โรคมะเร็งช่องปาก (Oral Cancers) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งช่องปาก (Oral cancer) คือ โรคมะเร็งที่พัฒนาในเนื้อเยื่อของปากหรือลำคอ จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งที่เรียกว่า มะเร็งหัวและลำคอ ส่วนใหญ่พบมะเร็งช่องปากนี้ในปาก ลิ้นและริมฝีปาก โรคมะเร็งช่องปากเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่ง (พบได้ประมาณ 1.45-5.6% ของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นทั่วร่างกาย และเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่ติด 1 ใน 10 ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง) โดยพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า (อาจเป็นเพราะผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า เช่น การชอบสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และการละเลยไปตรวจสุขภาพร่างกาย แต่ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเดียวกันกับผู้ชาย จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในช่องปากได้สูงกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า) … Read More

มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) : อาการ ประเภท การรักษา

มะเร็งกระดูก มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ อาการคล้ายกับเนื้องอกหรือเนื้อเยื่อเจริญผิดปกติก่อตัวเป็นกระดูก เนื้องอกอาจเป็นมะเร็งที่มีการขยายของก้อนเนื้อหรือกระดูกอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ฃ อาการของโรคมะเร็งกระดูก อาการของโรคมะเร็งกระดูกคือ อาการปวดและบวมในกระดูกที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต โครงสร้างกระดูกมีการเปลี่ยนแปลง ร่างกายอ่อนล้า อาการที่พบได้น้อย ได้แก่  กระดูกหักง่าย น้ำหนักลด สาเหตุของโรคมะเร็งกระดูก สาเหตุของโรคมะเร็งกระดูกนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งกระดูกได้คือ: รังสีบำบัด การบำบัดด้วยรังสีซึ่งฆ่าเซลล์มะเร็งสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งกระดูกได้ แต่อย่างไรก็ตาม osteosarcoma อาจก่อตัวขึ้นในบางคนที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี การใช้รังสีในปริมาณสูงอาจเป็นปัจจัยในการพัฒนาการเกิดมะเร็งกระดูกได้ การเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ เนื่องจากเซลล์ที่ดียังคงแบ่งตัวอย่างต่อเนื่อง … Read More

โรคเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor) คือ ภาวะเซลล์สะสมหรือมวลของเซลล์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง ซึ่งสมองล้อมรอบด้วยกะโหลกศรีษะที่มีความแข็งแกร่งมาก หากเซลล์ที่ผิดปกติมีการเจริญเติบโตภายพื้นที่ที่จำกัดอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสมองได้ เนื้องอกในสมองสามารถเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรง และชนิดไม่ร้ายแรง เมื่อเนื้องอกทั้ง 2 ชนิดเจริญเติบโตภายในสมองจะส่งผลให้เกิดความดันภายในกะโหลกศีรษะมากยิ่งขึ้น และอาจทำให้สมองได้รับความเสียหายและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้   เนื้องอกในสมองแบ่งออกเป็นระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เนื้องอกในหลายชนิดมักเป็นชนิดแบบไม่ร้ายแรง แต่หากเกิดเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดแซลล์มะเร็งและสามารถแพร่กระจายไปยังสมองและอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ปอด หรือเต้านม อาการของโรคเนื้องอกในสมอง อาการเนื้องอกในสมองขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก เนื้องอกบางชนิดทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงโดยการทำลายเนื้อเยื่อสมองและเนื้องอกบางชนิดทำให้เกิดแรงกดดันภายในสมองโดยรอบ ผู้ป่วยจะมีอาการที่เห็นได้ชัดเมื่อเนื้องอกที่กำลังเติบโตกำลังกดดันเนื้อเยื่อสมอง อาการปวดหัวเป็นอาการที่พบบ่อยของเนื้องอกในสมอง และมักจะเป็นในช่วงเวลา ดังนี้: มีอาการหลังจากตื่นนอนในตอนเช้า  มีอาการขณะกำลังหลับ  อาการแย่ลงในขณะไอ จาม … Read More

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer) คือ การที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในกระเพาะอาหาร บางครั้งเราเรียกโรคนี้ว่า มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งประเภทนี้ยากที่จะทำการวินิจฉัย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในระยะที่มะเร็งเริ่มต้น  มะเร็งกระเพาะอาหาร มีสาเหตุการตายอันดับที่ 3 จากการตายจากโรคมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 6 ในผู้ชาย และอันดับที่ 9 ในผู้หญิง โดยพบ 5 รายในประชากร 100,000 คน ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อยในคนไทยแต่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย มักพบในระยะท้ายของโรค  ในขณะที่มะเร็งกระเพาะอาหารนั้นค่อนจะวินิจฉัยได้ยาก เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น … Read More

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) คือ โรคร้ายที่พบในเพศชายที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยใพระบรมราชูปถัมภ์ให้ข้อมูลว่า ชายไทยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น โดยมีอุบัติการณ์อยู่ที่ 2.5-3 รายต่อแสนประชากร จากเดิมเป็นมะเร็งชายไทยอันดัน 7-8 ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโรคมะเร็งทั่วไปในชายไทย ต่อมลูกหมากนั้นเป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่ต่ำกว่าหน้าท้องช่วงล่างของเพศชาย ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบด้วยท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรน (Testosterone) และเป็นส่วนผลิตของเหลวที่เรียกว่า น้ำอสุจิ เมื่อเกิดความผิดปกติที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในต่อมลูกหมาก เราจะเรียกว่า โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเซลล์มะเร็งนี้สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกายได้ ประเภทของเซลมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับต่อม … Read More