โรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer): สาเหตุ อาการ การรักษา

โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)  คือ มะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูก ปากมดลูกเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นท่อที่เชื่อมต่อส่วนล่างของมดลูกของผู้หญิงเข้ากับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เริ่มต้นในเซลล์บนพื้นผิวของปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูก  (Cervical Cancer)
โรคมะเร็งปากมดลูก  (Cervical Cancer)

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เกิดกับโรคหูดหงอนไก่ เชื้อ HPV มีประมาณ 100 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน มีเพียงบางประเภทเท่านั้นที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสชนิด HPV ที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มี 2 ชนิด คือ HPV-16 และ HPV-18

กำลังโหลด

การติดเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งไม่ได้หมายความว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูก ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะกำจัดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่ ภายในสองปี

เชื้อไวรัส HPV ยังสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งอื่น ๆ ในผู้หญิงและผู้ชาย เช่น:

 • มะเร็งปากช่องคลอด
 • มะเร็งช่องคลอด
 • มะเร็งอวัยวะเพศชาย
 • มะเร็งทวารหนัก
 • มะเร็งลำไส้ตรง

อาการเริ่มแรกมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงหลายคนที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกอาจทราบว่าตนเองเป็นโรคตั้งแต่ต้นเพราะอาการเบื้องต้นมะเร็งปากมดลูกจะไม่แสดงอาการใดๆ จนกว่าจะเข้าถึงภาวะมีอาการ บางรายอาจคิดว่าเป็นอาการทั่วไปคล้ายกับอาการปวดประจำเดือนและหรืออาจเป็นอาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs)

อาการของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปคือ:

 • มีเลือดออกผิดปกติ เช่น ในระหว่างช่วงเวลาหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือช่วงหลังหมดประจำเดือน
 • ตกขาวที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือมีกลิ่นแตกต่างไปจากปกติ
 • ปวดในกระดูกเชิงกราน
 • ปัสสาวะบ่อยขึ้น
 • ปวดในระหว่างถ่ายปัสสาวะ
 • มะเร็งลำคอ

การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาได้หากตรวจพบเร็ว การรักษาหลัก ๆ มี 4 ทางเลือก ได้แก่:

 • การผ่าตัด (surgery)
 • การบำบัดด้วยรังสี (radiation therapy)
 • ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) 
 • การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy)

บางครั้งการรักษาเหล่านี้จะใช้รักษาร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การผ่าตัด (surgery)

วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดคือการกำจัดมะเร็งให้ได้มากที่สุด แพทย์จะผ่าตัดและกำจัดเซลล์มะเร็งบริเวณปากมดลูก เพื่อป้องกันเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ การผ่าตัดอาจเกี่ยวข้องกับการตัดปากมดลูกและอวัยวะอื่น ๆ บริเวณกระดูกเชิงกราน

กำลังโหลด

รังสีบำบัด (radiation therapy)  

การฉายรังสีฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยรังสีเอกซ์พลังงานสูง สามารถส่งผ่านจากเครื่องมือจากนอกร่างกาย และนอกจากนี้ยังสามารถส่งรังสีจากภายในร่างกายโดยใช้ท่อโลหะวางไว้บริเวณมดลูกหรือช่องคลอด

เคมีบำบัด

เคมีบำบัดใช้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งทั่วร่างกาย แพทย์ให้การรักษานี้เป็นรอบ คือจะได้รับเคมีบำบัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจะหยุดการรักษาเพื่อให้เวลาร่างกายฟื้นตัว

การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy)

Bevacizumab (Avastin) เป็นยาตัวใหม่ที่ทำงานในรูปแบบที่ต่างจากเคมีบำบัดและการฉายรังสี ซึ่งจะบล็อกการเจริญเติบโตของเส้นเลือดใหม่ที่ช่วยให้เซลล์มะเร็งเติบโตและอยู่รอด ยานี้มักใช้ร่วมกับการทำเคมีบำบัด

ระยะของโรคมะเร็งปากมดลูก

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย แพทย์จะบอกระยะของมะเร็ง และตรวจสอบดูว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือไม่ และตรวจสอบระยะเวลาของอาการ การทราบระยะของมะเร็งสามารถช่วยให้แพทย์ค้นหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้

โรคมะเร็งปากมดลูก มี 4 ระยะ:

ระยะที่ 1: มะเร็งยังมีขนาดเล็ก เซลล์มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง แต่ไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ระยะที่ 2: มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น และแพร่กระจายออกไปนอกมดลูกและปากมดลูกหรือต่อมน้ำเหลือง แต่ไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ระยะที่ 3: มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนล่างของช่องคลอดหรือกระดูกเชิงกราน และอาจปิดกั้นท่อไตท่อที่นำปัสสาวะจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ แต่ไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

ระยะที่ 4: มะเร็งอาจแพร่กระจายออกไปนอกกระดูกเชิงกรานสู่อวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกหรือตับ

มะเร็งปากมดลูกและการตั้งครรภ์

หากเป็นมะเร็งปากมดลูกในขณะที่ตั้งครรภ์ โรคมะเร็งส่วนใหญ่ที่พบในระหว่างตั้งครรภ์และจะถูกตรวจพบในช่วงระยะแรก การรักษาโรคมะเร็งในขณะตั้งครรภ์อาจมีความซับซ้อน แพทย์สามารถตัดสินใจในการรักษาโดยขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งและระยะเวลาที่ตั้งครรภ์

หากมะเร็งอยู่ในระยะเริ่มต้นอาจรอให้คลอดก่อนที่จะเริ่มมีการรักษา สำหรับกรณีของโรคมะเร็งขั้นสูงที่ต้องการการรักษามดลูกหรือการฉายรังสีอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ แพทย์อาจทำการคลอดทารกให้เร็วที่สุ

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Pap smear เป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยแพทย์จะทำการทดสอบเพื่อใช้วินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก ในการทำการทดสอบแพทย์ของคุณจะทำการเก็บตัวอย่างเซลล์จากผิวปากมดลูกของคุณ เซลล์เหล่านี้จะถูกส่งไปยังห้องแล็บเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงของมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งและดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

หากพบการเปลี่ยนแปลงแพทย์อาจแนะนำวิธี colposcopy ซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับการตรวจปากมดลูก ในระหว่างการทดสอบแพทย์อาจทำการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งเป็นตัวอย่างของเซลล์ปากมดลูกร่วมด้วย

การตรวจโรคมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงตามช่วงอายุ:

 • อายุ 21 ถึง 29 ปี : ควรรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือ Pap smear  ทุกสามปี
 • อายุ 30 ถึง 65 ปี : ควรรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือ Pap smear ทุกๆสามปี และรับการตรวนเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูง (HRHPV) ทุก 5 ปี หรือรับ Pap smear บวกกับการทดสอบ HRHPV ทุก 5 ปี

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก

การได้รับเชื้อ HPV เป็นความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดสำหรับมะเร็งปากมดลูก ปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยง ได้แก่:

 • ไวรัสเอชไอวี (HIV)
 • หนองในเทียม
 • การสูบบุหรี่
 • ความอ้วน
 • ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปากมดลูก
 • รับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้น้อยเกินไป
 • กินยาคุมกำเนิด
 • มีการตั้งครรภ์ครบ 3 ครั้ง
 • ตั้งครรภ์ครั้งแรกตอนอายุน้อยกว่า 17 ปี

การคาดการโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับมะเร็งปากมดลูกที่อยู่ในระยะแรกอัตราการรอดชีวิตคือ 92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมะเร็งแพร่กระจายภายในบริเวณอุ้งเชิงกรานอัตราการรอดชีวิตในอีก 5 ปีจะลดลงเหลือ 56 เปอร์เซ็นต์ หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโอกาสที่จะอยู่รอดเพียง 17 เปอร์เซ็นต์

การผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก

การผ่าตัดประเภทต่าง ๆ การรักษามะเร็งปากมดลูก ซึ่งแพทย์จะแนะนำตามระยะอาการว่ามะเร็งแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน

 • การรักษาด้วยความเย็นเป็นการแช่แข็งเซลล์มะเร็งด้วยการใช้เครื่องมือจ่อบริเวณที่ปากมดลูก
 • การทำศัลยกรรมเลเซอร์โดยการฉายแสงมะเร็งปากมดลูกเพื่อเผาไหม้เซลล์ที่ผิดปกติด้วยลำแสงเลเซอร์
 • Conization การกำจัดส่วนที่เป็นรูปทรงกรวยของปากมดลูกโดยใช้มีดผ่าตัด, เลเซอร์หรือลวดเส้นบาง ๆ ที่จี้ด้วยความร้อนไฟฟ้า
 • การตัดมดลูกออกจะทำให้มดลูกและปากมดลูกทั้งหมดหายไป เมื่อตัดส่วนบนของช่องคลอดออกก็จะเรียกว่าการผ่าตัดมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
 • Trachelectomy จะเอาปากมดลูกและส่วนบนสุดของช่องคลอดออกจากมดลูก แต่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้หญิงสามารถยังคงมีลูกได้ในอนาคต
 • การผ่าตัดอุ้งเชิงกรานแบบกว้างจะเป็นการตัดมดลูก, ช่องคลอด, กระเพาะปัสสาวะ, ไส้ตรง, ต่อมน้ำเหลืองและส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มะเร็งมีการแพร่กระจาย

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือการได้รับการตรวจเป็นประจำด้วยการตรวจ Pap smear หรือการทดสอบ HRHPV การตรวจสอบโดยจะทำการเลือกเซลล์มะเร็งเพื่อให้สามารถรักษาก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง

การติดเชื้อ HPV เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่ การติดเชื้อนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน Gardasil และ Cervarix การฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นยังไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงสามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV นี้ได้

และนี่คือวิธีอื่น ๆ ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูก:

 • จำกัดจำนวนคู่นอน
 • ใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เสมอเมื่อคุณมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดช่องปากหรือทวารหนัก

ลิ้งค์ด้านล่างเป็นแหล่งข้อมูลบทความของเรา

เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply