ภาวะขาดน้ำ

ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) คือภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าน้ำที่ได้รับเข้าไป 

สาเหตุโดยทั่วไปประกอบด้วย

กำลังโหลด
  • การสูญเสียเหงื่อมากเกินไป
  • การอาเจียน
  • การท้องเสีย

หากร่างกายสูญเสียน้ำมากเกินไปจะทำให้อวัยวะ เซลล์ และเนื้อเยื่อไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น สามารถนำไปสู่การเกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน  และหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงที ก็จะทำให้เกิดการช็อกได้

ภาวะขาดน้ำมีความอันตรายในระดับรุนแรงน้อยถึงรุนแรงมาก โดยทั่วไปหากมีระดับรุนแรงน้อยสามารถรักษาที่บ้านได้ แต่หากอยู่ในระดับรุนแรงมากจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

สาเหตุของภาวะขาดน้ำ

โดยทั่วไปแล้วการสูญเสียน้ำจะผ่านทางเหงื่อและปัสสาวะ และหากไม่มีการชดเชยน้ำที่เสียไป จะเกิดภาวะขาดน้ำ โดยสิ่งที่สามารถนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้ ได้แก่

การสูญเสียเหงื่อ

การสูญเสียน้ำผ่านทางเหงื่อซึ่งเป็นกระบวนการระบายความร้อนทางธรรมชาติของร่างกาย เมื่อร่างกายมีความร้อน ต่อมเหงื่อถูกกระตุ้นให้ขับความชื้นออกจากร่างกายเพื่อให้มีการระบายความร้อน ออกไปจากร่างกายด้วยการระเหย

ความเจ็บป่วย

การอาเจียนหรือท้องเสีย สามารถทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ เพราะว่าทำให้เกิดการขับน้ำออกจากร่างกายที่มากเกินไป

การอาเจียนหรือท้องเสียทำให้การทำงานของระบบการขับน้ำแย่ลง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา เช่น โรคหลอดเลือดสมองและโคม่า

กำลังโหลด

การมีไข้

เมื่อมีไข้ร่างกายจะสูญเสียของเหลวผ่านผิวหนัง เนื่องจากกลไกการลดความร้อนของร่างกาย บ่อยครั้งทำให้เกิดเหงื่อมากเกินไป และหากไม่ดื่มน้ำเพื่อเป็นการชดเชย จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ

การปัสสาวะ

การปัสสาวะเป็นสิ่งที่เป็นปกติของร่างกาย ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย แต่ก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่มีธาตุสมดุลได้ หากปัสาวะมากเกินไปและไม่มีการดื่มน้ำทดแทนก็เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้

วิธีการรักษาภาวะขาดน้ำ

การรักษาหลักเป็นการชดเชยน้ำหรือเกลือแร่ให้กับร่างกาย และการรักษาตามอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยวิธีการรักษาได้แก่

การชดเชยน้ำ (Rehydration)

หากผู้ป่วยมีอาการท้องเสีย การชดเชยน้ำด้วยการดื่มน้ำน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เพียงพอ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับของเหลวผ่านทางหลอดเลือดดำ

ด้วยการนำ IV  ขนาดเล็กๆ สอดเข้าไปในหลอดเลือดดำที่บริเวณแขนหรือมือ โดยส่วนประกอบหลักของสารละลายหรือของเหลวคือ น้ำและเกลือแร่

แต่สำหรับคนที่สามารถดื่มน้ำชดเชยได้ การดื่มน้ำ หรือน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือแร่ เพื่อการชดเชยน้ำ เช่น น้ำใส่ผงเกลือแร่ หรือเครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬาเป็นต้น

น้ำเกลือแร่สูตรทำเองที่บ้าน 

ถ้าไม่มีเครื่องดื่มเกลือแร่จากร้านขายยา เราสามารถทำขึ้นมาเองได้ โดยมีสูตรดังนี้

  • เกลือ ½ ช้อนชา
  • น้ำตาล 6 ช้อนชา
  • น้ำ  1  ลิตร

แต่ต้องตวงสัดส่วนด้วยความระมัดระวัง เพราะหากผิดสูตรไปจะเกิดผลเสียกับร่างกายได้


นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply