โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer): สาเหตุ อาการ การรักษา

โรคมะเร็งปากมดลูก  (Cervical Cancer)  คือ มะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูก ปากมดลูกเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นท่อที่เชื่อมต่อส่วนล่างของมดลูกของผู้หญิงเข้ากับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เริ่มต้นในเซลล์บนพื้นผิวของปากมดลูก สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เกิดกับโรคหูดหงอนไก่ เชื้อ HPV มีประมาณ 100 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน มีเพียงบางประเภทเท่านั้นที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสชนิด HPV ที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มี 2 ชนิด คือ HPV-16 และ HPV-18 การติดเชื้อ … Read More

โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) คือโรคที่เกิดจากเซลล์บนผิวของต่อมเต้านมได้รับผลกระทบจากสารก่อมะเร็ง ทำให้ยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จนทำให้เซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่สามารถควบคุมได้ หากเกินขีดจำกัดภาวะของร่างกายรับไหว จนกลายเป็นมะเร็งในที่สุด ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมจะอยู่ในช่วงระหว่างอายุ 40-60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน  โดยปกติแล้วเซลล์ของมะเร็งเต้านมที่กลายพันธ์ จะก่อตัวขึ้นจากท่อเล็กๆ ในเต้านม บริเวณต่อมที่ผลิตน้ำนมไปจนถึงหัวนม เซลล์มะเร็งจะเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อไขมันหรือเนื้อเยื้อที่อยู่ภายในเต้านมของผู้ป่วย  หากเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถควบคุมได้และเซลล์มะเร็งจะเดินทางไปยังต่อมต่อมน้ำเหลืองใต้แขน ซึ่งต่อมน้ำเหลืองเป็นเส้นทางหลักที่ทำให้เซลล์มะเร็งเดินทางไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย ภาพรวมของโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมสามารถทำให้เกิดอาการได้หลายอย่างและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน หากกังวลเกี่ยวกับจุดหรือการเปลี่ยนแปลงบริเวณเต้านม ลักษณะเหล่านี้อาจเป็นสัญญาบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะใด ควรรีบพบแพทย์โดยทันที อาการของโรคมะเร็งเต้านม อาการในช่วงแรกๆ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมมักจะไม่แสดงอาการใดๆ ในหลายๆผู้ป่วยก้อนเนื้อที่เต้านมอาจจะมีขนาดเล็กจนไม่สามารถทำให้รู้สึกได้ แต่หากมีอาการไม่ปกติจะสามารถมองเห็นผ่านเมมโมแกรมได้ … Read More

โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Basal cell carcinoma (BCC) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งผิวหนังชนิด (Basal cell carcinoma) คือ มะเร็งผิวหนังเกิดจากฐานเซลล์ที่เรียงตามผิวหนัง เป็นเซลล์ผิวเก่าที่แทนที่ด้วยเซลล์ผิวใหม่ เมื่อมี BCC เกิดขึ้นบนผิวหนังแล้วจะทำให้เกิดเป็นรอยแผลพุพอง เป็นรอยแดง มะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell เป็นโรคมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุด และอาจจะไม่แพร่ไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานอาจะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้  อาการของโรคมะเร็งผิวหนัง BCC อาการของโรคมะเร็งผิวหนังชนิด BCC  เกิดจากผู้ที่ร่างกายได้รับแสงแดดโดยตรง เช่นบริเวณใบหน้า ใบหน้า หู ไหล่ คอ หนังศีรษะ ไปจนถึงแขน เซลล์ชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ยากในผิวที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง … Read More

โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) คือโรคที่มีลักษณะของเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นบนผิวหนังและเยื่อบุ ยิ่งผิวหนังได้รับแสงแดด จะยิ่งทำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ผิวหนัง และทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลักๆดังนี้  Keratinocyte carcinoma   คือมะเร็งผิวหนังชั้นกำพร้า มะเร็งผิวหนังชนิดนี้จะพบได้บ่อยที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผิวได้รับแสงแดดมากเกินไป ในบริเวณส่วนศีรษะ และลำคอ  หากไม่ได้รับการรักษาโดยทันท่วงที อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้  Melanoma  คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้น้อย มะเร็งผิวหนังชนิดนี้เกิดจากการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง จะเป็นพบได้บริเวณแผ่นหลังและหน้าอก สำหรับผู้ป่วยเพศชาย และพบได้บริเวณขา สำหรับผู้ป่วยเพศหญิง มะเร็งชนิดนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว แต่หากปล่อยไว้ … Read More