โรคหัวใจโต (Cardiomegaly) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หัวใจโต (Cardiomegaly) คือ ภาวะที่หัวใจใหญ่กว่าปกติ หัวใจของคุณจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อทำงานหนักจนเริ่มหนาขึ้นหรือห้องหัวใจกว้างขึ้น หัวใจโตไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการจากข้อบกพร่องหรือสภาพหัวใจที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ ปัญหาลิ้นหัวใจ หรือความดันโลหิตสูง หัวใจที่โตขึ้นทำให้การสูบฉีดโลหิตนั้นไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับหัวใจที่ปกติ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจล้มเหลว อาการของโรคหัวใจโต อาการหัวใจโตมักจะไม่เกิดอาการใดๆ แต่หากอาการปรากฏ จะมีลักษณะดังนี้ : หายใจถี่ หัวใจเต้นผิดปกติ อาการบวมที่ขาและข้อเท้าจากการสะสมของเหลว เมื่อยล้า เวียนศีรษะ อาการที่ปรากฏแล้วต้องไปพบแพทย์โดยทันที: เจ็บหน้าอก ปัญหาการหายใจ … Read More

เป็นลม (Faint) : อาการ การป้องกัน การรักษา

ภาพรวม อาการเป็นลม (Faint) โดยทั่วไปแล้วจะมีการหมดสติทันทีเพราะเลือดหยุดไหลไปที่สมองชั่วคราวซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสติและการควบคุมกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยจะล้มลง การล้มลงนั้นซึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนกลับไปที่สมอง การไหลเวียนของเลือดที่กลับคืนมาจะช่วยให้บุคคลนั้นฟื้นคืนสติกลับมา อาการเป็นลมหมดสติ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยรวมถึงวัยเด็ก แม้การเป็นลมจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนที่มีอายุมาก แต่การเป็นลมมักใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาทีเท่านั้น อาจจะมาพร้อมกับความรู้สึกสับสนชั่วคราวเมื่อผู้ป่วยฟื้นคืนสติกลับมา เป็นลมหมดสติอาจเกิดจากสภาพทางกายหรือจากสาเหตุสิ่งแวดล้อม การเป็นลมก็อาจเป็นผลมาจากการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกัน อาการปวดอย่างรุนแรงน้ำตาลในเลือดต่ำหรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดอาจทำให้เกิดการเป็นลมหมดสติ หากคุณมีความดันโลหิตลดลงหรืออัตราการเต้นของหัวใจคุณอาจเป็นลมทันที สาเหตุที่พบบ่อยของการเป็นลมหมดสติ ความดันโลหิตต่ำหรือเส้นเลือดพอง หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างฉับพลันเช่นการยืนขึ้นเร็วเกินไปซึ่งอาจทำให้เลือดไหลไปแช่ที่เท้าหรือขา ยืนเป็นเวลานาน ความเจ็บปวดหรือความกลัวอย่างมาก ความเครียดสูง การตั้งครรภ์ ภาวะขาดน้ำ ความอ่อนเพลีย บางคนเป็นลมเมื่อเห็นเลือด การเป็นลมหมดสติสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเช่นหากคุณขาดน้ำและมีน้ำตาลในเลือดต่ำ เมื่อรวมกันแล้วสิ่งสองอย่างนี้อาจทำให้คุณเป็นลมแม้ว่าคุณจะไม่หมดสติไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม อาการและสัญญาณเตือนการเป็นลม … Read More

ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะครรภ์เป็นพิษคืออะไร ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ เกิดจากการที่มีความดันโลหิตสูง และมีโปรตีนรั่วออกมาปนในปัสสาวะ ไตทำงานผิดปกติในะหว่างที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ซึ่งอาจมีปัจจัยการแข็งตัวของเกล็ดเลือดในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปัญหาของไตหรือตับของคุณ ภาวะครรภ์เป็นพิษมักจะเกิดขึ้นหลังจาก 20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตาม บางกรณีนั้นเกิดภาวะนี้ก่อนหรือหลังคลอดก็ได้ ภาวะความดันโลหิตสูงในระหว่างการตั้งครรภ์ เป็นอาการที่ร้ายแรงของครรภ์เป็นพิษ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการชัก(seizured) ซึ่งเหมือนกับภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะความดันโลหิตสูงในระหว่างการตั้งครรภ์ จะเกิดขึ้นก่อนคลอดหรือหลังคลอดก็ได้  5% ของหญิงที่ตั้งครรภ์มักประสบกับภาวะครรภ์เป็นพิษ อาการของครรภ์เป็นพิษ มันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากคุณสังเกตแล้วอาจไม่พบอาการครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอาจจะมีอาการที่เราพบบ่อยได้ดังนี้: มีอาการปวดหัว น้ำหนักขึ้นอย่างฉับพลัน มีอาการมือบวมและหน้าบวมที่ผิดปกติ มีปัญหาทางค่าสายตาและการมองเห็น … Read More

