โรคเหงือกบวม (Swollen Gums) : อาการ สาเหตุและการรักษาของโรค

โรคเหงือกบวม (Swollen Gums)  คือ พื้นที่ของเหงือกข้างในบวม เหงือกส่วนที่บวมจะมีส่วนยื่นออกมา จนครอบคลุมฟันและทำให้เนื้อบริเวณเหงือกเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก่ำ อาการของโรคเหงือกบวม มักมีอาการระคายเคือง ไวต่อความรู้สึก และจะมีอาการเจ็บปวด และจะมีเลือดออกเวลาแปรงฟัน  เหงือกมีความสำคัญต่อช่องปาก รูปร่างลักษณะของเหงือกจะมีสีชมพูขอบเรียบ ทำหน้าที่หุ้มตัวฟันและกระดูกขากรรไกรไว้ทั้งหมด ภายในเหงือกมีเส้นเลือดกระจายอยู่หนาแน่น หากมีอาการเหงือกบวม เหงือกอักเสบหรือเลือดออกตามไรฟัน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเหงือกบวม  สาเหตุของเหงือกบวมเกิดจากอะไร สาเหตุเหงือกบวม มีดังนี้ เหงือกอักเสบ เหงือกอักเสบเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคเหงือกบวม สาเหตุเหงือกอักเสบอาจมาจากอาการระคายเคืองและจนทำให้เหงือกบวมหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีโรคเหงือกอักเสบเนื่องจากอาการของมันไม่ค่อยรุนแรงมาก แต่อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการรักษาก็อาจอันตรายถึงขั้นรุนแรงจนกลายเป็นโรคปริทันต์หรืออาจจะต้องสูญเสียฟันแท้ไปได้ โรคเหงือกอักเสบมักเกิดจากการรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากไม่ดี หรือทำความสะอาดไม่เพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดคราบพลัค คราบพลัค … Read More

โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease): อาการ การวินิจฉัย สาเหตุ

โรคคาวาซากิคืออะไร  โรคคาวาซากิ หรือ (Kawasaki disease) คือ อาการของโรคต่อมน้ำเหลืองที่ โรคที่ทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอย ทำให้หลอดเหลือดหัวใจโป่งพอง  มีผลต่อต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยและ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคหัวใจในเด็ก โรคคาวาซากิ (Kawasaki) มักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โรค นี้อาจจะทำให้หัวใจอักเสบ และหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคนี้อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันได้ ในประเทศไทยพบเด็กทีเป็นโรคคาวาซากิคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2519 สาเหตุของโรคคาวาซากิ สาเหตุที่แท้จริงของโรคคาวาซากินั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดโรคคาวาซากินี้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับจุลินทรีย์บางชนิด ไปกระตุ้นปฏิกริยาทางระบบภูมิคุ้มกันให้ผิดปกติ และโรคนี้มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่เฉพาะเจาะจงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กเชื้อสายเอเชียเท่านั้น บางครั้งมือเท้าบวม สาเหตุของมือลอก … Read More

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ (Coronary artery disease) คือ เกิดจากการเกาะของคราบไขมันภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนในหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปยังหัวใจไม่ดี ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและอุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสเลือด  หัวใจวายอาจมาจากสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ CAD คืออาการของหลอดเลือดที่มีการสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบ การไหลเวียนของเลือดที่ลดลงเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงเส้นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเส้นถูกขัดขวาง   เส้นเลือดหัวใจ มี 4  เส้นหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้: เส้นเลือดหัวใจด้านขวา เส้นเลือดหัวใจด้านซ้าย เส้นเลือดเลี้ยงผนังของหัวใจห้องล่างด้านซ้าย เส้นเลือดหัวใจแขนงซ้าย  หลอดเลือดแดงเหล่านี้นำออกซิเจนและเลือดที่อุดมด้วยสารอาหารมาสู่หัวใจของคุณ … Read More