โรคสมองเสื่อม (Dementia) : สาเหตุ อาการ วิธีการรักษา

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือ ภาวะที่สมองทำงานถดถอยลง มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจ และอาจจะกระทบสิ่งอื่นๆ ดังนี้

 • ความทรงจำ
 • กระบวนการความคิด
 • ภาษา
 • การตัดสินใจ
 • พฤติกรรม

โรคสมองเสื่อมหรือรคความจำเสื่อมนั้นไม่ใช่โรค แต่เกิดจากความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ความบกพร่องด้านสมอง โดยสามารถส่งผลได้เล็กน้อยหรือรุนแรง และอาจส่งผลให้สุขภาพเปลี่ยนไป โรคสมองเสื่อมบางอย่างจะมีอาการแย่ลง เมื่อเวลาผ่านไป โรคสมองเสื่อมบางชนิดสามารถรักษาได้หรือฟื้นฟูได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนนิยามภาวะสมองเสื่อมว่าเป็นการเสื่อมสภาพทางจิตใจที่ไม่สามารถกลับมาได้

กำลังโหลด

อาการภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมเริ่มแรกจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • ไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านตารางเวลาหรือสภาพแวดล้อมได้ดีเท่าที่ควร
 • มีปัญหาการจดจำระยะสั้น เช่น การจำเรื่องราวที่เกิดเมื่อ 15 ปีที่แล้วได้ แต่จำไม่ได้ว่าเมื่อเที่ยงรับประทานอะไรไป
 • เลือกใช้คำพูดหรือจดจำคำศัพท์ได้ยากขึ้น
 • ถามคำถาม หรือเล่าเรื่องราวที่ซ้ำซาก
 • สับสนเรื่องทิศทางแม้ไม่ใช้เส้นทางใหม่
 • การติดตามและรับฟังการอธิบายของผู้อื่นทำได้ยาก
 • อารมณ์แปรปรวน ความหดหู่ ความหงุดหงิด และความโกรธ เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบ หรืองานอดิเรกที่สนใจ
 • การจดจำ และแยกแยะบุคคลทำได้ยากขึ้น
 • จดจำวิธีการปฏิบัติงานที่ทำซ้ำๆ มานานหลายปีไม่ได้

ระยะของภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมมักจะแย่ลงตามเวลาที่ผ่านไป แต่ในแต่ละบุคคลนั้นอาจมีอาการแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีอาการดังต่อไปนี้

ภาวะการถดถอยของสมอง (MCI)

ผู้สูงอายุมักจะมีภาวะสมองถดถอย (MCI)  แต่จะไม่พัฒนาเป็นภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ จะส่งผลในส่วนของการจดจำคำศัพท์ และความทรงจำระยะสั้น

ภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย

ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • ไม่มีความจำระยะสั้น
 • อารมณ์แปรปรวน เช่น โกรธ หรือซึมเศร้า
 • หลงลืม
 • ไม่สามารถทำงานที่ซับซ้อน
 • แสดงอารมณ์หรือความคิดอย่างรุนแรง

ภาวะสมองเสื่อมระยะกลาง

เป็นระยะที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด เนื่องจากมีปัญหาดังต่อไปนี้

 • การตัดสินใจไม่ดี
 • สับสน ย้อนแย้ง
 • สูญเสียความทรงจำในอดีต
 • ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวการแต่งตัว หรือการอาบน้ำ
 • บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

ภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรง

เป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจเสื่อมอย่างรุนแรง โดยมีอาการดังต่อไปนี้

กำลังโหลด
 • ไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้แก่ การเดิน การปัสสาวะ การกลืนอาหาร เป็นต้น
 • ไม่สามารถสื่อสารได้
 • ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา
 • เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

ประเภทของภาวะสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมโดยทั่วไปมีดังนี้

 • โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด 60-80 % ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งหมด
 • ภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดเสื่อม เป็นผลจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงเลี้ยงสมอง
 • ภาวะสมองเสื่อมของ Lewy เกิดจากความผิดปกติของการสารเคมีในการสื่อสารในสมอง
 • โรคพาร์กินสัน โรคพาร์กินสันขั้นรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผล และการตัดสินเช่นเดียว ทั้งยังมีอารมณ์แปรปรวน
 • ภาวะสมองเสื่อมที่ส่วนหน้า ภาวะสมองเสื่อมหลายประเภทถูกรวมอยู่ในประเภทนี้ อาการที่ปรากฏได้แก่ ความบกพร่องด้านภาษาและพฤติกรรม และการยับยั้งชั่งใจ

