โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hypomatremia)  เกิดขึ้นเมื่อน้ำ และโซเดียมไม่สมดุลกัน อาจจะเกิดจากน้ำมากเกินไป หรือโซเดียมน้อยเกินไป โซเดียม (Sodium) คือ อิเล็กโทรไลต์สำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลน้ำของเซลล์ร่างกาย มีความสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทที่ถูกต้อง รวมทั้งรักษาระดับความดันโลหิตให้คงที่ด้วย ระดับโซเดียมที่ปกติควรอยู่ระหว่าง 135-145 มิลลิแอมป์ต่อลิตร ภาวะโซเดียมต่ำ คือ ระดับโซเดียมต่ำกว่า 135...

Read more

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) คือการที่อัตราการเต้นของหัวใจเต้นต่ำกว่า 60 ครั้ง ต่อนาทึ โดยภาวะนี้สามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ อัตราการเต้นของหัวใจคือจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นใน 1 นาที อัตราการเต้นของหัวใจใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ หากอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที คืออัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจควรแรงและสม่ำเสมอในจังหวะปกติ หากเต้นช้ากว่าอัตราปกติอาจบ่งบอกถึงปัญหาได้ แต่บางกรณีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลงก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าหัวใจเกิดปัญหาหรือไม่ ตัวอย่างเช่นกรณีของนักกีฬามักมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักต่ำกว่าปกติได้ เนื่องจากหัวใจมีความแข็งแรงและกำลังพักจากการทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายขณะที่กำลังออกกำลังกาย...

Read more

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหลอดเลือดแดงแข็งคืออะไร โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) คือโรคที่หลอดเลือดแดงตีบตันเพราะเกิดการสะสมของตะกอน หลอดเลือดแดงคือเส้นเลือดที่ทำหน้าที่นำพาออกซิเจนและสารอาหารจากหัวใจไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย โรคหลอดเลือดแดงแข็งคือภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยืดหยุ่นน้อยรูปแบบหนึ่ง หรือที่รู้จักกันดีว่าเส้นเลือดแข็งตัว ซึ่งเราอาจเรียกชื่อโรคทั้งสองอย่างแทนกันได้ เมื่อคุณเริ่มมีอายุมากขึ้น ไขมัน คอเรสเตอรอล และแคลเซียมก็จะเริ่มสะสมในหลอดเลือดและมีคราบตะกอนก่อตัวขึ้น เมื่อคราบก่อตัวขึ้นจะทำให้เลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดแดงยาก การสะสมนี้อาจเกิดขึ้นในหลอดเลือดได้ทุกที่ รวมไปถึงที่บริเวณหัวใจ ขาและไต ส่งผลให้มีเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอสำหรับเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย คราบตะกอนสะสมอาจสลายแตกตัวออกเป็นชิ้นๆ เป็นสาเหตุของลิ่มเลือด หากทิ้งไว้โดยไม่รักษา...

Read more

ภาวะสมองขาดออกซิเจน (Brain Hypoxia) : สาเหตุ อาการ การรักษา

ภาวะสมองขาดออกซิเจน (Brain Hypoxia) คืออาการที่สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเกิดขึ้นเมื่อจมน้ำ สำลัก โดนบีบรัดบริเวณคอ หรือมีภาวะหัวใจหยุดเต้น การบาดเจ็บที่สมอง ชักและมีภาวะเป็นพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สมองขาดออกซิเจนได้ด้วยเช่นกัน ภาวะดังกล่าวจัดว่าเป็นภาวะที่ร้ายแรงเพราะเซลสมองจำต้องมีการไหลเวียนของออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะไรคือสาเหตุของภาวะสมองขาดออกซิเจน การมีโรคประจำตัวและเหตุการณ์บางอย่างที่อาจไปขัดขวางการไหลเวียนของออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองนั้นมีมากมาย เช่นภาวะชัก ภาวะหัวใจหยุดเต้น และอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาการต่างๆเหล่านี้ล้วนไปกีดขวางออกซิเจนและสารอาหารไม่ให้เดินทางไปยังสมองได้ทั้งสิ้น สาเหตุที่ทำให้เกิดการพร่องของออกซิเจน เช่น:...

Read more

หัวใจพิการ (Congenital Heart Disorders) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดคืออะไร โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด หรือโรคหัวใจพิการ (Congenital Heart Disorders) คือภาวะผิดปกติของการพัฒนาการสร้างหัวใจตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งส่งผลต่อ: ผนังหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีมากมายหลายชนิด สามารถแบ่งแยกจากอาการทั่วไปที่ไม่ใช่สาเหตุของอาการหลักที่เป็นปัญหาที่รุนแรงและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิต ประเภทของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประเภทของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดขึ้นอยู่กับว่าหัวใจมีส่วนบกพร่องตรงไหน ซึ่งแบ่งออกมาได้3ประเภท: ลิ้นหัวใจบกพร่อง คือลิ้นหัวใจที่อยู่ด้านในหัวใจที่มีหน้าที่ส่งผ่านให้เกิดการไหลเวียนของเลือดอาจปิดหรือรั่ว ผนังกั้นหัวใจบกพร่อง ผนังกั้นหัวใจที่มีสี่ห้องด้านซ้ายและด้านขวา...

