษา เช่น การติดเชื้อ H. pylori สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตามบางครั้งการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จ และอาจกลายเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังหรือในระยะยาวได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


Leave a Reply