วิงเวียนศีรษะ (Dizziness): อาการ สาเหตุ การรักษา

อาการโดยภาพรวมของการเวียนหัว เวียนหัว (Dizziness) คือ อาการเวียนหัวเกิดจากความรู้สึกที่มึนหัว คลื่นไส้ หรือรู้สึกว่าร่างกายไม่สมดุล ซึ่งส่งผลต่อระบบอวัยวะภายใน โดยเฉพาะดวงตาและหู และบางครั้งก็เกิดอาการหน้ามืดร่วมด้วย อาการเวียนหัวนี้ไม่ใช่โรค แต่มันคืออาการที่แสดงถึงการป่วยของโรคหลายโรคได้ อาการบ้านหมุนและความไม่สมดุลในร่างกาย อาจเป็นสาเหตุที่เกิดอาหารเวียนหัว แต่สองอาการนี้มีลักษณะที่ต่างกัน อาการบ้านหมุนมีลักษณะอาการที่มีการหมุนหรือโคลงเคลงเหมือนกับห้องกำลังเคลื่อนย้าย นอกจากนั้นยังมีอาการที่เหมือนรู้สึกป่วยหรือมึนเมาหรือถ้าคุณมีลักษณะเอียงเอนทางร่างกายไปข้างใดข้างหนึ่ง อาการเวียนศีรษะนั้นเป็นการสูญเสียความสมดุลในร่างกาย อาการเวียนหัวที่แท้จริงนั้นมีอาการวิงเวียนศีรษะและจะมีอาการหน้ามืดร่วมด้วย อาการวิงเวียนศีรษะไม่ใช่อาการที่ร้ายแรงมาก และไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล แต่อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเวียนศีรษะที่รุนแรงขึ้นหรือเกิดการเวียนหัวซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีสาเหตุ คุณควรปรึกษาแพทย์โดยทันที อาการเวียนศีรษะจากกรณีส่วนใหญ่นั้นสามารถรักษาหายเองได้ แต่ในบางกรณีที่พบน้อยนั้น สามารถเป็นสัญญาณเตือนเรื่องปัญหาสุขภาพที่รุนแรงมากกว่านั้นได้ อาการวิงเวียนศีรษะอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อเป็นลมหรือเสียสมดุล ซึ่งอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนขับรถหรือใช้งานเครื่องจักรหนักที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก หากคุณรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะขึ้นมา … Read More

โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) : อาการ สาเหตุ ภาวะแทรกซ้อน

โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) คือ โรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมซึ่งมีอยู่สามชนิดคือ  Wuchereria bancrofti (เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในไทย) Brugia malayi Brugia Timoli โดยพยาธิตัวกลมประเภทนี้อาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองของคน ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อผู้ป่วยถูกยุงที่มีเชื้อนี้กัน จะทำให้เกิดภาวะระบบน้ำเหลือบกพร่อง เช่น ท่อน้ำเหลืองอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ท่อน้ำเหลืองขยาย พร้อมกับมีอาการอุดตันที่ท่อทางเดินน้ำเหลือง ก่อให้เกิดพังผืดและมีน้ำเหลืองคั่ง และส่งผลให้อวัยวะที่เป็นโรคบวมโต ที่เรียกว่าโรคเท้าช้าง โรคนี้อาจจะทำให้ถุงอัณฑะในเพศชายเกิดอาการบวมได้เช่นกัน รวมไปถึงกับอาการมีไข้  โรคเท้าช้างมีชื่อที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Lymphatic Filariasis หรือ elephantiasis … Read More