Read more

ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง (High Triglycerides) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่พบในเลือด แต่ไม่ใช่คอเลสเตอรอล โดยไขมันนี้ถูกเก็บไว้ในเซลล์ไขมัน เพื่อใช้ในภายหลัง ไตรกลีเซอไรด์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ การมีไขมันนี้ในระดับที่ปกติมีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดี การรับประทานไขมันมากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญ จะทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (hypertriglyceridemia) ระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงนั้นส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว  ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวายและโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ภาวะนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการเมตาบอลิซึม ซึ่งรวมถึงไขมันรอบเอวมากเรับประทานไป ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และระดับคอเลสเตอรอลที่ผิดปกติ บางครั้งระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูง หมายถึง การเป็นโรคเบาหวานประเภท...

Read more

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Cardiomyopathy) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคืออะไร โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic Cardiomyopathy) เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงทำหน้าที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะตีบตันส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอจึงทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ถ้าหากคุณมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่หัวใจห้องล่างซ้าย หัวใจของคุณจะพองโตขึ้นและเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนเเรงส่งผลทำให้หัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดได้และทำให้เกิดหัวใจวายได้ แพทย์จะทำการวางแผนการรักษาโรคด้วยการพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัวใจและความสามารถในการทำงานของหัวใจในขณะพยายามรักษาอาการต่างๆของภาวะหัวใจขาดเลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของโรคและช่วยทำให้การทำงานของหลอดเลือดหัวใจดีขึ้นรวมถึงรักษาอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แพทย์ยังแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ทานยาหรือเข้ารับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นกัน การดูแลสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นได้   อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอะไรบ้าง  เป็นไปได้ว่าโรคที่เกี่ยวกับหัวใจไม่มีอาการใดเกิดขึ้นในระยะแรก แต่ถ้าหากเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ คุณอาจเคยมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นได้แก่ เหนื่อยมาก หายใจสั้น วิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม  เจ็บหน้าอกและมีความดันเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าอาการปวดเค้นในหน้าอก...

Read more

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Low Platelet count) อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำคืออะไร เกล็ดเลือดต่ำ (Low Platelet Count) คือเลือดเกิดขึ้นจากเซลล์หลายชนิดซึ่งเซลล์ที่ลอยอยู่ในเลือดที่เป็นของเหลวเรียกว่าพลาสม่า โดยเกล็ดเลือดประกอบด้วยเซลล์ดังต่อไปนี้  เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือดหรือ thrombocytes เมื่อผิวหนังของคุณได้รับบาดเจ็บ เกล็ดเลือดจะเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนและรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเกล็ดเลือดเเข็งเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมา แต่เมื่อในร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำจึงไม่มีเกล็ดเลือดที่เพียงพอและทำให้ร่างกายไม่มีเกล็ดเลือดแข็งได้ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า thrombocytopenia มีระดับความรุนเเรงตั้งเเต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดับรุนเเรง ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิด ในบางกรณีภาวะเกล็ดเลือดต่ำสามารถทำให้เกิดเลือดไหลไม่หยุดและเสียชีวิตได้ ถ้าหากปล่อยไว้ไม่รักษา...

Read more

หัวใจวาย หรือหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวคืออะไร หัวใจวาย (Heart failure) คือการเกิดภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ หากไม่มีการไหลเวียนของเลือดเพียงพอ จะส่งผลให้การทำงานของร่างกายที่สำคัญทั้งหมดจะหยุดชะงัก ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว   ในผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวหัวใจจะไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายได้ หรือในบางรายอาจมีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งขัดขวางหรือลดการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจส่งผลต่อหัวใจด้านขวาหรือด้านซ้ายหรือทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน อาจเป็นได้ทั้งภาวะเฉียบพลัน (ระยะสั้น) หรือเรื้อรัง   ในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน   อาการนี้มักเกิดขึ้นหลังจากหัวใจวาย...

Read more

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) : สาเหตุ การรักษา

เบาหวานขณะตั้งครรภ์คืออะไร  เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) คือภาวะในระหว่างการตั้งครรภ์ ผู้หญิงบางรายมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาการนี้เรียกว่าภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) หรือเบาหวานในคนท้อง โดยปกติอาการของโรคนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ 24 และสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์ ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานได้ทำการประเมินว่าโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ถึง 10 เปอร์เซนต์ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในสหรัฐอเมริกา  ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานในขณะที่ตั้งครรภ์หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นโรคเบาหวานก่อนตั้งครรภ์หรือคุณเป็นโรคเบาหวานหลังจากการตั้งครรภ์...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.