สาเหตุของอาการสมองเสื่อม

นี่คือหลายสาเหตุของอาการสมองเสื่อม โดยปกติแล้วเป็นผลมาจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆในร่างกายไปด้วย

โรคที่เกิดจากปลายประสาทเสื่อม

 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคพาร์กินสัน (ภาวะสมองเสื่อม)
 • หลอดเลือดสมองเสื่อม
 • ผลข้างเคียงของยารักษาโรค
 • โรคพิษสุราเรื้อรังเรื้อรัง
 • เนื้องอกหรือติดเชื้อในสมอง

สาเหตุอื่นๆ จากภาวะสมองเสื่อม

สาเหตุอื่นๆ สามารถมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ได้

 • ความผิดปกติของโครงสร้างสมอง
 • ความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม
 • สารพิษ เช่น ตะกั่ว เป็นต้น

การรักษาภาวะสมองเสื่อม

โดยปกติหลักการรักษาภาวะสมองเสื่อมประกอบด้วยหลักใหญ่ 3 ประการ คือ

 1. การรักษาโรคต้นเหตุของภาวะสมองเสื่อม เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งและต้องรีบกระทำโดยเร็วและทันท่วงที แล้วแต่ชนิดของสาเหตุต่างๆ กันจึงจะได้ผลดีดังกล่าวแล้ว
 2. การรักษาตามอาการแบบประคับประคอง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ญาติผู้ดูแลสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความสุข ไม่วุ่นวายหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ ได้ในรายที่มีอาการทางอารมณ์รุนแรงเอะอะโวยวายหรือวุ่นวายมากๆ ก็จำเป็นต้องให้ยาช่วยระงับจิตใจผู้ป่วย โดยมากนิยมใช้ยากลุ่มกล่อมประสาทหลัก เช่น ฮาโลเพอริตอลเป็นต้น
 3. การให้ยาบำบัดรักษาภาวะสมองเสื่อม ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาตัวยาต่างๆ มากมายในการรักษาโรคนี้เริ่มจากวิตามินต่างๆ ตลอดจนฮอร์โมนที่เคยใช้กันมากในอดีต ในปัจจุบันพบว่าไม่ได้ผลดีแต่อย่างใด ยา 2 กลุ่มที่แพทย์นิยมใช้ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ได้แก่
 • ยาขยายหลอดเลือดสมอง ยากลุ่มนี้ให้เพื่อหวังผลให้เลือดไปสู่สมองเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผลของยากลุ่มนี้
  ปรากฏว่าให้ผลการรักษาที่ยังไม่น่าพอใจนักยกเว้นกลุ่มผู้ป่วยที่ทีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอบางรายที่อาจได้ผลบ้าง
 • ยาช่วยการทำงานของสมอง ยากลุ่มนี้ฤทธิ์ทำให้เซลล์สมองที่เหลืออยู่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  แม้จะไม่สามารถทำให้เซลล์สมองเพิ่มขึ้นก็ตาม จากการศึกษาทดลองให้ยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิดโรคอัลไซเมอร์ พบว่าหลังให้บุคลิกภาพและการทดสอบต่างๆ ทางจิตเวชศาสตร์ดีขึ้น ทั้งในด้านความจำ  และการเรียนรู้ยกในกลุ่มนี้จึงนิยมใช้กัน ในปัจจุบัน ยาที่ใช้ได้แก่
 1. Ergoloid mesylate
 2. Piracetam
 3. Pyritinol
 4. Lecithin เป็นต้น

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนั้นอาจพบได้บ่อยกว่าผู้ป่วยทั่วไป การบริหารความจำโดยการพาผู้ป่วยไปเที่ยวหรือเล่นเกมต่าง ๆ เช่นไพ่นกกระจอก จะเป็นการทำให้ผู้ป่วยบริหารสมองได้เป็นอย่างดี


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply