โรคระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อเป็นเครือข่ายของต่อมที่ผลิตและปล่อยฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายที่สำคัญมาก รวมทั้งความสามารถของร่างกายในการเปลี่ยนแปลงแคลอรี่เป็นพลังงาน ระบบต่อมไร้ท่อมีอิทธิพลต่อการเต้นของหัวใจ การเติบโตของกระดูกและเนื้อเยื่อ รวมไปถึงความสามารถในการมีบุตร ต่อมไร้ท่อมีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคเบาหวาน ต่อมไทรอยด์ โรคความผิดปกติของการเจริญเติบโตผิดปกติทางเพศและความผิดปกติของฮอร์โมนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมของระบบต่อมไร้ท่อ

ต่อมของระบบต่อมไร้ท่อแต่ละตัวจะปล่อยฮอร์โมนเฉพาะเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ ฮอร์โมนเหล่านี้เดินทางผ่านเลือดไปยังเซลล์อื่น ๆ ช่วยควบคุมหรือประสานกระบวนการต่างๆของร่างกาย ต่อมไร้ท่อ ได้แก่ :
 • ต่อมหมวกไต : ต่อมที่อยู่ด้านบนของไตซึ่งปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา
 • ไฮโปทาลามัส : เป็นส่วนหนึ่งของสมองชั้นกลางส่วนล่าง มีหน้าที่คอยบอกต่อมใต้สมองว่าจะปล่อยฮอร์โมนเมื่อไหร่
 • รังไข่: อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่ปล่อยไข่และผลิตฮอร์โมนเพศ
 • เซลล์ในตับอ่อน : เซลล์ในตับอ่อนควบคุมการปล่อยฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน
 • พาราไทรอยด์ : ต่อมเล็กๆสี่ต่อมที่คอ มีหน้าที่ในการพัฒนากระดูก
 • ต่อมไพเนียล : ต่อมที่พบใกล้ศูนย์กลางของสมอง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบการนอนหลับ
 • ต่อมใต้สมอง : ต่อมพบที่ฐานของสมองที่อยู่ด้านหลังรูจมูก มันมักจะถูกเรียกว่าต่อมต้นแบบ เพราะเป็นต่อมที่ส่งผลต่อต่อมอื่นๆอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมไทรอยด์ ปัญหาเกี่ยวกับต่อมใต้สมองจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและรอบประจำเดือน รวมถึงปัญหาของท่อน้ำนมด้วย
 • อัณฑะ : ต่อมสืบพันธุ์ของผู้ชายที่ผลิตสเปิร์มและฮอร์โมนเพศ
 • ต่อมไธมัส : ต่อมที่หน้าอกส่วนบน ทำหน้าที่ช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในช่วงต้นชีวิต
 • ต่อมไทรอยด์ : เป็นต่อมรูปผีเสื้อบริเวณด้านหน้าของลำคอ ทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญอาหาร

สาเหตุของความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

โดยทั่วไปความผิดปกติของต่อมไร้ท่อจะแบ่งออกเป็นสองประเภท:
 • โรคต่อมไร้ท่อที่เกิดขึ้นเมื่อต่อมสร้างฮอร์โมนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเรียกว่า ฮอร์โมนไม่สมดุล
 • โรคต่อมไร้ท่อเนื่องจากการพัฒนาของโรคอื่นๆ เช่น เนื้องอกในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งอาจส่งผลต่อระดับฮอร์โมนหรือไม่ก็ได้
ระบบตอบรับของต่อมไร้ท่อช่วยควบคุมสมดุลของฮอร์โมนในกระแสเลือด หากร่างกายของคุณมีฮอร์โมนบางชนิดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ระบบตอบรับจะส่งสัญญาณไปยังต่อมที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ความไม่สมดุลของฮอร์โมน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากระบบตอบรับนี้มีปัญหาในการรักษาระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดให้เหมาะสม ระดับฮอร์โมนต่อมไร้ท่อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอาจเกิดจาก:
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบตอบรับต่อมไร้ท่อ
 • โรคต่างๆ
 • ความล้มเหลวของต่อมที่ไปกระตุ้นต่อมอื่นให้ปล่อยฮอร์โมนออกมา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับไฮโปทาลามัสอาจขัดขวางการผลิตฮอร์โมนในต่อมใต้สมอง
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น เนื้องอกต่อมไร้ท่อหลายชนิด (MEN) หรือภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด
 • การติดเชื้อ
 • การบาดเจ็บที่ต่อมไร้ท่อ
 • เนื้องอกของต่อมไร้ท่อ
เนื้องอกต่อมไร้ท่อส่วนใหญ่ไม่เป็นมะเร็ง โดยปกติแล้วจะไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย อย่างไรก็ตามเนื้องอกบนต่อมอาจรบกวนการผลิตฮอร์โมนของต่อมได้

ประเภทของความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อมีหลายประเภท โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ความผิดปกติของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ ได้แก่ : ภาวะต่อมหมวกไตไม่เพียงพอ ต่อมหมวกไตปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลน้อยเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการเมื่อยล้า , กระเพาะอาหารปั่นป่วน ขาดน้ำและผิวมีการเปลี่ยนแปลง โรคแอดดิสันเป็นโรคต่อมหมวกไตชนิดหนึ่ง โรค Cushing การผลิตฮอร์โมนต่อมใต้สมองมากเกินไป จะทำให้ต่อมหมวกไตทำงานมากเกินไป อาการอื่นที่คล้ายกันเรียกว่า กลุ่มอาการคุชชิง ซึ่งพบได้มากในเด็กที่ใช้ยาสเตียรอยด์ปริมาณมาก Gigantism (acromegaly) และปัญหาฮอร์โมนการเจริญเติบโตอื่น ๆ หากต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากเกินไป กระดูกของเด็กอาจเติบโตเร็วผิดปกติ หากระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตต่ำเกินไป เด็กอาจหยุดการเจริญเติบโตได้ ไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป ทำให้น้ำหนักลด อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว เหงื่อออกและหงุดหงิดง่าย สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับโรคไฮเปอร์ไทรอยด์คือโรคภูมิต้านตนเองที่เรียกว่าโรคเกรฟ Hypothyroidism ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากพอ ทำให้เกิดความเมื่อยล้า, ท้องผูก, ผิวแห้งและภาวะซึมเศร้า เมื่อต่อมไม่ทำงานอาจทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าลง ภาวะพร่องไทรอยด์บางชนิดมีอยู่ตั้งแต่แรกเกิด Hypopituitarism ต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนออกมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากหลายโรคที่แตกต่างกัน ผู้หญิงที่มีอาการนี้อาจมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ เนื้องอกต่อมไร้ท่อชนิด I และ II (MEN I และ MEN II) เกิดจากความผิดปกติที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ทำให้เกิดเนื้องอกของพาราไธรอยด์ ต่อมหมวกไตและต่อมไทรอยด์ ซึ่งนำไปสู่การผลิตฮอร์โมนที่มากเกินไป โรครังไข่ polycystic (PCOS) การผลิตแอนโตรเจนมากเกินไป ทำให้การพัฒนาของไข่และการปล่อยออกจากรังไข่ของผู้หญิงถูกรบกวน PCOS เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะมีบุตรยาก วัยแรกรุ่นวัย ความผิดปกติของวัยแรกรุ่นที่เกิดขึ้นเมื่อต่อมบอกให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเพศเร็วเกินไป

การทดสอบความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

หากคุณมีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ แพทย์จะแนะนำคุณให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ อาการของความผิดปกติของต่อมไร้ท่อจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับต่อมที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคต่อมไร้ท่อมักจะบ่นว่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนแอ การตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนของคุณ สามารถช่วยให้แพทย์ตรวจสอบได้ว่าคุณมีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือไม่ การทดสอบจากภาพจะช่วยในการค้นหาหรือระบุตำแหน่งของก้อนหรือเนื้องอก การรักษาความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนหนึ่งซึ่งอาจทำให้อีกระดับหนึ่งหมดไป แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอาจสั่งให้เจาะเลือดเพื่อตรวจหาปัญหาหรือพิจารณาว่าต้องปรับยาหรือแผนการรักษาของคุณหรือไม่

โรคคอพอก (Goiter) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ต่อมไทรอยด์โต หรือคอพอก (Goiter) เป็นภาวะที่พบบ่อย พบว่า ประมาณ 4-7% ของประชากร จะมีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (ประมาณ ครึ่งหนึ่ง จะคลำพบเป็นก้อนเดี่ยว ๆ) พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์ มีโอกาสเป็นมะเร็ง ประมาณ 5-10% ส่วนภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่า...

Read more

โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคตับอ่อนอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis) คือ การอักเสบที่เกิดกับตับอ่อน ทำให้เนื้อเยื่อตับอ่อนถูกทำลาย ซึ่งตับอ่อนนั้นอยู่บริเวณท้องส่วนบน ใกล้กับลำไส้เล็ก ตับอ่อนทำหน้าที่ปล่อยเอ็นไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารและผลติฮอร์โมนที่ร่างกายของใช้จัดการกับน้ำตาลกลูโคส โรคตับอ่อนอักเสบนั้นสามารถเป็นและหายได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจจะเป็นอาการเรื้อรังขึ้นอยู่กับบุคคล การรักษานั้น ขึ้นอยู่กับอาการของโรค ประเภทของโรคตับอ่อนอักเสบ โดยทั่วไปแล้ว อาการตับอ่อนอักเสบจะมีชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง  โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง เกิดจากการอักเสบของตับอ่อนที่กลับมาเกิดขึ้นเป็นและหายไปเป็นระยะ แต่เป็นมาเรื่อยๆ...

Read more

หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) เกิดจากอะไร

หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) คือภาวะผิดปกติที่หัวใจเต้นเร็วกว่า 100 ครั้งต่อนาที โดยแบ่งหัวใจเต้นเร็วเป็น 3 ประเภทดังนี้: หัวใจเต้นเร็วที่พบในหัวใจห้องบน(Supraventricular Tachycardia) เกิดขึ้นเมื่อการส่งสัญญาณไฟฟ้าในห้องหัวใจด้านบนของอวัยวะผิดพลาด และทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น โดยเต้นเร็วมากกว่าอัตราการเต้นของหัวใจปกติ หัวใจเต้นเร็วที่พบในหัวใจห้องล่าง(Ventricular Tachycardia) คือ ภาวะที่หัวใจห้องล่างนั้นมีอัตราการเต้นหัวใจที่เร็วมากในหัวใจห้องล่าง เกิดขึ้นเมื่อการส่งสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจห้องล่างผิดพลาด และส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วมากจนไม่สามารถเติมเลือดได้ทัน หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ...

Read more

ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร โรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้น มีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างผิดปกติ โดยต่อมไทรอยด์นั้นเป็นต่อมที่อยู่บริเวณลำคอที่ หน้าที่ของต่อมไทรอยด์คือการผลิตฮอร์โมนในการทำงานของร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อหัวใจทำให้หัวใจทำงานไม่เป็นปกติและผู้ป่วยจะมีอาการหงุดหงิดง่ายและฉุนเฉียว  อาการของไทรอยด์เป็นพิษ อาการโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้น ผู้ป่วยแต่ละคนจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไป ในผู้ป่วยบางรายอย่างเช่นผู้สูงอายุนั้นอาจจะไม่แสดงอาการเลย หรือผู้ป่วยที่อาการไทรอยด์เป็นพิษไม่มาก ก็จะไม่เห็นอาการเด่นชัดเช่นกัน ในขณะที่บางคนอาการอาจจะรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้ โดยอาการของคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษจะแสดงอาการดังนี้...

Read more

โรคเบาหวาน (Diabetes) : ประเภท อาการ สาเหตุ วิธีป้องกัน การวินิจฉัยโรค

เบาหวาน (Diabetes) คือ อะไร โรคเบาหวาน (Diabetes) คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนเพื่อสร้างมาให้ควบคุมระดับน้ำตาล หากน้ำตาลในร่างกายไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งเกิดมาจากระบบการทำงานของอินซูลินที่ไม่มีประสิทธิภาพ ฮอร์โมนอินซูลินจะย้ายน้ำตาลจากเลือดไปสู่เซลล์ในร่างกาย  จึงทำให้ร่างกายเกิดภาวะมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  เบาหวานสาเหตุมาจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง หากไม่ได้รับการรักษา การเป็นเบาหวานจะส่งผลต่อร่างกายสามารถทำลายระบบประสาท ตา ไต และอวัยวะอื่นๆของร่างกายได้ เบาหวานมีกี่ชนิด โรคเบาหวานชนิดที่...

Read more

โรคด่างขาว (Vitiligo): อาการ สาเหตุ การรักษา ภาวะแทรกซ้อน

โรคด่างขาวคืออะไร  โรคด่างขาว (Vitiligo) คือโรคที่เซลล์เม็ดสีผิว melanocytes ทำงานผิดปกติทำให้สีผิวบนใบหน้าหรือร่างกายขาวผิดปกติไม่เท่าสีผิวบริเวณอื่น ๆ โรคนี้เป็นโรคที่หายากและเกิดขึ้นได้น้อย มาก ไม่ถึง 1% ของประชากรโลกที่ป่วยเป็นโรคด่างขาว  โรคด่างขาว (Vitiligo) สาเหตุของโรคด่างขาวคืออะไร โรคด่างขาวเกิดจากอะไร...

Read more

เซ็บเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis): ประเภท อาการ สาเหตุ

เซ็บเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) เซ็บเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) คือโรคผิวหนังอักเสบ seborrheic ที่ส่งผลให้เกิดผื่นแดงตามผิวหนัง ผิวหนังจะลอกเป็นแผ่นและตกสะเก็ดที่ดูเหมือนรังแค มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยบริเวณหนังศรีษะ และบริเวณอื่นที่ผิวมีความมันเช่นใบหน้า หน้าอก และแผ่นหลัง อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทารก ซึ่งจะเป็นช่วงแรกเกิดสองอาทิตย์แรก และจะค่อยๆหายไปเอง [caption id="attachment_1516" align="aligncenter"...

Read more

โรคผิวหนังอักเสบโรซาเซีย (Rosacea) : ประเภท อาการ สาเหตุ

Rosacea คืออะไร โรคผิวหนังอักเสบโรซาเซีย (Rosacea) คือโรคผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งที่แสดงอาการชัดเจนบนใบหน้า และสามารถพบได้ที่บริเวณลำคอและแผ่นหลังด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมหรือพันธุกรรมก็เป็นได้  สาเหตุของโรคโรซาเซีย ทางการแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุของโรคโรซาเซียได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดจากเหตุใด แต่อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม และจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกำเริบ หรือกระตุ้นอาการได้เช่น :  รับประทานอาหารที่มีสาร cinnamaldehyde เช่น ซินนามอน ชอคโกแล็ต...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.